Inkomstförsäkring

Att förlora jobbet och bli arbetslös är en skräck för många. Anledningarna är förstås flera. Många trivs med sitt jobb och vill inte förlora möjligheten att göra något de brinner för. De vet också med sig att de skulle sakna sina kollegor om de skulle bli uppsagda. Dessutom har förstås den ekonomiska aspekten stor betydelse. Många vet att pengarna de skulle få från a-kassan inte skulle räcka för att täcka levnadskostnaderna. Med tanke på detta är det inte konstigt att tanken på arbetslöshet kan framkalla lätt panik. Därför är det en god idé att se över möjligheten att teckna en inkomstförsäkring. Detta kan bli räddningen för dig rent ekonomiskt om du skulle förlora ditt jobb.

Bäst inkomstförsäkring

Snabbmeny:
Toppval Inkomstförsäkringar Så fungerar en inkomstförsäkring Vanliga frågor


Så fungerar en inkomstförsäkring

Vad är egentligen en inkomstförsäkring? Det är faktiskt lika enkelt som det låter. Inkomstförsäkringen försäkrar din inkomst, så att du får ut mer pengar om du blir arbetslös än du hade fått om du bara skulle få ersättning från a-kassan. Inkomstförsäkringen ser helt enkelt till att du kan få ut upp till 80 % av din inkomst. Du slipper också den lågt satta inkomstgränsen som finns hos a-kassan. Maxgränsen kan variera från ett fackförbund till ett annat. Det är viktigt att känna till att du från a-kassan bara får ut 80 % upp till en maxgräns på 25 025 kr före skatt. Det innebär att maxgränsen är betydligt lägre satt än vad många svenskar tjänar. Om du tjänar mer än så behöver du teckna en inkomstförsäkring. Den täcker helt enkelt det glapp som inte a-kassan ersätter, så att du kan få ut 80 % av din inkomst även om du har en högre inkomst än a-kassans tak.

Ger ersättning under längre tid

En inkomstförsäkring medför fler fördelar än enbart att ersätta inkomstbortfallet för inkomster över 25 025 kr. A-kassans tak sänks när du har varit arbetslös i 100 dagar, vilket innebär att du då får ännu lägre ersättning. Med en inkomstförsäkring kan du fortsätta få högsta ersättningen under en längre tid. Hur många dagar du får ersättning kan dock variera från en inkomstförsäkring till en annan. Vissa fackförbund har en gräns på 150 dagar, andra har gräns på 300 dagar. Skillnaderna kan vara ganska stora, något som vi ska titta på längre fram. Gemensamt för alla inkomstförsäkringar är att de ger högre ersättning under en längre period än a-kassan.

Skaffa en inkomstförsäkring idag

Vem får teckna inkomstförsäkring?

Får då vem som helst teckna en inkomstförsäkring eller finns det krav som måste uppfyllas? Ja, det finns en del grundläggande krav som måste vara uppfyllda för att du ska ha möjlighet att teckna den här typen av försäkring. Det är också viktigt att komma ihåg att försäkringsbolagen och fackföreningarna kan ha ytterligare specifika krav, som inte är generella för alla. Läs därför igenom villkoren innan du tecknar en försäkring. Följande krav måste vara uppfyllda för att en inkomstförsäkring ska kunna tecknas.

  • Du måste vara tillsvidareanställd.
  • Du ska ha varit anställd under en viss tid innan du ansöker om att teckna en försäkring. Tiden kan variera, men 24 månader är en vanlig tidsram. Detta gäller för plusförsäkringar. En inkomstförsäkring via ditt fackförbund kan du ofta teckna direkt du blir medlem, även om det finns en kvalificeringstid innan du kan få ersättning.
  • Du ska ha en inkomst på en miniminivå, som dock kan variera från bolag till bolag.
  • Du ska ha fyllt 20 år men ännu inte ha fyllt 56 år. Det vanliga är att försäkringen löper på till 62 års ålder, men den går vanligtvis inte att teckna efter 55 års ålder. Dessa villkor gäller främst när du tecknar en plusförsäkring. Om en inkomstförsäkring däremot ingår i din fackföreningsavgift omfattas du av denna tills du fyller 65 år om inget annat uppges. Det gäller även om du blir medlem efter 55 års ålder.
  • Du får inte ha någon vetskap om att du kommer bli uppsagd. Det spelar ingen roll om vetskapen kommit till dig muntligt eller skriftligt, du får helt enkelt inte ha någon vetskap alls om några sådana omständigheter.
  • Du måste vara bosatt i Sverige.
  • Du måste vara medlem i en a-kassa.

Toppval Inkomstförsäkringar 2024

Vi har valt dessa försäkringsbolag som våra Toppval för Inkomstförsäkring.

Vem kan få ut ersättning?

Du håller säkert med om att inkomstförsäkringen låter som en smart försäkring att ha. Frågan är bara om du har möjlighet att dra nytta av en sådan om det skulle behövas. Det finns vissa grundläggande krav som måste vara uppfyllda. Kraven kan variera något från en försäkringsgivare till en annan, men generellt ser de ganska lika ut. Vi ska nu titta på de vanligaste kraven som nästan alltid förekommer för att du ska ha rätt att få ut ersättning från en inkomstförsäkring.

Medlemskap i a-kassa

För att du ska ha rätt till ersättning från din inkomstförsäkring är det nödvändigt att du är medlem i a-kassan. Den här försäkringen är nämligen inte tänkt att ge dig full ersättning för din inkomst, den fungerar som ett komplement till a-kassan. På grund av det är ett medlemskap ett måste för att försäkringen ska gälla.

Försäkra din inkomst vid ofrivillig arbetslöshet

Ofrivillig arbetslöshet

Du kan inte säga upp dig själv från jobbet och sedan kvittera ut pengar från inkomstförsäkringen. Förutsättningen för att du ska få ersättning från inkomstförsäkringen är att arbetslösheten är ofrivillig, det vill säga att du har blivit uppsagd av din arbetsgivare. Undantag kan finnas om det finns tungt vägande orsaker till att du har valt att själv säga upp dig, men detta är som sagt undantagsfall.

Arbete senaste året

Under de senaste 12 månaderna ska du ha arbetat och varit arbetsför. Det behöver inte nödvändigtvis vara på heltid, även deltid kan vara accepterat. Exakt hur mycket du måste ha arbetat under det senaste året kan du läsa om i villkoren för den försäkring du väljer. Olika försäkringsbolag och fackföreningar kan ha olika krav sammanlänkade med sina inkomstförsäkringar.

Inte alltför ny försäkring

När du tecknar en inkomstförsäkring bör du känna till att det finns en så kallad kvalificeringstid. Det innebär att du inte kan vänta dig att få ut ersättning om du skulle bli uppsagd efter en vecka. Exakt hur lång kvalificeringstiden är kan variera, men det kan till exempel handla om att du måste ha haft försäkringen i sex månader eller mer för att den ska kunna utnyttjas.

Olika inkomstförsäkringar

Det finns en väldigt förenklande aspekt när det gäller inkomstförsäkringar, och det är att den här typen av försäkring ofta ingår i din fackföreningsavgift. Många fackföreningar har detta som en medlemsförmån och du behöver då inte göra något extra utöver att bli medlem. Det är förstås väldigt praktiskt och väldigt enkelt. Det är dock ändå klokt att läsa igenom villkoren för den inkomstförsäkring du får med på köpet när du blir medlem. Om du tycker att det finns några brister i denna kan du nämligen teckna en tilläggsförsäkring, eller plusförsäkring, hos ett externt försäkringsbolag. På så sätt kan du exempelvis förlänga utbetalningstiden, om den inkomstförsäkring du får genom facket har en relativt kort ersättningsperiod.

Unionens inkomstförsäkring

Unionen är en av de fackföreningar som inkluderar en inkomstförsäkring för sina medlemmar. Denna inkomstförsäkring täcker upp skillnaden mellan a-kassans tak och inkomsten upp till max 60 000 kr per månad, och ser till att du kan få 80 % av din lön. Försäkringen ger ersättning i upp till 150 dagar. Du blir försäkrad automatiskt om du är yrkesverksam medlem i Unionen, förutsatt att du är medlem i a-kassan och inte har fyllt 65 år ännu.

Accept inkomstförsäkring

Genom Accept kan du teckna en privat inkomstförsäkring oavsett vilken a-kassa du är medlem i. Här betalar du visserligen en månadspremie ur egen ficka. Den här försäkringen ingår alltså inte i något medlemskap. Fördelarna är dock flera med att ha den här typen av inkomstförsäkring. Här kan du få hela 300 dagars högre ersättning när du blir arbetslös. Det kan göra oerhört stor skillnad, eftersom du då kan söka jobb i lugn och ro, utan att behöva känna stor stress att det måste gå snabbt att hitta en ny anställning. Via Access får du också tillgång till en speciell jobbsökartjänst, så att du enklare och snabbare ska kunna få ett nytt arbete.

Om du redan har en inkomstförsäkring går det även att lägga till en plusförsäkring till denna via Accept. Det går då att plussa på upp till 240 dagar till som du kan få förhöjd ersättning. Den här typen av plusförsäkring är också bra för höginkomsttagare, då den kan ge ersättning högre än de flesta fackföreningars inkomstförsäkringar. Med Access inkomstförsäkring täcks inkomster upp till 85 000 kr per månad.

Frågor och svar kring Inkomstförsäkringar

✅ Går det att teckna en inkomstförsäkring om man är egen företagare?

Ja, många inkomstförsäkringar har en speciallösning just för egenföretagare. Du kan generellt inte teckna samma inkomstförsäkring som en löntagare, men det finns alltså tillgängliga alternativ även om du driver eget företag.

✅ Finns det någon karenstid på inkomstförsäkringar?

Ja, det gör det. Först och främst har du en kvalificeringstid, som vanligtvis ligger på 12 månader. Du ska alltså ha haft försäkringen samtidigt som du arbetat i minst 12 månader innan du är aktuell för ersättning. Därefter har du en karenstid vid uppsägning som vanligtvis ligger på cirka 6 dagar, men kan hos vissa bolag vara längre.

✅ Om jag har utnyttjat min inkomstförsäkring tidigare under åren, sedan blivit anställd på nytt och nu blivit arbetslös på nytt, har jag då möjlighet att få ersättning från inkomstförsäkringen igen?

Nej, du får inte ha fått ersättning från inkomstförsäkringen de senaste tolv månaderna. Man tittar på en sammanhängande period, och det måste ha gått minst ett år sedan du sist fick ersättning för att du ska kunna få ersättning på nytt.

Källor:

Snabbmeny:
Toppval Inkomstförsäkringar Så fungerar en inkomstförsäkring Vanliga frågor

Vi vill gärna tipsa dig om fler av våra köpguider inom Försäkringar:

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin