Köpa Betesputs : De bästa Betesputsarna (bäst i test)

En betesputs kan vara till stor nytta för den som äger en gård eller ett lantbruk, men även för den som hyr ut maskiner och kanske själv tar på sig olika beställningsjobb i samband med uthyrningen av maskiner. Maskinen ifråga används för att klippa ned hög växtlighet. Det handlar främst om högt gräs, men kan även vara mindre sly. Det går att likna den vid en större och betydligt mer kraftfull gräsklippare med ett bredare användningsområde.

Bäst betesputs

⭐ Toppval Betesputs 2024
⭐ Se filmen hur den fungerar
⭐ Vanliga frågor


Toppval Betesputs 2024

Vi har valt dessa betesputsare som våra Toppfavoriter. De är byggda för att effektivt klara klippning och putsning av gräs och grönytor i skiftande terräng.

1. Betesputsare till ATV med elstart

Denna kraftfulla betesputsare till ATV är utrustad med elstart och är lämplig för användning på mycket ojämna ytor. Den kan användas för att putsa beten eller klippa ängar, och med kulkoppling passar den alla typer av ATV. Gräsklipparen kan monteras bakom eller på sidan av ATV:n, vilket ger en flexibilitet i klippningen, till exempel längs med vägkanter. För att uppnå bästa klippresultat rekommenderar vi att färdas med 8-10 km/h. Remdrivna knivar inkluderas och produkten levereras delvis monterad.

Betesputsare till ATV med elstart

Specifikationer

Betesputsare till ATV med elstart

 • Motor: 452cc, 11,78 kW.

 • Elstart.

 • Tankvolym: 15 liter

 • Vikt: 183 kg.

 • Klippbredd: 46” (= 115 cm).

 • Klipphöjd: 25 mm - 250 mm.

 • Bakutkast.

Kolla priset

2. Kellfri Betesputs 2,75 m

Kellfri Betesputs fungerar bra på för både stora och små grönområden. Maskinen är konstruerad för att på ett effektivt sätt sköta klippning och putsning av gräs och grönytor, oavsett terräng. Med en stabil ram i fyrkantsprofil förstärks styrka och hållbarhet. Betesputsen är en lättmanövrerad, robust och driftsäker maskin som är utrustad med sex bultade, specialformade knivar som viker undan när den kör på hinder. För en säker och hållbar kraftöverföring finns det en högeffektiv växellåda med stål-legerade drev. Den har också höj- och sänkbara slitmedar för att kunna ställa in klipphöjd samt höj- och sänkbara plåtskydd för att hindra eventuell stenkastning. Maskinen levereras med kraftöverföringsaxel och transmissionsolja som standard.

Kellfri Betesputs

Specifikationer

Kellfri Betesputs 2,75 m

 • 2,75 m arbetsbredd

 • Kraftig konstruktion

 • 3 rotorer, 6 knivar

 • Hög arealavverkning

 • Höj- och sänkbara slitmedar

 • Effektbehov: 50 - 60 hk

 • Vikt: 445 kg

Kolla priset

Hur vi väljer ut och betygsätter produkter

Vi jämför och sammanställer de produkter som vi anser är de bästa på marknaden utifrån ett antal kriterier.  Vi samarbetar med många butiker och e-handlare och även om det kan ha en inverkan på vilka produkter vi väljer att recensera är det ändå vårt team som gör en professionell bedömning av vilka som faktiskt är bäst. Våra rekommendationer stöds av denna bedömning. Följande parametrar är något vi tar med i varje bedömning:

 • Tester som gjorts på produkten tidigare av experter online eller publicerade i facktidskrifter.

 • Produktrecensioner och produktomdömen från kunder.

 • Jämförelse av produktspecifikationer, funktioner och kapacitet för respektive produkt.


Olika varianter

Det finns flera olika typer av betesputsare. Det vanligaste är en variant som monteras på en traktor. De här varianterna är kraftfulla eftersom de får kraft genom kardanaxeln på traktorn. De här modellerna är bra att använda om det ska klippas gräs intill en skogsväg exempelvis. De fungerar även utmärkt om du har stora betesmarker som ska slås, där det behöver ske med en viss hastighet. Även om du bestämmer dig för att det är just en traktordriven betesputs du ska ha, finns det en del beslut kvar att fatta. Även inom denna kategori finns nämligen ett flertal varianter.

Montering bakom traktor

När du har sett den här typen av maskin har du förmodligen ofta sett dem monteras bakom en traktor. Det är också det allra vanligaste och det som ger maskinen mest kraft. Även dessa maskiner finns i olika tappningar. Det kan till exempel skilja en del i bredd, antal knivar, typ av fäste och framför allt typ av slagor. Det sistnämnda kan ha mycket stor betydelse, och det är något vi ska titta närmare på lite senare.

Frontmontering

Att det finns maskiner som monteras och dras bakom traktorn vet du redan, men visste du att det även finns frontmonterade betesputsare? Så är i alla fall fallet, och många anser att de är mycket bra. Vissa betesputsare kan monteras både framför och bakom traktorn. Dessa maskiner är förstås väldigt användbara eftersom de ger större flexibilitet. Även de alternativ som enbart är till för frontmontering uppskattas dock av många. Även här finns det förstås ytterligare skillnader när det kommer till knivar, slagor och andra faktorer.

Klipp gräset effektivt med en betesputs

Användning med fyrhjuling

De varianter som kopplas till en traktor är som nämnts de vanligaste, men det finns även andra modeller. Det går till exempel att hitta betesputsare som kopplas till en fyrhjuling. Dessa är mindre och nättare än de traktordrivna modellerna. För den som inte har så stora marker att klippa och som inte använder sin maskin så ofta kan den här typen av betesputs räcka alldeles utmärkt.
>

Att välja slagor

Som redan nämnts finns det olika typer av slagor till betesputsare, något som kan ha stor betydelse. Hammarslagor och Y-knivar är de alternativ som finns. Det finns både för- och nackdelar med båda varianterna, vilket vi ska titta på nu.

Y-knivar

De här knivarna väger mindre än hammarslagorna. Det gör att de kräver mindre kraft och de ger också en bättre driftsekonomi eftersom det inte går åt lika mycket bränsle. Problemet med de här knivarna är att de inte är fullt lika starka som hammarslagorna. De klarar till exempel inte marker där det ligger kvar mycket avföring. På rent gräs ger de bra resultat. Det bildas inte lika mycket damm när du använder de här slagorna. Något positivt som definitivt bör nämnas är att de inte är lika känsliga för sten som hammarslagorna.

Hammarslagor

De här slagorna har högre slagkraft än y-knivarna men de är också betydligt tyngre. Det gör att de drar mer kraft och energi, något som i sin tur gör att det går åt mer bränsle. På marker där det finns gott om djuravföring är hammarslagorna mycket effektiva. De fungerar alldeles utmärkt på ytor där det finns en hel del sly. Naturligtvis går det även att använda den här typen av slagor på rent gräs, men där är det av driftsekonomiska skäl klokare att använda y-slagor som drar mindre bränsle.

Slagklippare och rotorklippare

När du ska välja betesputs kommer du relativt snabbt att upptäcka att det finns två varianter. Det finns slagklippare och det finns rotorklippare. Vad är då skillnaden och vilken typ är bäst? Det beror förstås främst på hur du kommer att använda maskinen men skillnaderna ska vi gå igenom nu.

Slagklippare

Slagklipparen har även ett annat namn, nämligen vertikalklippare. Den fungerar på så sätt att dess axel snurrar, vilket får slagorna att svingas vertikalt. Resultatet blir att gräset under mals ned. När du tittar på den här typen av klippare ser du att den är relativt hög. Den är högre än rotorklipparen men den är i gengäld inte lika djup.

Rotorklippare

Om man granskar rotorklipparen närmare så inser man att den är uppbyggd och fungerar på ungefär samma sätt som en gräsklippare, även om denna maskin givetvis är större och mer kraftfull. Knivarna som sitter på den roterar horisontellt med marken och resultatet av det blir naturligtvis att gräset klipps. Nackdelen med den här typen av maskin är att den kan få problem om gräset är för högt. Den kan också förstöras eller åtminstone skadas om det ligger sten på marken eftersom den är relativt stenkänslig.

Så väljer du betesputs

Som du säkert redan har noterat finns det en hel del saker att tänka på när du ska välja betesputsare och en hel del val att göra. Det finns gott om valmöjligheter och det kan vara till fördel och nackdel. Nackdelen är förstås att det blir svårare att välja. Fördelen är att alla kan hitta en maskin som passar den situation som råder. Frågan är då vad som är viktigt att tänka på vid valet av maskin. Det ska vi titta närmare på nu.

Köp en billig betesputs online.

Hur ofta ska maskinen användas?

En fråga som du behöver ställa till dig själv är hur ofta maskinen kommer att vara i bruk. Kommer den att användas tre-fyra gånger per år? Kommer den att användas en gång i månaden i snitt? Kommer den kanske att användas flera gånger i veckan eller rentav varje dag? Det här är en väldigt viktig fråga att svara på, eftersom den säger en hel del om hur kraftfull den maskin du ska köpa behöver vara. En maskin som bara används vid ett fåtal tillfällen varje år, behöver inte uppfylla samma krav som en maskin som ska tåla att användas så gott som varje dag.

Var ska maskinen användas?

Det här är också en väldigt viktig fråga. Ska maskinen främst användas för att slå gräset på gården, för att få hö till djuren på gården, eller ska den främst användas för att hålla efter slänterna intill skogsvägarna som du äger eller arrenderar? Eller driver du kanske en maskinuthyrningsfirma, vilket gör att maskinen behöver kunna användas på alla typer av marker? Även här kan svaret på frågan betyda mycket. Om du bara ska slå gräs på ängen bredvid huset kanske det kan räcka med en nättare modell som kan dras bakom en fyrhjuling. Om det däremot handlar om en maskin som ska kunna användas både vid skogsvägarnas kanter och på stora ängar och åkrar, kan en kraftfull maskin med många knivar som monteras bakom en traktor vara ett bra alternativ.

Hur ser underlaget ut?

För att kunna fundera ut vilken typ av maskin och vilken typ av slagor du behöver, behöver du ha koll på hur underlaget ser ut där maskinen främst ska användas. Finns det mycket sten där den ska slå gräset? Är det rent gräs som ska slås, eller finns det även sly att hålla efter? Är marken slät eller finns det gott om tuvor? Ligger det kvar gott om avföring efter djuren som brukar gå på marken? Svaren på de här frågorna kan berätta för dig om du ska välja y-slagor eller hammarslagor. De kan även avslöja om du bör välja en rotorklippare eller en slagklippare. Om du inte redan har avgjort om du ska köpa en betesputs att montera vid traktorn eller en fyrhjulingsdriven betesputs kan du få svar även på den frågan med hjälp av svaren på dina frågor.

Hur ser din budget ut?

De flesta önskar nog att pengarna inte hade någon betydelse och att de kunde välja och vraka fritt, enbart baserat på kvalitet och funktion. Tyvärr ser ju inte verkligheten alltid ut på det viset. Det är väldigt vanligt att det finns en budget att förhålla sig till. Om så är fallet behöver du veta vad gränsen är. På så sätt kan du filtrera bort de betesputsare som ändå inte kommer att bli aktuella. Du får då en mer realistisk bild av vad du kan förvänta dig och vad du faktiskt har att välja på. Först då kan du börja göra aktiva val.

Titta på de maskiner som du faktiskt har råd att köpa och försök komma fram till vilka som bäst uppfyller de krav du har och motsvarar dina förväntningar. Gör gärna en lista över skallkrav och en lista med funktioner och egenskaper som du om möjligt önskar att maskinen ska ha. Skallkraven måste vara uppfyllda för att du ska gå vidare med ett köp, medan önskemålen kan uppfyllas om utrymmet finns inom budgeten.

Se en betsputs i aktion

Filmen från Kellfri visar en betesputs i aktion och hur effektiv den klipper.

Frågor och svar kring Betesputs

✅ Vad är en betesputs?

Betesputsen är ett värdefullt redskap som är perfekt för gårdsägaren som behöver sköta sin ängsmark. Det är ett klippaggregat som är enkelt att montera bakom Traktorer eller ATV:ar. Det kan drivas av kraftöverföringsaxel, integrerad hydraul eller bensinmotor. Betesputsen är ett användbart verktyg som hjälper gårdsägare att sköta sina ängar på ett effektivt och estetiskt tilltalande sätt.

✅ Är det någon skillnad på betesputs och slaghack?

Slaghacken är ett kostnadseffektivt verktyg som är idealisk för att ta itu med grova sly eller ojämnheter. Det är dock lite dyrare att köra än betesputsen, som är lättare och mindre tålig mot stenar. Betesputsen är dock bäst för de som endast behöver putsa någon gång per år, då den sparar mycket material.

✅ Varför betesputsar man?

Slår man med traktor och betesputs ner gräset i ratorna så förbättras betet, samtidigt minskas förekomsten av parasiter. För att uppnå ett optimalt resultat bör putsning ske vid torrt och varmt väder.

✅ Vad kostar en betsputs?

Det beror helt på om du väljer en ATV eller en traktordriven maskin. Det beror också på antal knivar, bredd, kapacitet och varumärke. Det finns betesputsare som kostar från 10,000 kronor men det finns även varianter som kostar 50,000 kronor. För den som bara är ute efter en maskin som är lite kraftfullare än en gräsklippare, som ska användas för eget bruk på mindre betesmarker någon gång per år, kan de mindre och billigare modellerna mycket väl räcka. För den som regelbundet kommer använda maskinen, och kanske på större ägor, kan det vara rimligt att räkna med att betala åtminstone 20000 kronor för att få en tillräckligt bra maskin.

✅ Hur stor är arbetsbredden på en betesputs?

Även detta varierar från maskin till maskin. Det är vanligt att arbetsbredden ligger mellan 1,50 och 3,20 meter, men det finns även modeller med mindre arbetsbredd. Se till att titta grundligt på detta innan du fattar ditt beslut.

Källor:

Toppval Betesputs
Se filmen hur den fungerar Vanliga frågor

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin