Produkter inom Lantbruk

Att driva ett lantbruk kräver en hel rad produkter. Vilka maskiner och andra produkter man behöver beror förstås på vilken typ av lantbruk man driver. Medan en lantbrukare koncentrerar sig på att producera spannmål och andra grödor, föder en annan upp djur för kött- eller mjölkproduktion. Lantbruksproduktion finns inom ett enormt stort spektrum, och den gemensamma nämnaren är i stort sett bara att man brukar jorden. Det kan ske genom exempelvis odling, boskapsskötsel och skogsbruk. Vilken typ av lantbruk man bedriver spelar alltså en avgörande roll för vilka produkter man behöver för att driva sin gård.

Produkter för att bereda jorden

Oavsett om man ska odla spannmål, grönsaker eller om man tänker bedriva någon form av boskapsskötsel, så måste man bereda jorden för ändamålet. För hundratals år sedan, när man bröt upp skogsmark för att odla på, använde man sig av enkla verktyg och elden för att få till mark som gick att odla på. Ett arbete som kunde ta många år innan man kunde så det första fröet i jorden.

Idag finns hjälpmedel som underlättar de flesta arbetsmoment. Forna tiders bönder kunde inte ens drömma om sådant som stubbfräs, minigrävare eller släntklippare för att bara nämna några av dagens praktiska och användbara produkter som gör arbetet så mycket lättare.

❯❯ Minigrävare


En egen grävskopa är kanske en utopi för de flesta. Men, det finns faktiskt ett överkomligt alternativ; minigrävaren. En minigrävare är en mindre och smidigare variant av grävskopa, och det är en maskin som kommer åt i stort sett överallt.

❯❯ Betesputs

Med en betesputs, till exempel, kan du snabbt och enkelt slå gräset på större ytor, och maskinen klarar både riktigt högt gräs och en del sly. Man skulle kunna säga att det är en variant av gräsklippare, men betydligt kraftfullare än en vanlig sådan, och därmed har den ett mycket större användningsområde. Denna maskin finns i många olika varianter, och du kan välja mellan betesputsare som monteras på traktor, eller en mindre modell som kan kopplas till en fyrhjuling. Det finns med andra ord betesputsare för både det stora lantbruket och för den som har en mindre yta att hantera.

För säkra vintervägar

Den som har en gård, vare sig det är en liten privat trädgård eller ett stort lantbruk, ansvarar för att gården hålls halkfri på vintern. Särskilt viktigt är det att ha detta i åtanke om man har ett lantbruk där man rör sig mycket utomhus, och behöver kunna förflytta sig snabbt och säkert oavsett väder och vind. Med en sandspridare kan du snabbt säkra både mindre och större ytor. För den lilla trädgården är en handdriven liten sandspridare fullt tillräckligt, men om du har stora ytor att sanda är det lämpligare med en sandspridare som du kan koppla till traktorn. Då kan du sanda riktigt stora ytor på kort tid, och alla kan ta sig fram på ett säkert sätt.

Inte bara maskiner

Många förknippar nog lantbruk med maskiner av olika slag. Men det finns naturligtvis också andra produkter som är användbara, och ibland nödvändiga, när man bedriver jordbruk. Arbetshandskar och hörselskydd är exempel på produkter som är ett självklart val i arbetet på ett lantbruk. Vid arbete med maskiner, stora som små, utsätts man ofta för en bullernivå som kräver hörselskydd. Oavsett om du kör en traktor eller en stubbfräs behöver du skydda din hörsel mot bullret. Det kan vara bra att tänka på att det inte bara är stora maskiner som orsakar buller, utan att hörselskydd är bra att ha även när du använder en helt vanlig handgräsklippare, trimmer eller liknande. Det är, med andra ord, inte bara lantbrukare som behöver ha hörselskydd.

Lantbruksarbete kan innebära en rad risker, och det är viktigt att vara medveten om detta så att man alltid har rätt skyddsutrustning för det aktuella arbetet. Vissa arbetsuppgifter inom lantbruket kan kräva att du använder andningsskydd, huvud och ansiktsskydd, skyddsglasögon, och ibland också heltäckande skyddskläder.

Ta vara på vattnet

Vatten är en värdefull vara både i lantbruk och trädgårdar. För att hålla nere kostnaderna för vatten kan man ta vara på regnvattnet. En regnvattentunna, eller flera, är ett måste för den som vill ta vara på regnvattnet och spara på naturens resurser. Med en regnvattentunna är det lätt att bidra när vi måste spara på vattnet, och det ger ju faktiskt möjlighet att kunna vattna sina grödor även när sommaren är torr och det införs vattningsförbud. Tunnan är inte bara en lantbruksprodukt, utan också ett allt vanligare inslag i många privata trädgårdar.

Det finns många olika modeller av regnvattentunnor på marknaden, och du väljer förstås modell efter behov. För en mindre trädgård är en enkel liten tunna ett bra alternativ, medan lantbrukaren kanske vill ha en tunna som rymmer större mängder vatten. Om du väljer en regnvattentunna med tappkran är det lätt att få ut allt vatten även om tunnan är stor och djup.

Här har vi tagit fram köpguider kring de vanligaste maskinerna och verktygen inom lantbruk:

Här hittar du alla vår guider inom Lantbruk:

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin