Barnförsäkring

Är du, eller kommer du inom kort att bli förälder? Då har du säkert gott om planer, kring allt från klädinköp till barnuppfostran. Frågan är om du även har funderat över barnförsäkringar? Kanske har du redan tecknat en sådan? Vissa försäkringsbolag erbjuder gravidförsäkringar, som efter barnets födsel kan övergå i en barnförsäkring. Kanske har du en sådan? Om du i dagsläget varken har någon gravidförsäkring eller barnförsäkring är det dags att titta på detta nu. En barnförsäkring bör du nämligen teckna så snart ditt barn är fött, eller åtminstone så snart du har möjlighet därefter. Det är dock viktigt att inte förhasta dig. Se till att ditt barn får det bästa försäkringsskydd som finns att få. För att lyckas med detta finns det en del saker du behöver känna till och tänka på.

Bäst Barnförsäkring

Snabbmeny:
Toppval Barnförsäkringar Sjukdom & olycksfall Vanliga frågor


Bra att veta om barnförsäkringar

Det allra viktigaste att tänka på när det gäller barnförsäkringar är något vi redan har tagit upp, nämligen att en barnförsäkring bör tecknas så tidigt som möjligt. Anledningen till detta är att försäkringen inte täcker vare sig olyckor eller sjukdomar som skett eller funnits innan försäkringen tecknades. Därför är det oerhört vitalt att försäkringsfrågan är något som blir hanterat så fort det bara går efter barnets födelse. Allra bäst är det förstås att även ha en graviditetsförsäkring, som gäller tills barnet är fött, och ibland även den närmaste tiden därefter, som sedan kan övergå i en barnförsäkring utan karenstid. På så sätt kan försäkringen även omfatta medfödda sjukdomar och skador som uppstår i samband med förlossning.

Viktigt att försäkringen ger ett kombinerat skydd för sjukdom och olycksfall

Det är väldigt viktigt att du väljer en barnförsäkring som ger ett bra skydd för såväl sjukdom som olycksfall. Det är vanligt att man tittar främst på att ersättning ges vid skador som uppstår till följd av olycksfall. Visst är detta viktigt, men det gäller att komma ihåg att det faktiskt är mycket vanligare att ett barn blir varaktigt skadat till följd av en sjukdom än av en olycka. Se till att välja en försäkring som verkligen omfattar båda delarna.

Välj en bra barnförsäkring

Möjlighet att välja försäkringsbelopp

Något som kan vara bra att känna till är att de flesta försäkringsbolag låter kunden välja mellan flera olika försäkringsbelopp vid tecknandet av en barnförsäkring. Här gäller det att väga in två aspekter när du gör ditt val. Dels hur mycket du vill kunna få ut från försäkringen om den skulle behöva utnyttjas, dels vad du kan tänka dig att betala i försäkringspremie. Du får nämligen räkna med att premien blir högre om du väljer ett högt försäkringsbelopp. Här har du möjlighet att anpassa lösningen efter vad din ekonomi tillåter. Naturligtvis vill du ha ett så högt belopp som möjligt, men det måste också vara rimligt för dig att kunna betala premien. Notera också att de valbara beloppen inte nödvändigtvis är likvärdiga hos de olika bolagen. Titta därför vad de olika bolagen har att erbjuda.

Både medicinsk och ekonomisk invaliditet

Något som du definitivt bör undersöka är huruvida försäkringen enbart ersätter medicinsk invaliditet eller om den även täcker ekonomisk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär att en olycka eller sjukdom har lett till bestående funktionsnedsättning. Ekonomisk invaliditet innebär däremot att en olycka eller en sjukdom har lett till bestående nedsatt arbetsförmåga.

Detta ska då vara kombinerat med medicinsk invaliditet i någon grad för att berättiga till ersättning. Både medicinsk invaliditet och ekonomisk invaliditet bedöms på en procentuell skala, för att avgöra vilket belopp som ska betalas ut. Något som är väl värt att notera är att invaliditetsnivån bedöms på en skala upp till 100 %. Högsta ersättning för medicinsk invaliditet är dock inte 100% av försäkringsbeloppet utan 300%, medan högsta nivån för ekonomisk invaliditet är 200% av försäkringsbeloppet.

Ersättning vid diagnoser

Nästa sak att undersöka när du utvärderar olika alternativ är huruvida försäkringen omfattar diagnoser. Det här innebär alltså att det kan betalas ut ett engångsbelopp om barnet diagnostiseras med någon av de diagnoser som anges i försäkringens villkor. Det finns ofta en del undantag, som inte berättigar till ersättning. När det gäller diagnoser kan det också vara så att det krävs att försäkringen tecknats före en viss ålder för att ersättning ska betalas ut vid diagnostisering.

Cancer är ett exempel på en diagnos som kan rendera i en ersättningssumma, men det kan även gälla andra typer av diagnoser. ADHD är en av de diagnoser som ofta är undantaget från den här typen av ersättningsberättigade diagnoser. Det kan dock finnas undantag. När du jämför olika alternativ är det dels viktigt att undersöka om det finns något diagnosskydd alls, dels vilka diagnoser som omfattas och vilka som tydligt undantas.

Kompensation vid långvarig sjukhusvistelse

I vissa men inte alla barnförsäkringar ingår skydd vid långvarig sjukhusvistelse. Det betyder att du som vårdnadshavare kan få ersättning om ditt barn behöver vårdas länge på sjukhus, vilket medför att du inte kan arbeta. Det här är tänkt som en kompensation för förlorad arbetsinkomst, för att du ska kunna fokusera på att ta hand om ditt barn, som ju är din allra högsta prioritet. Det är viktigt att komma ihåg att detta kan visa sig bli en av de viktigaste punkterna i en försäkring. Detta är något som inte ingår överallt, och därför är det extra viktigt att säkerställa att du väljer ett av de alternativ där det faktiskt ingår.

Det kan även finnas andra skillnader, men att titta på ovan nämnda punkter är en viktig start. Därefter bör du naturligtvis även utvärdera försäkringens andra delar, och se vilket försäkringsbolag som kan erbjuda dig den bästa helhetslösningen för ditt barn. Du vill så klart ge ditt barn en så trygg och omfattande försäkring som möjligt.

Toppval Barnförsäkringar 2024

Vi har valt dessa försäkringsbolag som våra Toppval för barnförsäkring.

Inget förslag ännu.

Att teckna en barnförsäkring

Att teckna en barnförsäkring är vanligtvis väldigt enkelt. Om du tyckte att det var besvärligt att försöka sortera bland alla alternativ, kan du andas ut när du har fattat ditt beslut. Nu är den mest komplicerade biten avklarad. Teckna en barnförsäkring kan du göra på flera sätt. Det första steget har du redan klara av, nämligen att bestämma dig för vilket försäkringsbolag som ska få ansvara för just ditt barns försäkring. Nästa steg blir att surfa in på bolagets hemsida. Där kan du hitta kontaktuppgifter till kontaktpersoner på företaget. Det finns tre olika sätt att teckna försäkringen, vilket vi nu ska titta på.

1 – Ringa kundtjänst och få hjälp via telefon.

Det här är ett mycket enkelt sätt att teckna en barnförsäkring. Du kan ringa in till kundtjänst, som ofta har generösa öppettider. Där ger du personen du pratar med alla de uppgifter denne efterfrågar. Därefter upprättar denne försäkringshandlingar. Vanligtvis skickas dessa ut för granskning, och du får då även en hälsodeklaration för barnet som ska fyllas in och returneras tillsammans med det underskrivna avtalet. Hos vissa försäkringsbolag skickas detta ut på papper, medan andra skickar ut det för digital signering och ifyllande av enkäten.

Att teckna en barnförsäkring

2 – Ringa kundtjänst och boka ett personligt möte.

Om du vill sitta ned tillsammans ett ombud och prata igenom försäkringsbehovet är det här ett bra alternativ. Du kanske har bestämt dig för vilket bolag du ska välja, men inte vilken av deras försäkringar som passar din familj bäst. Du kanske till exempel är osäker på hur du ska tänka och resonera när det gäller försäkringsbelopp. Då kan du boka ett personligt möte, där en kunnig person på bolaget kan sitta ned med er och diskutera de olika alternativen. När ni väl har bestämt er blir följande steg som ovan, ni får fylla i en hälsodeklaration för att redogöra för barnets hälsomässiga förhållanden, och skriva under avtalet.

3 – Teckna försäkringen direkt via webbsidan.

Många försäkringsbolag erbjuder möjlighet att teckna försäkringen online. Du får där fylla i alla uppgifter om barnet, samt fylla i den tidigare omtalade hälsodeklarationen direkt på webben. Du får också fylla i vilken typ av försäkring du önskar, vilket försäkringsbelopp samt hur du vill betala försäkringen. Du sköter helt enkelt allt på webben. De som känner sig bekväma vid digital hantering brukar ofta tycka om det här alternativet, eftersom de kan ta hand om ärendet när det passar dem bäst. De slipper förhålla sig till specifika öppettider, och behöver heller inte prata med någon under processen.

Naturligtvis är inget sätt bättre än det andra. Det handlar helt enkelt att välja ett tillvägagångssätt som passar dig. Vad som är viktigt att tänka på är att fylla i hälsodeklarationen helt sanningsenligt. Om det senare skulle framkomma att du har dolt några kända hälsobrister kan det bli så att försäkringen inte betraktas som giltig.

Frågor och svar kring Barnförsäkringar

✅ Vad kostar en barnförsäkring?

Det beror på vilket försäkringsbolag du väljer samt vilket försäkringsbelopp. Det finns billiga barnförsäkringar för cirka 70 kronor i månaden, men det finns också mer kompletta och omfattande försäkringar där du får betala 260 kronor i månaden. Naturligtvis finns det också många försäkringar där månadspremien hamnar där emellan.

✅ Hur länge varar en barnförsäkring?

De flesta barnförsäkringar har en övre åldersgräns på 25 år, men det finns några få försäkringsbolag vars försäkringar är giltiga ända till barnets 30-årsdag. Eftersom det inte finns någon allmän riktlinje är det viktigt att du undersöker detta när du jämför villkoren. När ditt barn har blivit myndigt är det viktigt att du informerar om vad som gäller, och pratar igenom detta med din son eller dotter.

✅ Går det att ändra försäkringsbelopp efter något år?

Ja, experterna brukar rekommendera att du tecknar en försäkring med ett högre försäkringsbelopp om du känner dig tveksam. Du kan sänka beloppet längre fram om du skulle upptäcka att försäkringspremien blir lite för dyr. Det är alltid bra att satsa på ett så högt försäkringsbelopp som möjligt, men naturligtvis inte så högt att premien blir så dyr att du inte klarar att betala den. Kom ihåg att betalda försäkringspremier är ett krav för att barnförsäkringen ska gälla om något inträffar.

Källor:

Snabbmeny:
Toppval Barnförsäkringar Sjukdom & olycksfall Vanliga frågor

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin