Jakttorn

Bäst jakttorn

Snabbmeny: Toppval Jakttorn Bygga ett torn Vanliga frågor

Dela på Facebook Dela på Twitter


De flesta som någon gång har varit ute i skogen och plockat bär, promenerat eller plockat svamp har nog sett ett eller flera jakttorn. Dessa används just vid jakt och finns i de flesta områden där någon typ av jakt bedrivs. Om du är en jägare och medlem i ett jaktlag, finns det troligtvis redan ett antal torn på marken där ni jagar. Dessa kan dock behöva rustas upp ibland. Det händer också att de behöver bytas ut. Ni kan då antingen bygga ett själva eller köpa ett. Jakttorn kan köpas i byggsats.

Bra att veta om jakttorn

Jakttorn är byggda av någon typ av trä. De är ganska enkla i sin konstruktion. Att bygga ett på egen hand är därför fullt möjligt. Det kräver inga speciellt stora förkunskaper inom snickeri, även om det naturligtvis är en fördel om någon i jaktlaget har hanterat en hammare och spik tidigare. Tornet består normalt sett av en typ av hytt på höga ben, med en stege att klättra upp i. Vissa har ett tak som skyddar mot regn, samt låga väggar som skyddar mot viss vind.

Andra torn är istället byggda mot ett träd, där trädkronan antas ge visst skydd. Tornen kan se en aning olika ut. Eftersom många torn är handbyggda finns det vissa variationer. Vissa torn är mer avancerade än andra, men majoriteten av de torn som kan påträffas ute i skogar och på kalhyggen är väldigt enkla. De finns helt enkelt där för att ge en bättre sikt för jägaren och för att öka säkerheten. När jägaren sitter uppe i ett jakttorn har han eller hon en bättre överblick över situationen. Därifrån är det lättare att snabbt kunna avgöra om viltet kan skjutas eller om det föreligger något hinder.

Av den här anledningen ökar säkerheten vid användning av jakttorn. Detta är dock inte den enda anledningen till att man använder den här typen av torn. Säkerheten är naturligtvis en viktig aspekt. Det är inte bara sikten som ökar när man sitter högre placerad. Vinkeln gör också att kulfånget blir bättre. Detta är utan tvekan en viktig aspekt. Som alla jägare vet har vilt också lätt att känna vittring av människor som rör sig eller vistas i skog och mark. När människan sitter högre upp minskar vittringen. Detta i kombination med att viltet har svårare att se när någon sitter högre placerad, ger bättre förutsättningar för jägaren.

Jakttorn kan användas vid olika typer av jakt. Det är bland annat vanligt vid älgjakt och drevjakt.

Toppval Jakttorn 2023

Vi har valt dessa jakttorn som våra Toppfavoriter. Stabila älgtorn som man sitter säkert i.

===

===

Att bygga ett torn för jakt

Att bygga ett torn för jakt behöver som sagt inte vara speciellt komplicerat. Det är dock viktigt att jaktlaget börjar med att undersöka om det är tillåtet att bygga ett torn på marken. Det krävs vanligtvis inte något bygglov för att få uppföra den här typen av byggnad. Det är en bra första faktor att känna till. Om det skulle vara så att marken ligger inom ett naturreservat kan naturligtvis andra regler gälla. Majoriteten av jaktmarkerna i Sverige gör dock inte det. Nästa steg blir då att undersöka vem som äger marken där tornet är tänkt att byggas. Någon i jaktlaget bör nämligen kontakta markägaren och be denne om tillstånd. Skulle det vara så att tornet planerar att byggas i närheten av gränsen till ett annat jaktlags marker är det också klokt att ta kontakt med det jaktlaget. De behöver helt enkelt informeras om att ett jakttorn kommer att ställas upp och var detta kommer ske.

Bygga jakttorn för älgjakt

Det här är dels en säkerhetsfråga. Om jaktlaget redan har ett torn på väldigt nära håll kan det vara en dålig idé att placera tornet just vid gränsen. Det kan då innebära en säkerhetsrisk. Vidare är det viktigt att ta hänsyn till lagarna beträffande lockning av vilt om tornet placeras nära gränsen till nästa jaktlag. Dessa regler och lagar ska vi inte fördjupa oss i här, men det är något som bör finnas i åtanke innan bygge sker nära en gräns.

Ägare till tornet

Något annat som man också bör tänka på är att gå igenom vem som äger tornet. Detta bör också skrivas in i avtalet. Om medlemmarna i ett jaktlag tar hand om bygget och även betalar materialet till tornet är det självklara antagandet att det är just jaktlaget som äger tornet. Det bör dock ändå föras in i ett avtal. På så sätt är det enkelt att veta vem som äger rätten till tornet om avtalet med markägaren eller den/de som ansvarar för marken så småningom sägs upp. Om inget står angivet kan detta bli skäl för tvister, vilket är både tråkigt och onödigt.

Om alla juridiska frågetecken är hanterade och utredda kan bygget börja. Att hitta en ritning bör inte vara några problem. Det finns gott om sådana att hitta online. Många av dem är tillgängliga helt utan kostnad. Utöver detta behövs naturligtvis virke. Det behöver inte bli speciellt dyrt. Kanske har jaktlaget en gemensam kassa som pengar kan tas ur till detta. Annars kan medlemmarna naturligtvis enas om hur kostnaderna ska fördelas. Många jaktlag har arbetsdagar där det röjs på jaktmarken. På en sådan arbetsdag kan även jakttorn byggas om det behövs. Alla i jaktlaget kanske inte har möjlighet att delta, men så länge några personer hjälps åt brukar det gå snabbt och enkelt.

Att köpa ett torn

Det är naturligtvis inget måste att bygga jakttornet själv när de gamla behöver bytas ut. Det finns som tidigare nämnts färdiga torn att köpa. Många anser att det är en både enklare och säkrare lösning. Genom att köpa ett jakttorn från en välrenommerad firma vet man att tornet uppfyller de krav man kan tänkas ha. De är också byggda av hållbart material.

Det finns olika typer av jakttorn att köpa. Det första man behöver göra är därför att diskutera inom jaktlaget vilken typ av torn det är som behövs. Det finns till exempel höga torn där höjden på plattformen brukar vara cirka 2,5 meter. Dessa torn brukar levereras med en sittbänk, vilket kan behövas under en lång jaktdag. Naturligtvis levereras tornet också med stege.

Att köpa ett älgtorn

Det finns även speciella torn för drevjakt. De är lägre. Ofta är plattformen cirka 1,25 meter upp. De här tornen är också betydligt enklare att flytta på än de högre tornen. De här tornen finns att köpa både med och utan tak.

Det går även att köpa färdiga vakttorn. Här befinner sig själva plattformen bara några decimeter över marken, vilket gör att ingen stege behövs. I dessa brukar det finnas sittbänk. Det är också vanligast att dessa torn kommer med tak. Eftersom de här tornen är låga är det vanligast att dessa planeras på en naturligt hög punkt, där sikten ändå är god.

Det går även att köpa monteringsfärdiga jakttorn. Ni får då tornet levererat i delar, men allt ingår i paketet. Det följer alltså med såväl stege som golv, tak, reglar och skruvar. Att bygga ihop tornen brukar gå på några få timmar. Det är relativt okomplicerat och man kan vara säker på att materialet är bra och konstruktionen solid. Det är enklare än att bygga hela tornet från grunden, men naturligtvis något mer tidskrävande än att hämta och ställa upp ett färdigt torn.

Pris på jakttorn

Det behöver inte alls vara dyrt att köpa ett nytt jakttorn. Just kostnadsbiten bör inte göra att ett jaktlag väljer att bygga egna torn istället för att köpa. Det går att hitta torn som kostar runt 3500 kronor. Mer avancerade torn kan naturligtvis kosta mer. Det finns även billigare varianter. Priset avgörs av ett flertal faktorer. Dels beror det naturligtvis på från vilket företag man köper tornet. Det beror även på vilken typ av torn det är som ska köpas. Priset kan också styras av huruvida tornet säljs färdigmonterat eller i byggsats. Antalet tillbehör som medföljer kan också påverka kostnaden.

Ett jaktlag kan ha ett varierande antal medlemmar. Ofta finns det dock mer än tio medlemmar i ett jaktlag. Om alla bidrar till inköpet blir ofta den individuella kostnaden väldigt liten, såvida inte samtliga torn behöver bytas ut samtidigt. Så är dock sällan fallet.

Att tänka på

Något som är viktigt att tänka på är att ett älgtorn ska märkas upp. Jaktlagets medlemmar bör sätta upp skyltar som meddelar att tornet beträds på egen risk. Det är viktigt att notera att ansvaret ändå ligger hos jakttornets ägare. Det gör dock att eventuella besökare blir lite extra uppmärksamma och kanske tänker efter en extra gång innan de klättrar upp i tornet. Jaktlaget bör dock se till att alltid hålla tornen i gott skick. Det bör inte föreligga några säkerhetsrisker på grund av tornets skick.

En annan sak som kan vara bra att tänka på är att det kan vara bra att sätta upp en skylt som visar tornets nummer. Vid jakt fördelas ofta passen, och för nya medlemmar i jaktlaget kan det vara svårt att veta vilket pass som har vilket nummer. Genom att numrera passen tydligt blir det lättare för alla att hitta rätt.

Jägare med jakthund

Frågor och svar kring Jakttorn

✅ Vart bör jakttornet helst placeras?

Det är en god idé att placera tornet nära ett skogsparti, så att jägaren relativt enkelt kan smyga in där utan att bli upptäckt när han eller hon ska förflytta sig till och från passet. Som tidigare har nämnts är det också viktigt att fundera över eventuell närhet till gränser till andra jaktlag. Två jaktlag bör inte ha torn placerade för nära intill varandra, så att det föreligger en risk att man ska skjuta mot varandra. Detta bör naturligtvis vara en självklarhet, men det är kanske inte alltid man har koll på vart det andra jaktlaget har sina torn, och därför är det viktigt att diskutera med grannarna innan ett nytt torn uppförs nära gränsen.

✅ Vad händer med jakttornen om arrendet sägs upp för jaktlaget som äger det?

Om jaktlaget äger tornet och inget annat står angivet i avtalet, bör jaktlaget montera ned tornet och ta det med sig från marken. Troligtvis ska ett nytt jaktlag ta över arrendet av marken och kan då uppföra nya torn.

✅ Vilket material bör användas om man vill bygga ett eget jakttorn?

Det är klokt att använda tryckimpregnerat trä eftersom tornet genom årens lopp kommer att utsättas för alla typer av väderförhållanden. Det ska hålla för såväl sol och värme som regn, snö och hård vind. Då är tryckimpregnerat trä ett bra alternativ.

✅ Är man ansvarig för om någon skadar sig vid besök i jakttornet även om det finns varningsskyltar?

Ja, generellt försvinner inte ansvaret från tornets ägare på grund av att skyltar sitter uppe. Däremot kan det innebära att eventuella skadestånd blir lägre vid eventuell tvist. Det kan dock vara klokt att minska risken för oönskade besökare. Det kan till exempel vara idé att ta bort stegen från tornet när det inte används. Om det finns en jaktstuga eller liknande kan stegen förvaras där tills det åter ska användas. På så sätt har man gjort vad man kan för att minska risken att någon ska klättra upp i tornet och skada sig.

Källor:

Snabbmeny: Toppval Jakttorn Att bygga ett torn Vanliga frågor

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin