Ligusterhäck

Har du en trädgård där du saknar insynsskydd, eller vill ha en mer markerad tomtgräns? Det finns olika sätt att skapa en inhägnad till tomten, eller att avgränsa vissa delar av trädgården. du kan sätta upp stängsel eller staket, eller bygga ett plank. Och du kan plantera en häck om du vill ha en levande, grön vägg. En häck ger ett mycket bra skydd mot både insyn och vind när den har vuxit upp. En fördel med en häck är att du kan bestämma själv hur hög och omfångsrik du vill ha den. Självklart kan du bygga staket eller plank i olika höjder, men den höjd du en gång valt gäller. Har du en häck kan du klippa ner den om du tycker att den är för hög, och du kan låta den växa upp om du vill ha mer skydd. Dessutom kan de flesta häckar trimmas i sidled, så att du kan bestämma hur bred häcken ska vara.

Bäst Ligusterhäck
Snabbmeny:
Toppval Ligusterhäckar Vanliga frågor


Valet av häckplantor

Du kan också bestämma hur häcken ska se ut genom valet av häckplantor. De flesta häckar kan klippas och trimmas, men en del växter är mer lämpliga för formklippning än andra. Vissa sorter växer mer än andra och kräver regelbunden trimning för att hålla sig låga och täta medan andra passar bra som friväxande om du vill ha en häck med mer naturligt utseende. De flesta häckplantor fäller bladen och blir kala under vintern, men om du vill ha en vintergrön häck har du några olika sorter att välja på.

Lövfällande eller vintergrön liguster

Det vanligaste valet för vintergröna häckar är barrväxter, som thuja eller gran. Dessa står gröna året runt och ger alltså samma skydd på vintern som under växtsäsong. Men många tycker att barrväxter ger ett tungt och mörkt intryck och vill hellre ha en häck av lövträd eller buskar. Om du vill ha löv, men ändå en grön häck året runt, är liguster ett bra val. Liguster finns i olika varianter, och du kan välja mellan lövfällande och vintergrön liguster.

Liguster är en gammal och beprövad häckväxt och den passar både vid gamla torp och moderna hus. Liguster vill helst stå i sol eller halvskugga och den är härdig till zon 4. Den vintergröna varianten är något känsligare och går till zon 3. Det är kanske bra att veta att denna växt faktiskt byter blad, men att bladen sitter kvar i stort sett hela vintern, och fälls strax innan de nya bladen kommer på våren. Den är alltså inte totalt vintergrön som barrväxterna är.

Liguster - en gammal och beprövad häckväxt.

En absolut tät häck som går att klippa hårt

Liguster är en omtyckt häckväxt eftersom den bildar en absolut tät häck och den går att klippa hårt. Du kan formklippa den precis som du vill och den går att hålla väldigt smal. Om du har en liten trädgård och vill ha en häck som inte tar så stor plats är liguster ett utmärkt val. Att den går att tukta och klippa gör också att liguster är lämpligt för den som vill ”bygga rum” eller ha avskärmningar i trädgården. Men det går naturligtvis också att odla liguster som friväxande häck. Då får du en tydligare blomning, och det bildas också mer svarta bär under hösten. Bären är dock oätliga.

 

Toppval Ligusterhäckar 2022

Vi har valt dessa Ligusterhäckar som våra Toppval.
Häckar med ett tätt och robust växtsätt som blommar med vita blommor i juni. Mycket lämplig som klippt häck.


 

Köpa större plantor som ger en färdig häck direkt

Som alltid när man planterar häck kan man välja om man vill sätta små plantor och vara beredd att vänta några år på att få en uppvuxen häck, eller att köpa större plantor som ger en färdig häck direkt. Det billigaste alternativet är förstås att köpa så kallade häckplantor, det vill säga små plantor på mellan 30 och 50 cm. Dessa köper man barrotade i större förpackningar, exempelvis i 10-pack. Priset på tio stycken barrotade häckplantor brukar ligga på mellan 200 och 250 kronor. Dessa plantor planterar man på våren eller hösten. Det går också att köpa etablerade plantor, i kruka. Krukodlade plantor kan planteras under hela växtsäsongen eftersom de redan är etablerade i krukan. Dessa är betydligt dyrare än barrotade plantor, men ger å andra sidan snabbare resultat. För en etablerad planta på cirka 50 cm får man betala mellan 80 och 120 kronor.

Vill du snabbt ha en häck som ger insyns- och vindskydd kan du köpa uppvuxna plantor i kruka eller med rotkump. Det finns plantor för ”färdig häck” på 150 – 175 cm, och om du väljer denna storlek har du alltså en fullt uppväxt häck direkt. Dessa plantor kostar förstås mer, men å andra sidan slipper du vänta i flera år på att häcken ska växa upp. Köper du stora plantor behöver du heller inte plantera dem lika tätt som om du väljer små häckplantor. Barrotade häckplantor ska sättas på cirka 25 centimeters avstånd, alltså fyra plantor per meter för att häcken ska bli tät och fin.

Häckplantor av liguster

Häckplantor av liguster

Häckplantor som är barrotade ska alltså planteras på våren eller hösten, medan du kan plantera krukodlade och plantor på klump när som helst under säsongen. Tänk på att gräva ordentligt och inte bara göra en liten grop för varje planta. Häckplantor av liguster behöver ett planteringsdike som är minst 40 cm brett och lika djupt, för att ge plats för rötterna att etablera sig. den vill inte stå i allt för kompakt jord, så försök att se till att jorden är lucker även på sidorna i planteringsdiket. Har du lerjord eller sandjord bör den jordförbättras genom att blanda i kompost, barkmull eller liknande. Sätt inte plantorna för djupt. Stammarna ska vara ovan jord. Vattna ordentligt vid planteringen och underhållsvattna regelbundet tills plantorna har etablerat sig.Nyplanterade plantor ska beskäras första våren efter planteringen för att bli stadiga och täta nedtill. Klipp i mars-april, före lövsprickningen. Mindre plantor klipps ner till cirka 20 cm ovan mark, och de ska också klippas på sidorna för att få en tät planta. Liguster växer kraftigt, men släpps bara upp 15-20 cm per år om du vill ha en klippt häck. Klipp den kontinuerligt, två gånger per år, så får du en tät och grön häck. Om plantorna får växa fritt blommar de med vita blommor i juli, och ger sedan svarta oätliga bär på hösten.
 

Frågor och svar kring Ligusterhäckar

✅ Vilka är fördelarna med en ligusterhäck?

Ligusterhäckar har blivit mycket populära på senare år och det finns flera anledningar till detta. En tungt vägande orsak är att den här typen av häck är snabbväxande vilket förstås har stor betydelse. En annan viktig aspekt är att ligustern är tålig och klarar sig bra även i nordiskt klimat, trots att den egentligen har sitt ursprung i Medelhavsländerna. Den trivs både i sol och skugga, vilket naturligtvis är gynnsamt. Det går också att plantera den här typen av häck både på hösten och våren, vilket gör att den som bestämmer sig för att sätta en häck inte behöver vänta ett helt år. Ligusterhäckar växer sig täta och de behåller dessutom sina gröna blad långt in på hösten. Det innebär att man med en sådan häck har insynsskydd under stora delar av året. Här hittar du våra Toppval av Ligusterhäckar.


✅ Hur hög blir en ligusterhäck?

Det kan naturligtvis variera beroende på plantorna och på yttre förutsättningar men en ligusterhäck kan bli upp till 3 meter hög. Detta, i kombination med att den växer snabbt, gör att en sådan häck kan ge ett utmärkt insynsskydd.


✅ Hur sköts en ligusterhäck på bästa sätt?

Det är viktigt att komma ihåg att vattna häcken regelbundet. När den har planterats och kort därefter är det förstås alltid viktigt att komma ihåg att vattna ordentligt, men när det gäller ligusterhäckar räcker det inte med det. Det gäller även att komma ihåg att häcken behöver vattnas så fort jorden blir torr. Det bästa sättet att sköta vattningen är att vattna långsamt och länge så att vattnet hinner söka sig ned ända ned till plantornas rötter. Förutom regelbunden vattning är det en god idé att gödsla på våren. Vad gäller beskärning bör detta göras två gånger om året.


✅ Vad bör man tänka på vid plantering av ligusterhäcken?

Plantering bör helst ske på antingen våren eller hösten. Det går bra att plantera i såväl sol som skugga. Det är viktigt att inte plantorna torkar ut innan plantering, och när de väl har planterats är det viktigt att komma ihåg att vattna. Vad gäller avståndet mellan plantorna kan en god riktlinje vara att sätta 3-4 plantor per meter. När det gäller växtzoner så är de här plantorna tåliga och går att plantera i växtzon 0-4.


Källor:Snabbmeny:
Toppval Ligusterhäckar Vanliga frågorVi vill gärna tipsa dig om fler av våra köpguider inom detta område: