Hydroforpump

Det finns en hel del att tänka på och att lära sig när man blir husägare. Bor du i en lägenhet behöver du inte tänka så mycket på vad som händer om allt inte fungerar som det ska. Det är bara att ringa fastighetsskötaren och låta hyresvärden se till att problemet blir löst. För den som bor i en lägenhet är det, till exempel, en självklarhet att det kommer vatten när man skruvar på kranen. Givetvis förväntar man sig samma sak när man öppnar kranen i det egna huset, men om det inte kommer något vatten får man försöka ta reda på vad som är felet innan man går vidare med att besluta hur det ska åtgärdas. Och för att kunna ta reda på var felet kan ligga behöver man, till exempel, veta lite om hur det kommer sig att vattnet rinner genom kranen i vanliga fall.

Bäst Hydroforpump
Snabbmeny:
Toppval Hydroforpumpar Vanliga frågor


Så fungerar en hydroforpump

Då kan det vara bra att känna till att det finns något som heter hydrofor, eller tryckkärl. En hydrofor är en tryckvattensbehållare som fungerar som ett förråd för trycksatt vatten, och som är kopplad till en pump. Hydroforen och pumpen gör att det finns ett tryck i vattenledningarna, ett tryck som varierar mellan inställda tryck för pumpens till- och frånslag. Pumpen behöver därför inte starta varje gång man öppnar en vattenkran. Om pumpen startar oftare erhålls ett jämnare tryck. Detta är alltså beskrivningen av en hydrofor med en pump, och ger en förklaring till hur det kommer vatten från kranen när man öppnar den.

En hydroforpump är en pump som bygger på samma princip, men har ett stort och brett användningsområde. Med en hydroforpump kan du hämta vatten ur den egna brunnen, eller ta vara på gratis regnvatten till exempel. En hydroforpump används för att öka trycket i ett befintligt vattennät för att leverera vatten från brunnar och cisterner. Med en hydroforpump kan du försörja din trädgård med vatten, till exempel.

En pump med ett stort och brett användningsområde

En hydroforpump är en pump som bygger på samma princip, men har ett stort och brett användningsområde. Med en hydroforpump kan du hämta vatten ur den egna brunnen, eller ta vara på gratis regnvatten till exempel. En hydroforpump används för att öka trycket i ett befintligt vattennät för att leverera vatten från brunnar och cisterner. Med en hydroforpump kan du försörja din trädgård med vatten, till exempel.

Så fungerar en hydroforpump

De vanligaste hydroforpumparna är så kallade trädgårdspumpar. Om pumpen är konstruerad för kontinuerlig drift fungerar den oftast också utmärkt som färskvattenpump, och kan alltså inte bara användas för trädgårdsbevattning.

Att välja pump

Det finns många olika hydroforpumpar på marknaden vilket gör att det inte alltid är så lätt att veta vilken man ska välja. Det du i första hand får utgå från när du ska välja pump är vilken vattenförsörjning du vill ha, det vill säga vad det är som ska försörjas med vatten. Behöver du bara en pump som ger vatten i trädgårdsslangen, eller ska de förse alla kranar i huset, och disk- och tvättmaskinen med vatten?

Olika vattenbehov betyder förstås också att det finns varierande krav på tryck, och alltså varierande krav på hur pumpen ska fungera och leverera. En del hydroforpumpar ansluts direkt till det befintliga vattensystemet för att få ett optimalt tryck i kranar och rör. Andra pumpar kommer med en egen vattentank vilket betyder att du kan använda den fristående från husets centrala tank eller vattenledning. Dessa pumpar är perfekta för användning utomhus eller i ett mindre fritidshus som tar vattnet direkt från en egen brunn.

 

Toppval Hydroforpumpar 2022

Vi har valt dessa Hydroforpumpar som våra Toppval.
Dessa är lämpliga både som hydroforpump och bevattningspump, eftersom de tål kontinuerlig drift. Speciellt lämpade i anläggningar med långa sugledningar.


 

Maxtryck och lyfthöjd

Faktorer som maxtryck och lyfthöjd kan vara mycket viktiga när du jämför pumpar för att få den rätta pumpen för dina behov. Det finns som sagt många olika hydroforpumpar och det är inte så svårt att leta fram en pump med riktigt bra prestanda. Men, det är inte alltid nödvändigt att välja den starkaste, eller mest mångsidiga, pumpen för att få en pump som motsvarar ens krav och behov. Det är helt enkelt så att olika pumpar lämpar sig olika bra i olika situationer. Om du ska ha pumpen i sommarstugan, och inte har det starkaste elnätet i stugan är det naturligtvis bättre att välja en pump som inte kräver lika mycket energi, men som ger den funktion och effekt du behöver.

Maxtryck och lyfthöjd hos hydroforpumpar

På samma sätt kan du välja trädgårdspump efter hur stor trädgård du har och vad du vill att pumpen ska klara av. Det finns pumpar som är avsedda för både trädgård och djurhållning för distribution av vatten till större djurbesättningar, och pumpar som är lämpliga när man bara vill kunna använda regnvattnet för spridare och annan typ av bevattning av trädgården. Naturligtvis ställs inte samma krav på tryck och lyfthöjd för bevattning av en liten trädgård som om pumpen ska leverera vatten till stora djurbesättningar, eller till kranar och tvättmaskin i stugan.

Något du behöver ta med i beräkningarna när du ska välja hydroforpump är vad ditt elsystem klarar av. Både elförbrukning och effekt kan variera kraftigt mellan olika pumpar. Därför är det bra att ha koll på vad ditt elnät kan klara av så att du inte riskerar att propparna utlöses så fort du sätter på din pump.

Du behöver alltså ha koll på elen, men också vilka funktioner du vill ha. alla pumpar är, till exempel, inte avsedda för att användas för dricksvatten. En del pumpar levereras med ett inbyggt filter, andra kräver ett externt filter och några har inget filter alls. Därför behöver du också fundera på var vattnet ska gå.

Lång hållbarhet och servicevänlig

För att få en så bra pump som möjligt finns det en del krav du bör ställa, förutom effekt, energiåtgång och liknande. En bra hydroforpump ska vara lätt att sätta igång och enkel att använda. Den ska ha bra anpassning till flödet, ha lång hållbarhet och vara servicevänlig. Kanske vill du också ha en pump som inte tar alltför stor plats, och som inte låter alltför högljutt när den är i drift. Om du ska använda pumpen inomhus i ditt hus eller i sommarstugan är det viktigt att den är så tystgående som möjligt, så att den inte upplevs som störande. För en pump som bara ska användas i trädgården blir kraven på tyst drift förstås inte lika stora.

Välja hydroforpump

Om du vill välja ur ett riktigt stort utbud rekommenderar vi att du tittar på hydroforpumpar här på internet. här har du hela sortimentet samlat och du får en bra överblick över alla de olika pumparna. Här kan du lätt jämföra allt från kapacitet, funktion, modell och pris.
 

Frågor och svar kring Hydroforpumpar

✅ Vad ska man tänka på när man ska välja hydroforpump?

Det finns en hel del faktorer att ha i åtanke för att valet ska bli det rätta. Det gäller först och främst att fundera över vad det befintliga elsystemet faktiskt klarar av, så att ditt val inte leder till överbelastning. Det är nämligen viktigt att vara medveten om att det finns stora skillnader mellan olika pumpar när det kommer till effekt och även elförbrukning. Det gäller också att titta om pumpen ifråga lämpar sig för dricksvatten eller enbart vatten som ska användas i annat syfte. Det kan till exempel bero på om det finns något inbyggt filter i pumpen eller inte. Detta har inte så stor betydelse när det gäller en hydroforpump som främst ska användas för att förse trädgården med det vatten som behövs för att kunna vattna alla växter, men det spelar desto större roll när vattnet ska drickas. Här hittar du våra Toppval av Hydroforpumpar.


✅ Hur mycket kostar en hydroforpump?

Pumpar av den här typen finns i olika prisklasser beroende på effekt och prestanda. Det går att hitta billiga pumpar för runt 1 200 kronor. Dessa kan vara ett bra val för den som bara behöver en enkel lösning som komplettering. Behöver man något med bättre prestanda får man räkna med att betala mer. Mellan 3 000 och 5 000 kronor är rimligt för en mer kraftfull hydroforpump.


✅ Hur mycket rymmer tanken på en hydroforpump?

Det finns även här olika alternativ. Alla pumpar har inte lika stor tank så här finns en del variationer. Vissa pumpar har till exempel en tank som rymmer 24 liter, andra har en tank som rymmer 20 liter. Det finns också de som rymmer mellan 15 och 20 liter. Alternativen är många, vilket gör att det finns goda möjligheter att hitta något som passar det egna behovet.


✅ Är det svårt att installera en hydroforpump?

Nej, de flesta pumpar av den här typen är förhållandevis enkla att installera. Det går snabbt och enkelt att få dem på plats och att få dem i brukbart skick. Många pumpar är dessutom relativt lätta, vilket gör att de vid behov kan flyttas och användas någon annanstans i hemmet. De här pumparna kan nämligen vara till stor nytta på många ställen, exempelvis i tvättstugan, vid poolen och i trädgården.


✅ Vad utmärker en bra pump?

Den bör vara hållbar och den bör vara driftsnål. Det är en fördel om den är tystgående och det är bra om den inte behöver genomgå service ofta. Många av dagens pumpar är helt servicefria de första åren. En annan viktig aspekt är att en bra pump ska anpassa sig väl till flödet.


Källor:Snabbmeny:
Toppval Hydroforpumpar Vanliga frågorVi vill gärna tipsa dig om fler av våra köpguider inom detta område: