Användningsområden för en whiteboardtavla

Svarta tavlan är en benämning som uppstod i skolan för många år sen, det var den svarta tavla som lärare skrev på med skolkritor. Den har idag utvecklats till en whiteboardtavla, något som finns i alla skolor, men även i hem- och arbetsmiljöer. En whiteboardtavla finns det olika användningsområden för, den är något många kan använda på olika sätt. Det är en väldigt praktisk tavla som passar i många olika situationer, det är dock bra att tänka efter innan ett inköp görs, så att utformningen och storleken inhandlas efter användningsområde.

En whiteboardtavla i skolan

I skolan kommer en whiteboardtavla verkligen till sin rätt. Idag är det mycket digitalt i skolorna med datorer och läsplattor, och därför är det bra att variera utformandet av lektionerna med en whiteboardtavla. På tavlan kan pedagogiska genomgångar genomföras. Det är ett bra sätt för att visa hela klassen samtidigt. På en whiteboardtavla kan även en projektor riktas, vilket gör att det således kan skrivas på tavlan medan en bild eller annat motiv visas.

En whiteboardtavla är även bra för elever att använda vid presentationer. Genom muntliga genomgångar kan eleverna förstärka talet med att samtidigt rita på tavlan. Det är även det ett pedagogiskt lärande, samtidigt som det blir en annan form av redovisning för eleverna och ett sätt att lära sig att hålla presentationer, samt göra dem mer bekväma.

Tavlan kan i skolan även användas som en magnettavla där viktiga papper kan sättas upp. Med ett par kraftfulla magneter får tavlan det ytterligare användningsområdet.

En whiteboardtavla på arbetsplatsen

På arbetsplatser är det inte ovanligt att se whiteboardtavlor i kontorsutrymmen eller i konferenslokaler. Whiteboardtavlor finns idag i fler färger än just vitt. På de moderna kontoren kan det synas tavlor i andra färger, i transparenta utföranden samt i form av glastavlor. Funktionen är densamma, det blir dock ett annat utseende och en mer modern touch. Något som även har utvecklats är rullbara whiteboardtavlor. En tavla på hjul medför att den kan tas med mellan rummen, och den kan även vändas på vilket är effektivt om inte alla kan ta del av vad som står på den.

på arbetsplatsen

På kontor är det vanligt att tavlorna används vid möten och presentationer. Det är ett sätt för personen som håller presentationen att förtydliga och förstärka det som sägs. Det är en bra metod för att få lyssnarnas uppmärksamhet, och för att dokumentera delar av samtalen.

I kontorsutrymmen är det inte ovanligt att se checklistor av olika slag, och kom-ihåg-notiser. Tavlan används ofta istället för att skriva på papper. Det brukar ge en stimulans för den som äger tavlan, att kunna stryka olika uppgifter efter att de är genomförda.

En whiteboardtavla på ett kontor kan även användas som ett utrymme för att skriva hälsningar till varandra. Det kan vara en hälsning i form av glad sommar, eller tacka för arbetsveckan. Det är även vanligt att tavlan används för att rita en liten hälsning också, eller att sätta upp andra viktiga papper som behöver delges alla.

En whiteboardtavla i hemmet

Whiteboardtavla i hemmet är det allt fler som investerar i. För hemmet finns det även tavlor som är mer designade. Glastavlor är en populär form av whiteboardtavla. I barnrummet är en whiteboardtavla ypperligt att placera. Genom att sätta upp en tavla i barnens höjd, kan de rita olika saker på den istället för på väggen. Det är även möjligt att sätta upp andra teckningar som barnen har ritat på den.

Att använda en whiteboardtavla i hemmet är bra för planeringens skull. Genom att skriva upp veckans planering, och andra saker som behöver uträttas, får hela familjen kontroll över veckan. Det är även ett trevligt sätt att kommunicera med varandra på, och att sätta upp fotografier eller andra roliga händelser som tar fram minnen.