Vad ska jag göra om jag blivit påkörd med bilen?

Vad gäller vid en trafikolycka?
Vad gäller vid en trafikolycka?

Trafikolyckor är något som de flesta fasar för. Först och främst är människor förstås rädda för att de ska råka ut för den typen av allvarliga olyckor som man kan se i tidningar och på TV, där fordonen blir totalt demolerade och personskador uppstår. Sådana olyckor hör dock inte till vanligheterna sett till hur många bilar som vistas ute på vägarna varje dag. Däremot är sannolikheten förhållandevis stor att du någon gång under dina år som bilförare kommer vara inblandad i någon form av mindre trafikolycka. Det kan röra sig om en kollision i låg fart, en viltolycka eller kanske en parkeringsolycka. Trafikolyckor kan se ut på många olika sätt. Oavsett vilken typ av olycka det handlar om kan det vara bra att veta vilka rättigheter och skyldigheter du har, samt hur du bör agera.

Så bör du agera på olycksplatsen

När du befinner dig på olycksplatsen och olyckan precis har inträffat finns det några saker du bör tänka på och komma ihåg. Först och främst bör du förstås kontrollera om någon blivit skadad, beroende på vilken typ av olycka det rör sig om. Så fort du vet att alla inblandade mår bra och inte har skadats bör du se till att ta kontaktuppgifter till övriga inblandade. Om någon skulle ha blivit skadad bör du även ta personnummer på dessa, för att försäkringsbolaget sedan ska kunna kontakta dem gällande ersättning som trafikförsäkringen täcker. Du bör även se till att ta registreringsnummer på de inblandade fordonen. Om det finns vittnen till händelsen bör du även ta kontaktuppgifter till dessa.

Nästa steg

Nästa steg blir att ta kontakt med ditt försäkringsbolag. Detta bör göras innan du kontaktar verkstaden. Du kommer få lämna uppgifter om inblandade fordon, vad som legat till grund för olyckan, hur den gått till samt vilka skador som finns på din bil. Ett ärende kommer startas och du kommer få ett ärendenummer från handläggaren på försäkringsbolaget. Vissa försäkringsbolag har en portal på webben där du kan registrera ärendet, medan andra kräver att du ringer till dem för att anmäla skada. Steget här efter blir att verkstaden tar in din bil på bedömning. De avgör då om bilen ska repareras eller om den löses in. Det hela beror på värdet på din bil samt hur omfattande skadorna är.

Vad ska jag göra om jag blivit påkörd med bilen?

Det är långt ifrån alltid som du är den som vållat olyckan. Du kanske blivit påkörd med bilen, antingen när bilen stått parkerad på en parkering eller ute i trafiken. Då är förstås frågan vad du ska göra. Hur ska du agera och vilka rättigheter har du? Även här bör du vara noga med att samla all information vid platsen där du blivit påkörd. Vad är det för registreringsnummer på den inblandade bilen? Vilka är kontaktuppgifterna till den som kört på dig? Skriv också gärna ned lite anteckningar direkt, så att du har att lämna till försäkringsbolaget. Var stod du när olyckan skedde? Hur gick det till när du blev påkörd? Vilka var förhållandena vid tillfället, var det mörkt eller ljust, var det halt på platsen? Det kan vara lätt att glömma, så skriv gärna ned några stödanteckningar.

Vad ska jag göra om jag blivit påkörd med bilen?

Prata också med vittnen om det finns några, och ta deras namn och telefonnummer så att de vid behov kan nås. Du kan sedan lämna in skadeståndskrav till den andra partens försäkringsbolag. Att skriva ned uppgifter om den andra personens försäkring är därför viktigt i samband med att du skriver ned kontaktuppgifterna. Det kan också gå att få ut pengar från det egna försäkringsbolaget. Skuldfrågan är dock alltid bäst att överlämna till försäkringsbolagen att bedöma och avgöra. Redogör kort och gott för olyckans förlopp, så kan de göra sin bedömning utifrån dessa uppgifter.

Då kan vittnen vara till hjälp

I den bästa av världar erkänner motparten om han eller hon orsakat olyckan. Det händer dock då och då att den andra parten vägrar medge att denne orsakat kollisionen. Då kan det vara bra om det finns vittnen som kan ge sin bild av förloppet. På så sätt kan det bli lättare för försäkringsbolagen att göra en korrekt bedömning av vem som faktiskt är ansvarig för skadorna.

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin