Husvagnsförsäkring

Att ha husvagn är trevligt på många sätt. Med den slipper du tillbringa semestern på samma ställe varje år, men du har ändå en fast bostad med dig överallt. Du kan bestämma dig från gång till gång var du vill styra kosan. Ett år kanske du tar husvagnen och beger dig till Öland och tillbringar några soliga veckor år. Nästa gång kanske färden går norr ut och det blir dags att ställa upp husvagnen i Piteå. Det är du och familjen som avgör. Husvagnen följer med er överallt. Att köpa husvagn är dock ett stort och dyrt inköp och det gäller därför att se till att ha en bra försäkring, så att ni kan få ersättning om olyckan skulle vara framme.

Bäst Husvagnsförsäkring

Snabbmeny:
Toppval Husvagnsförsäkringar Vanliga frågor

Behövs en husvagnsförsäkring?

Alla som har ägt eller äger en bil vet förhoppningsvis att det är en skyldighet att ha en trafikförsäkring såvida inte bilen är avställd. Det är med andra ord en ren självklarhet att bilen ska försäkras redan när du skaffar den. Men hur är det egentligen med husvagnen? Den behöver väl ingen trafikförsäkring eftersom bilen som drar den har en? Ja, det stämmer i och för sig. Det gäller dock att tänka på att trafikförsäkringen bara täcker skador på andras egendom samt personskador. Om du, din bil och din husvagn är inblandad i en krock, där motpartens bil skadas, är det bara skadorna på motpartens bil som en trafikförsäkring täcker. Skadorna på din bil och din husvagn däremot, omfattas inte. Om du har en halv- eller helförsäkring på bilen, kan du få ersättning för skadorna som uppstår på din egen bil.

Husvagnen står dock fortsatt utan skydd. Det är just därför, bland annat, som du behöver en separat husvagnsförsäkring. Samma sak gäller när du står uppställd med husvagnen på en camping. Om det då sker ett inbrott i husvagnen, där saker blir stulna, eller rentav hela husvagnen blir stulen, behöver du en försäkring som täcker detta. Då räcker det inte med att din bil är försäkrad, och det räcker heller inte långt med enbart en hemförsäkring, även om den kanske ersätter något av det lösöre som fanns i husvagnen. Med en renodlad husvagnsförsäkring slipper du den här typen av funderingar. Då vet du att du har ett omfattande skydd.Att välja omfattning på försäkringen

När du har kommit fram till att en husvagnsförsäkring verkligen är nödvändig att ha, har du kommit en bra bit på väg. Då blir nästa steg att fundera över vilken typ av försäkring du ska ha och behöver. Nu börjar det bli lite svårare, helt enkelt på grund av att det finns fler än ett alternativ att välja på. Här behöver du dels fundera över vilket försäkringsbolag du litar på och som ska få ta hand om din försäkring, dels vilken typ av försäkringspaket du ska satsa på. Det finns vanligtvis två alternativ; halvförsäkringen och helförsäkringen.

Detta är halvförsäkringen

Om det är just stölder och inbrott du vill skydda dig mot, kan en halvförsäkring ge ett bra skydd. Den täcker nämligen just den typen av händelser som är oförutsedda och som du själv inte kan göra något för att skydda dig mot. Stöld och inbrott är två exempel på sådana saker. Skador som uppstår till följd av naturhändelser som inte går att förutse är ett annat exempel på sådant som ingår i en halvförsäkring. Det kan till exempel handla om en storm som får ett träd att välta över husvagnen, som orsakar skador på fönster och tak. Det kan även handla om åskoväder med blixtnedslag som skapar bränder. Det här är förstås bara några exempel. Det finns betydligt fler situationer som kan uppstå, och skador som kan vållas av oberäkneliga händelser i naturen.

Snö, hagel, regn och vind kan alla vålla bekymmer för såväl husägare som husvagnsägare, och då känns det tryggt att ha en bra försäkring. Rättsskydd brukar också ingå i halvförsäkringen. Denna kan komma till användning om det till exempel uppstår en tvist i samband med att du köper eller säljer vagnen. Juridiska ombud kan kosta mycket att anlita, och då är det naturligtvis till stor hjälp om försäkringen går in och betalar denna kostnad.

Helförsäkringen täcker mer

Att helförsäkringen täcker mer än halvförsäkringen hörs redan på namnet. Allt som ingår i halvförsäkringen ingår naturligtvis även i helförsäkringen, allt annat vore märkligt. Utöver detta ingår även ersättning för skador som uppstår på din husvagn om du själv krockar med ett annat fordon. Här ser du en tydlig skillnad mot trafikförsäkringen, där enbart skador på medtrafikantens fordon ersätts. Här kan du alltså få ut ersättning för skador som dyker upp på din husvagn.

Om du har en relativt ny husvagn som fortfarande är värd en hel del, är det förmodligen den här typen av försäkring du vill ha och behöver. Det kan till och med hända att du vill teckna någon eller några tilläggsförsäkringar utöver helförsäkringen. Det beror förstås på hur mycket husvagnen faktiskt är värd och hur gammal den är. Det kan även bero på var den står uppställd och hur mycket du använder den. Om det skulle behövas finns det dock en rad fördelaktiga tillägg. Tilläggen är dock inte lika många som när du försäkrar en bil eller andra fordon.

 

Toppval Husvagnsförsäkringar 2022

Vi har valt dessa försäkringsbolag som våra Toppval för Husvagnsförsäkring.

Moderna
Moderna
 • Moderna Försäkringar
 • Ger ett omfattande skydd för både din husvagn och dina saker.

  Ersättning om du inte kan använda husvagnen under semestern på grund av skada.

  Samlar du dina försäkringar hos Moderna Försäkringar kan du även få upp till 20% rabatt på din premie samt sänka din självrisk.
 • Få ett prisförslag:
ICA
ICA försäkring
 • ICA Försäkring
 • Husvagnsförsäkring som ger dig som har en husvagn ett tryggare ägande.

  Du kan välja mellan att teckna en halvförsäkring eller helförsäkring för din husvagn.

  Du som har ett ICA-kort eller något av ICA Bankens bankkort får ICA-bonus på hela försäkringskostnaden.
 • Få ett prisförslag:
 

Vilka tillägg är värda att leta efter?

Om du redan har bestämt dig för en helförsäkring men känner att du vill ha ett ännu mer komplett skydd, finns det ett fåtal tilläggsförsäkringar som möjligen kan vara intressanta. Det som brukar locka flest är allriskförsäkringen. Det ska nämnas att denna ingår redan i halvförsäkringen hos flera försäkringsbolag. Hos andra kan det vara så att den ingår i helförsäkringen men inte i halvförsäkringen. Det finns dock fortfarande en rad försäkringsbolag som inte inkluderar den alls i något av sina husvagnsförsäkringar. Om det är en sådan försäkring du valt, kan det definitivt löna sig att se efter om det går att teckna en sådan tilläggsförsäkring vid sidan av.

Allriskförsäkringen är ett skydd som alla faktiskt kan komma att få användning för någon gång. Om det sker en olycka inne i husvagnen på semestern, eller rentav på uppställningsplatsen när du gör den redo för vintern, kan du få ersättning för detta. Du kanske till exempel råkar välta ut en soppskål på soffan i husvagnens kök, eller förstör något där inne när du råkar tappa din telefon på något som spricker. Det finns en oändlig rad olyckor som kan inträffa, och vissa tycks råka ut för sådant oftare än andra. En allriskförsäkring kallas även drulleförsäkring, och det beror på just att den täcker även sådant som kan betraktas som klantigt men oavsiktligt. Om du vill försäkra lösöre som finns i förtältet kan det också kräva en tilläggsförsäkring ibland, något som kan vara värt att ha i åtanke.

Så väljer du rätt husvagnsförsäkring

Så väljer du rätt husvagnsförsäkring

Det finns en rad försäkringsbolag som erbjuder husvagnsförsäkringar. De är naturligtvis alla mycket duktiga på att framhålla sig själv som de skickligaste inom sin nisch. Med tanke på att du alltså kommer att kunna läsa om upp emot tio olika företag som alla säger sig vara bäst och mest kompetenta inom just husvagnsförsäkringar, är det inte alltid så lätt att välja. Därför har vi listat stegen som du kan ta för att välja ut en försäkring.

 • Fundera över hur mycket din husvagn är värd. Det här bör vara relativt enkelt att räkna ut, och utifrån detta kan du ganska snabbt komma fram till om det är en halvförsäkring eller en helförsäkring som är aktuellt för dig.


 • När du har kommit fram till om du ska ha en helförsäkring eller nöja dig med en halvförsäkring är det dags att jämföra de olika lösningar som finns. Titta noga på villkor, vad som ingår, självrisk och premie. Titta även på undantag, vilka situationer som inte omfattas av försäkringen. Först när du har skapat dig en bra helhetsbild av vad alla försäkringsbolag har att erbjuda, kan du avgöra vilket alternativ som ger dig mest valuta för pengarna, och vad som faktiskt är mest lämpligt för dig och din husvagn.


 • Undersök om du kan pressa ned kostnaden. Det är ibland möjligt att pressa premien genom att exempelvis acceptera en förhöjd självrisk. Det kan även finnas andra saker som påverkar priset, men det kan vara sådana saker som du inte själv kan påverka, men som kommer att förändras per automatik, exempelvis ålder på försäkringstagaren.
helförsäkring eller halvförsäkring för husvagnen?
 

Frågor och svar kring Husvagnsförsäkringar

✅ Finns det någon husvagnsförsäkring som ger ersättning för avbrutna resor?

Ja, faktum är att detta till och med ingår i vissa halvförsäkringar, men inte alla. Om husvagnen inte kan användas, till följd av exempelvis ett inbrott eller en skada, kan du få ersättning för avbruten resa, förutsatt att nödvändiga kriterier är uppfyllda.


✅ Vad är i korta drag skillnaden mellan en halvförsäkring och en helförsäkring för husvagn?

Det är faktiskt väldigt likt bilförsäkringar. Det som skiljer halvförsäkringen och helförsäkringen åt är på det stora hela vagnskadeförsäkringen. Den ingår i en helförsäkring, men inte i en halvförsäkring. Om du har en relativt ny husvagn är detta förmodligen något du vill ha, och då ter sig helförsäkringen som ett mer lockande alternativ.


✅ Ingår krisskydd i en husvagnsförsäkring?

Nej, det gör det vanligtvis inte. Det beror främst på att det oftast ingår i bilförsäkringen, och om du har varit inblandad i en situation med husvagnen som framkallat ett behov av krishjälp, har förmodligen även bilen varit inblandad i situationen. Du kan då utnyttja krisskyddet därifrån istället, och behöver det inte i husvagnsförsäkringen.


Källor:Snabbmeny:
Toppval Husvagnsförsäkringar Vanliga frågorVi vill gärna tipsa dig om fler av våra köpguider inom Försäkringar: