Vad innebär effektiv ränta och realränta?

Vad innebär effektiv ränta och realränta? En guide.
Så fungerar effektiv ränta och realränta.

Att ta ett lån är en utmaning som de allra flesta ställs inför i livet, förr eller senare. Det är en komplicerad process, och det förekommer många begrepp som kan vara i stort sett omöjliga för en nybörjare att få grepp om. Därför ska vi i denna artikel försöka reda ut svårigheterna kring två av de mer komplicerade begreppen, och två begrepp som det är lätt att blanda ihop. Vi talar förstås om den effektiva räntan och realräntan.

Effektiv ränta

Låt oss börja med det första begreppet, den effektiva räntan. Som ni nog vet kostar det alltid att låna, och denna kostnad tillkommer ovanpå lånet i form av ränta. Det kan finnas olika typer av räntevillkor, och olika typer av räntor, vilket gör det hela lite krångligt. Därför använder man sig av ovan nämnda begrepp, effektiv ränta. Den effektiva räntan beskriver i enkla termer alla sammanlagda kostnader för lånet. Med hjälp av att räkna ihop alla de små kostnader som utgör lånet får man en tydligare, och kanske också en mer rättvis bild, av vad man faktiskt kommer att behöva betala i slutändan.

Detta ger självklart en stor fördel till dig som konsument, eftersom du vill hålla dig så uppdaterad och informerad som möjligt kring det beslutet du snart kommer att fatta. Det är nästan nödvändigt att du bildar dig en uppfattning om den effektiva räntan, detta för att du på ett enklare och tydligare sätt ska kunna ta flertalet lån du funderar mellan, och jämföra dessa på ett för dig så enkelt vis som möjligt. Fördelen med denna kunskap blir att du inte misstolkar endast räntekostnaden, utan att du precis som i matbutiken jämför vad olika varor kostar per kilo och per styck. Endast med all information tillgänglig kan du fatta det mest intelligenta, och det mest genomtänkta beslutet.

Viktigt att räkna på den Effektiva räntan

Realränta

Över till det andra begreppet, realränta. Realräntan, eller den reella räntan, är ett begrepp som beskriver den faktiska inkomsten för utgivaren av lånet i relation till räntan. Man kan tänka att detta är en ganska enkel ekvation, där det räcker med att ta den utgivna räntan och det tänkta lånebeloppet för att göra uträkningen. Faktum är dock att verkligheten inte riktigt är så enkel.

I korthet kan man säga att real ränta innebär den avkastningen, eller den inkomst, som låneutgivaren erhåller om man tar den nominella räntan, och från denne räknar bort inflationen. Vad är då inflation, kanske du undrar? Jo, på grund av hur rådande ekonomiska system fungerar så förlorar dina pengar ungefär 1-2 % i värde per år (vilket också är anledningen till att vi i Sverige har regelbundna löneförhöjningar kring dessa nivåer.)

Realränta en förklaring

Slutsats

Så, sammanfattningsvis innebär den reella räntan är vad avkastningen blir om man matematiskt tar höjd för inflationens påverkan på den totala inkomsten. Den effektiva räntan, å andra sidan, beskriver de totala lånekostnaderna, och är ett verkligt, nyttigt verktyg för att fatta välgrundade beslut innan du som konsument tar ett lån.

Varför är det då viktigt att läsa på om ovan nämnda begrepp, och förstå deras betydelse när det kommer till att ta ett lån? Jo, anledningen till detta är att det är ett väldigt stort beslut att fatta att ta ett lån. Det påverkar dig som individ, och särskilt din privatekonomi, för en lång tid framöver. Därför är det inte bara en rekommendation, utan nästan ett krav, att du läser på innan du fattar ett beslut. Det enda sättet du som konsument fattar ett beslut som påverkar dig och din omgivning positivt, samtidigt som du får ta ett lån som hjälper dig att uppnå vad det nu kan vara du planerar.

Ekonomi är ett krångligt ämne, och det är ett ämne som de flesta av oss ofta avstår från att sätta oss in i. Detta är ett misstag. Vi lever i tider där i stort sett all världens tänkbara information finns tillgänglig på internet. Det är en möjlighet för oss alla att bilda oss en gedigen uppfattning om hur ränta, och annat som kan verka krångligt, fungerar, innan vi ger oss in för att ta ett lån.

Förhoppningsvis har du nu fått en uppfattning om vad både reell ränta och effektiv ränta är, samt hur nominell ränta och inflation spelar in på helheten.

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin