Ett uppsving för kryptovalutor

Kryptovlutor är ett omdiskuterat ämne och som diskuteras vilt. Vissa länder har börjat acceptera kryptovalutor, medan andra ställer sig i starkt motstånd mot dessa. Däremot är det inte alltid så lätt att veta vad kryptovalutor är, vad det gör och hur det används. Kryptovalutor är en valuta som är digitaliserad och alltså inget som vi kan ta på. Idag finns det många stora kryptovalutor och allt fler är på upptåg. Detta är det anonyma och säkra sättet att genomföra köp och transaktioner från plånbok till plånbok där ägaren gör en digital signatur utan att någon annan information avslöjas.

Vad är krypto?

Krypto är i det stora hela en digital valuta. Kryptovalutan kom att uppstå som en respons på den rådande finanskrisen år 2008 och sen dess har det växt sig till en enorm marknad där valutorna har ökat i värden med tusentals procent. Kryptovalutor står utom storbankernas kontroll och reglering och detta tros vara en förklaring till dess popularitet och den otroliga tillväxt som samtliga gått till mötes. Tack vare att dessa valutor är virtuella blir det möjligt för samtliga transaktioner att vara anonyma, där de inte står i en beroendeställning till någon bank för att verifiera transaktioner. De nyttjar kryptografi för att göra samtliga betalningar säkra och där ägaren gör en digital signatur för att styrka sin tillgång utan att annan information nås ut och avslöjas. Det finns idag otroligt många digitala valutor där Bitcoin, Ether samt Binance Coin är de tre största sett till marknadsvärdet. Om du vill köpa kryptovalutor så hittar du en bra sammanställning över kryptomäklare hos Payup.se.

Bitcoin - den största kryptovalutan

Bitcoin

Bitcoin är den största kryptovalutan som vi idag finner på marknaden, och för att inte glömma är detta också den första kryptovalutan. Detta är en valuta som kom att grundas och skapas år 2009 av Satoshi Nakamoto. Det är idag inte säkerställt om detta är en enskild anonym person, eller om det är en alias för en grupp. Vid start kostade en Bitcoin noll dollar, när den lanserades år 2010 kostade en Bitcoin mellan 0,0008 till 0,08 dollar för att efter två år kosta en dollar styck. Sedan dess har Bitcoin fortsatt öka i värde och idag, år 2021, kostar en Bitcoin 63.517,50 dollar styck. Det finns ett begränsat antal Bitcoins och detta har gjort att andra kryptovalutor växt i intresse och värde.

Ethereum - just nu den näst största kryptovalutan.

Ethereum

En annan kryptovaluta som växt något enormt sedan den kom att grundas är Ether, som är en valuta av den digitala plattformen Ethereum. Vitalik Buterin kom att skapa och lansera Ethereum, med ett flertalet medgrundare, år 2015 och har idag växt sig och tagit position som världens näst största kryptovaluta. Ether används för att göra det möjligt att handla på den digitala plattformen Ethereum och plattformen har växt, och fortsätter att växa. Plattformen nyttjas idag för att skapa appar samt spel och tusentals utvecklare världen över nyttjar idag Ethereum för att fortsätta sin utveckling. Sedan dess lansering har värdet ökat med tusentals procent och idag tror många att denna kryptovaluta har potential att växa sig större än Bitcoin.

Binance Coin

På tredje plats över världen största kryptovalutor finner vi Binance Coin. Detta har kommit att bli den krypto som omtalas som en av det mest spännande nytillskottet. Den följs med en otroligt spänning och nyfikenhet av personer världen över. Detta är en valuta som är uppbyggd på den digitala plattformen Ethereum och som kom att grundas år 2017 och det finns idag ett begränsat antal mynt som uppgår till 200 miljoner. Det som gör Binance Coin så framstående är att den erbjuder sina använder rabatt vid köp och transaktion med detta mynt. Framtiden för denna valuta är mycket ljus, och den har kommit att bli en god konkurrent mot både Bitcoin som Ether.