Vad är schaktning?

Vad är schaktning?
Detta är schaktning

När är det egentligen dags för schaktning, och vad närmare bestämt sker egentligen under den här typen av arbete? Detta är en form av markarbete. Man kan säga att huvudsyftet är att se till att marken blir jämn och plan, så att det går att bygga på den, eller genomföra någon annan typ av plan för marken. Det låter kanske inte särskilt komplicerat, men faktum är att det är ett precisionsarbete som kräver stor noggrannhet och kunskap.

Viktigt vid schaktning

Det finns mycket som är viktigt vid schaktningsarbete. Det här är definitivt inte en uppgift för någon som har väldigt bråttom och bara vill bli klar snabbt. Här krävs det framför allt att de som utför arbetet tar sig tid att utföra rejäla riskbedömningar. Det räcker inte heller med att göra en riskbedömning innan arbetet påbörjas. Det kan dyka upp ny information under arbetets gång som gör att man måste byta strategi eller vidta större försiktighetsåtgärder. Då gäller det att snabbt vara beredd att göra detta. Den främsta anledningen till att det inte räcker med att bara göra en enda riskbedömning vid arbetets start är att det är så gott som omöjligt att veta hur allt ser ut under jord, redan innan schaktningsarbetet påbörjas. En sådan sak som strömmande vatten under markytan kan till exempel leda till erosion och försvåra arbetet. Lutningar kan också försvåra bedömningarna och göra att det blir större risk för exempelvis ras. Mängden vatten i jorden påverkar jordens egenskaper, vilket gör att det många gånger är först när arbetet påbörjas som det går att göra en mer komplett bedömning av vad som ligger framför teamet. Om inte riskbedömningar görs i takt med att arbetet fortskrider finns risk att arbetsskador kan komma att uppstå, i värsta fall med dödlig utgång. Det är förstås det absolut sista man vill ska hända, därför är detta något att ta på största allvar.

Viktigt vid schaktning

Vad är det som görs?

Vad är det då som görs vid ett schaktningsarbete? Kort förklarat använder man tunga maskiner för att jämna marken där något ska uppföras. Det kan vara en byggnad, en fotbollsplan, en tunnel eller något helt annat. Oavsett vad som ska byggas är det förstås viktigt att det finns en jämn, fin och tillräckligt hård yta att bygga på. Vad man gör med maskinerna är därför att gräva ur jorden ned till en nivå där det kan tänkas vara passande att anlägga en grund. Man gräver alltså bort det översta jordlagret men även stenar, rötter och annat som finns i vägen. Ytan plattas till med hjälp av maskinerna, och man ser till att få ett optimalt utgångsläge för grundläggningen.

Vem utför schaktningsarbeten?

Vem kan man då vända sig till om man står inför ett byggprojekt men först och främst behöver få ett schaktningsarbete utfört? Det här är inget arbete man brukar ta itu med själv eftersom det både kräver stor kunskap och tillgång till tämligen avancerad utrustning och tunga maskiner. Lyckligtvis finns det dock gott om aktörer på marknaden som utför schaktningar. Det kanske allra enklaste sättet är att vända sig till en totalentreprenad som utför alla typer av markarbeten. De brukar ha både kunskaperna, maskinerna och personalen som behövs för att kunna utföra alla typer av schaktningar på ett tillfredsställande sätt. Hur många sådana företag det finns som utför arbeten där du bor beror förstås på i vilken del av landet du finns. Det enklaste sättet att få en bra överblick är att söka på webben efter företag som utför den här typen av uppdrag.

Jämför priser

Du kan sedan kontakta de olika aktörerna, prata med dem om projektet som du behöver hjälp med, och därefter begära in offert från de företag du fortfarande är intresserad av. På så sätt får du både en möjlighet att bilda dig en personlig uppfattning om de olika företagen, samtidigt som du kan jämföra prisbilder. Naturligtvis finns det faktorer som är viktigare än pris när det kommer till schaktningsarbeten, så som säkerhet och kvalitet på resultatet, men det betyder inte att du ska betala överpris för tjänsten. När du har hela bilden framför dig kan du sedan bestämma dig för vilket företag som tycks kunna erbjuda den bästa och mest prisvärda tjänsten.

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin