Vad är en markanläggning?

Vad är en markanläggning?
Om markanläggning

Har du hört ordet markanläggning någonstans, men känner dig osäker på vad det är för något? Kanske har termen dykt upp i samband med en deklaration eller någon form av värderedovisning? Då vill du förstås veta exakt vad det är för något, så att du inte råkar svara fel av misstag. Faktum är att det inte alls är särskilt komplicerat, men för att se till att du har all information du behöver ska vi här titta närmare på vad markanläggning är för något och i vilka sammanhang uttrycket förekommer.

Vad räknas som markanläggning?

För att först kort beskriva det kan man inleda med att säga att en markanläggning ofta nämns i redovisningssammanhang. Det man då avser är en materiell anläggningstillgång. Anläggningen ska avses att användas i ägarens näringsverksamhet. Det finns dock en mängd olika variationer kring vad som kan räknas som en markanläggning när det väl kommer till kritan. Generellt räknas dock inte byggnader eller inventarier in i den här termen.

Några exempel

Det finns gott om exempel på vad som kan klassas som en markanläggning. Att se dem uppräknade kan underlätta för den som hittills haft svårt att riktigt ta till sig vad detta egentligen är för något. Vi har därför valt att göra en liten lista, men ber er notera att denna inte är komplett. Förutom dessa kan det även finnas gott om andra exempel.

  • Planteringar
  • Tennisbanor, squashbanor eller fotbollsplaner som är avsedda att användas av personal. Gäller naturligtvis även andra träningsanläggningar som är tänka att användas av personalen.
  • Parkeringsplatser
  • Hamninlopp
  • Vägar
  • Landningsbanor
  • Tunnlar
  • Källare (i de fall där de inte räknas som fastighet)
  • Brunnar
  • Täckdiken

Detta är som sagt några av de markanläggningar som finns, men till denna lista kan även fogas en hel del andra exempel. För en komplett lista, eller för att ställa eventuella frågor om det finns tveksamheter, är det alltid bäst att kontakta Skatteverket. Detta är åtminstone ett bra tips för den som verkligen behöver fullständig kunskap kring detta inför en kommande deklaration. För den som bara är nyfiken i allmänhet finns gott om information att få på webben.

traktor som jobbar med markanläggning

Arbeten som behövs räknas också

Vad många inte tänker på, är att arbeten som kan behöva utföras för att göra marken plan också räknas in i kategorin markanläggning vid en redovisning. Det kan till exempel handla om röjning på marken, eller schaktning. Det kan även handla om att riva gamla byggnader som står på marken, men som inte kan användas. Även torrläggning kan räknas hit.

Schablontider för nyttjandetid

I en redovisning när man ska ange värde för markanläggningar och andra tillgångar brukar man också använda sig av nyttjandetid för att få fram värdet. När det gäller nyttjandetiden finns det en del schablontider att använda sig av, så även för markanläggningar. Hur lång schablontiden är kan dock variera beroende på vilken typ av markanläggning det handlar om. För täckdiken och skogsvägar brukar schablontiden till exempel skrivas till 10 år. För andra typer av markanläggningar är schablontiden däremot 20 år. Det gäller med andra ord att använda en korrekt schablontid för just den specifika markanläggningen det rör sig om, för den som inte vill använda sig av en reell nyttjandetid. Många anser att det är att föredra att försöka bedöma den verkliga nyttjandetiden, eftersom det inte i sin tur leder till andra tvivelaktiga bedömningar. Nackdelen med att använda schablontider är att det även kan leda till att andra bedömningar kan bli beroende av dessa utgångspunkter, vilket riskerar att bli fel.

Vad räknas inte in i markanläggning?

Vi har redan gått igenom vad som räknas som markanläggning. Vad som även är viktigt är att titta på vad som inte räknas med under denna term. Som vi redan har tagit upp räknas inte byggnader eller inventarier med här. Det innebär att exempelvis stängsel som står på marken inte får räknas med i redovisningen. Inte heller bevattningsanläggningar får räknas med. Det har redan konstaterats att källare och tunnlar kan klassas som markanläggning, men det är viktigt att än en gång påpeka att detta enbart gäller om dessa inte klassas som fastighet. De kan alltså inte kategoriseras under båda kategorierna. Det är viktigt att ha koll på detta inför en deklaration eller redovisning, eftersom redovisning av markanläggning används för avdrag för värdeminskning.

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin