Balvagn

Vad är en balvagn och vem har användning för en sådan? Precis som namnet antyder är det här en typ av släpvagn på vilken man fraktar höbalar. Det innebär i sin tur att den som kan tänkas ha användning för denna typ av maskin är någon som antingen äger mark på vilken det behöver tas reda på hö, eller den som äger en maskinpark där man även vill att den här typen av vagnar ska ingå.

Bäst balvagn

Snabbval: Toppval Balvagn Se filmen hur den fungerar Vanliga frågor


Olika typer av balvagnar

Precis som med andra maskiner, vagnar och redskap finns det olika typer av balvagnar. Det gör kanske valet av vagn svårare eftersom det innebär att fler beslut måste tas, men det betyder också att alla kan hitta ett alternativ som passar dem bra. Alla har naturligtvis inte samma behov, även om syftet är att ta hand om hö. För vissa är det viktigt med en stor vagn med diverse funktioner och stor kapacitet, medan andra klarar sig bra med en väldigt enkel lösning. Vi ska nu titta närmare på vad som finns att välja på.

ATV balvagn

En ATV balvagn är en väldigt liten modell som kopplas bakom en fyrhjuling. Det här är bara en vagn att använda för en privatperson med behov av att enkelt kunna ta in en höbal åt gången utan att behöva dra den manuellt. De här modellerna är naturligtvis inget att satsa på för professionellt bruk eller för den som har stora mängder hö eller halm att ta rätt på. För privatpersonen som har en häst eller två hemma kan den här typen av balvagn däremot underlätta i vardagen.

Balvagnar med hydrauliska sidoväggar

Något som är ganska vanligt är balvagnar som är utrustade med hydrauliska sidoväggar. För den som enbart kommer använda balvagnen i begränsad omfattning för att ta upp hö och ensilage för eget bruk hemma på gården kanske inte detta är nödvändigt, men för den som använder balvagnen för professionellt bruk är detta otroligt fördelaktigt. Fördelen med dessa sidoväggar eller sidogrindar är att de säkrar lasten på ett väldigt effektivt sätt. Det gör att du inte manuellt behöver säkra lasten med hjälp av spännband eller annat.

Detta sparar du naturligtvis väldigt mycket tid på, och det ger också ökad säkerhet. De flesta balvagnar med hydrauliska sidogrindar låter dig lasta två lager balar utan att det medför några problem. Hur många balar som får plats kan däremot variera beroende på vilken vagn du väljer och hur lång och bred den är.

Skaffa dig en rejäl balvagn

Självlastande balvagnar

Det finns självlastande balvagnar, vilket kan tyckas vara överkurs för den som bara kommer använda sin vagn i begränsad utsträckning och där det bara ska lastas och transporteras några balar per tillfälle. För den som arbetar med de här redskapen till vardags är dock en självlastande vagn nästan att betrakta som en gåva från ovan. Den underlättar vardagen enormt mycket. Vad som gör det hela ännu smidigare är att griparmen inte bara lastar upp balar med hö och halm på vagnen, den kan även göra det medan vagnen dras framåt av traktorn. Det innebär alltså att du inte behöver stanna vid varje bal, något som ytterligare ökar effektiviteten. Detta gör också att du besparar rygg, knän och anda leder från tungt arbete, eftersom griparmen sköter allt det tunga arbetet.

Andra varianter förekommer

Vi tycker att det är viktigt att belysa både balvagnar med hydrauliska sidogrindar och självlastande balvagnar. Det betyder dock inte att alla vagnar tillhör någon av dessa kategorier. Tvärtom. Det finns många varianter som inte är utrustade med någon av dessa två funktioner. Det är inte alls ovanligt att en balvagn saknar hydrauliska sidogrindar. Sådana kan dock i vissa fall köpas till som tillbehör, för den som vill komplettera sin vagn med riktigt användbara säkerhetsfunktioner.

Majoriteten av alla vagnar saknar även självlastningsfunktion. Naturligtvis går det att lasta manuellt eller använda andra funktioner för detta, men naturligtvis är det både bekvämt och praktiskt att ha denna funktionen. Andra skillnader som du också kommer stöta på när du ska välja modell är bland annat vagnar med boggi och vagnar med bakre och främre axel.

Toppval Balvagnar 2023

Vi har valt dessa balvagnar som våra Toppfavoriter. Det är välutrustade och välbyggda balvagnar som klarar tuffa jobb.

===

===

Att välja rätt balvagn

När du ska välja balvagn har du en rad beslut framför dig som behöver fattas. Vissa av dem kommer säkert vara enklare än andra att fatta. För att du ska hitta rätt vagn kan du använda dig av frågemetoden. Det innebär att du ställer olika frågor till dig själv som du naturligtvis även besvarar. Med hjälp av de olika svaren blir det enklare för dig att sortera bort de vagnar som inte är aktuella, och till sist har du förmodligen bara ett fåtal balvagnar kvar att välja mellan. Då alla dessa vagnar bör uppfylla dina krav kan du då gå efter personliga preferenser, pris och andra faktorer som du tycker kan fälla avgörandet.

Hur många balar hö eller halm behöver du kunna lasta?

En fråga som du behöver fundera lite över är hur många hö- eller halmbalar du behöver kunna lasta på flaket. Du kanske inte vet ett exakt svar, men troligtvis vet du på ett ungefär hur många balar du vanligtvis brukar ta reda på vid varje tillfälle. Detta kan vara till stor hjälp när du ska välja balvagn. Om du behöver kunna ta reda på många balar vid varje tillfälle behöver du med största sannolikhet en modell som har lång lastlängd och stor kapacitet när det kommer till lastvikt.

Lasta inte fler balar hö än vad som får plats på vagnen.

Du kan oftast läsa direkt i produktbeskrivningen hur många balar en viss vagn rymmer. Vissa vagnar rymmer till exempel 26 balar, medan andra har plats för 28 balar. Det finns också vagnar som har mindre kapacitet än så, vilket förmodligen passar en privatperson som enbart tar rätt på hö för eget bruk alldeles utmärkt.

Kommer vagnen användas för eget bruk eller professionellt bruk?

Har du tänkt köpa en enkel balvagn för att kunna ta rätt på ditt eget hö vid några få tillfällen per år? Då räcker det förmodligen med en av de enklare vagnarna som marknaden har att erbjuda. Ska du däremot använda den för professionellt bruk krävs förstås en annan typ av funktionalitet. Då krävs förmodligen både större lastyta och större kapacitet och en mer robust konstruktion. Då kanske det också är aktuellt att investera i en modell med diverse specialfunktioner som höjer säkerheten och förenklar handhavandet.

Se en balvagn i aktion

Filmen från Kellfri visar hur du använder en balvagn effektivt.

Är det viktigt att det går snabbt att ta reda på hö och halm, eller har du sällan någon tidspress på dig?

Det här är en högst relevant fråga vars svar kan ha stor betydelse när det kommer till valet av vagn. Om du sällan har någon tidspress och heller inte tar rätt på så stora mängder hö går det förmodligen alldeles utmärkt att manuellt lasta höbalarna på släpet. Om du däremot tar reda på ett stort antal höbalar flera gånger i veckan, och även är inhyrd för att hjälpa andra med detta, är det förstås viktigare att allt flyter på så snabbt och smidigt som möjligt.

Det kan till och med vara direkt avgörande för lönsamheten. Då kan det vara aktuellt att satsa på en vagn med självlastningsfunktion. Naturligtvis kostar ett sådant alternativ mer, men det kan vara en investering som du snart får igen med tanke på hur mycket mer effektiv du kan vara dagligen. Arbetet blir dessutom betydligt mindre krävande fysiskt med en sådan funktion, något som också kan vara värt att ta med i beräkningen.

Hur mycket är du beredd att betala för en ny balvagn?

Det här är tveklöst en viktig fråga. I den bästa av världar skulle detta naturligtvis inte spela någon roll, men för de allra flesta gör det ju faktiskt det. Det kan också förekomma väldigt stora prisskillnader mellan olika modeller. Det är därför viktigt att du redan från början vet om du har 20 000 kronor, 100 000 kronor eller 300 000 kronor att röra dig med. Skulle det till exempel vara så att du har 20 000 kronor att spendera på din balvagn, då är en ATV egentligen ditt enda tänkbara alternativ. Ska du ha vagnen till professionellt bruk är detta knappast ett alternativ. Då behöver du istället se över andra möjligheter, som till exempel att leasa en vagn eller att köpa en begagnad. Det kan också vara möjligt att köpa den med avbetalning.

Tycker du att det fungerar bra att säkra lasten på egen hand med spännband eller liknande anordningar?

Om du svarar ja på denna fråga så kan du förmodligen klara dig bra med en vanlig balvagn utan hydrauliska sidogrindar. Detta är något som gör att du kan spara en del pengar. Om du däremot tycker att det är besvärligt att säkra lasten manuellt, eller om du helt enkelt tycker att det tar för lång tid, kan det vara klokt att välja en variant som är utrustad med den här typen av grindar på sidorna. Säkerheten blir genast högre och du slipper säkra lasten för hand. Detta är något som gör att du sparar en hel del tid. Tid brukar ju gå att omräkna till pengar, så naturligtvis blir det mer kostnadseffektivt och lönsamt att ha den här typen av funktion, även om det resulterar i ett högre inköpspris.

Frågor och svar kring Balvagnar

✅ Går det att lasta både fyrkantsbalar och rundbalar på en vanlig balvagn?

Ja, på många balvagnar kan du lasta båda typerna av balar. Det är dock allra vanligaste med rundbalar på dagens moderna balvagnar. Förr i tiden var det däremot vanligare med de pressade fyrkantsbalarna och om du köper en äldre modell är det mycket möjligt att den enbart är avsedd för just fyrkantsbalar.

✅ Är det nödvändigt med bromsar på samtliga hjul?

Till viss del beror det på hur vagnen ska användas, men vi rekommenderar alltid att du väljer en variant med broms på alla hjul. Det ger en betydligt högre säkerhet och om du ska dra vagnen bakom en traktor på vägarna är detta ett måste enligt gällande lagkrav.

✅ Måste man ha belysning på vagnen om det finns på traktorn den dras av?

Ja, om vagnen ska dras på allmän väg måste även balvagnen vara utrustad med belysning enligt gällande lag.

Källor:

Snabbval: Toppval Balvagn Se filmen hur den fungerar Vanliga frågor

Vi vill gärna tipsa dig om fler av våra köpguider inom lantbruk:

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin