Limträbalk

Bäst Limträbalkar

Snabbmeny:
Toppval Limträbalkar

Dela på Facebook Dela på Twitter


Limträ består av tjocka lameller av konstruktionsträ som limmas samman. En stor fördel med limträ är att det gör det möjligt att tillverka större element än det går att få fram genom att använda vanligt konstruktionsvirke. Limträ är dessutom starkare än konstruktionsvirke. Hållfastheten hos vanligt konstruktionsvirke begränsas av olika naturliga defekter som exempelvis kvistar. Eftersom limträ består av flera olika lameller är sannolikheten att flera defekter blir koncentrerade i samma snitt i stort sett obefintlig. I förhållande till sin egen vikt är limträ faktiskt till och med starkare än stål. Limträ är också mer brandtåligt än många andra konstruktionsmaterial. Medan konstruktioner i stål eller betong ofta får starkt nedsatt bärighet och deformationer efter en brand, behåller en limträkonstruktion ofta större delen av sin styrka.

Historik och process

Limträ användes troligen redan i mitten på 1800-talet, men i stor skala började limträ användas i början av 1900-talet. Här i Sverige används denna typ av trä sedan 1920-talet, främst inom byggindustrin. Limträ används till konstruktionselement i byggnader, som exempelvis balkar, takstolar och pelare. När man tillverkar limträ torkas först virket, och sedan gör man en kvalitetssortering. Det vanligaste är att man använder starkare virke till de yttre delarna, eftersom dessa utsätts för större belastning. Detta fungerar enligt samma princip som i en I-balk i stål. Men, det finns också limträ som tillverkas av lameller med samma hållfasthet rakt igenom. Virket fingerskarvas till lameller och kapas i den längd som det slutliga elementet, exempelvis en limträbalk, ska ha. Flatsidorna hyvlas och bestryks med lim. Därefter placeras lamellerna bredvid varandra och limmas ihop under värme och stort tryck. När limfogarna har härdat tar man bort presstrycket och limträbalken är klar.

Limträ användes troligen redan i mitten på 1800-talet

Att tänka på när du ska köpa limträbalk

Limträbalkar kan användas till bärande delar med stor spännvidd. Här i Sverige är tjockleken hos varje lamell i en limträbalk 45 mm när det gäller raka element. Fiberriktningen i lamellerna går parallellt med balkens längdriktning.

När du ska köpa limträbalk är det användningsområdet som är avgörande för vilken typ av balk du ska välja. Om du ska bygga en altan, eller något annat utomhusprojekt, bör du välja impregnerade limträbalkar, eftersom dessa är behandlade just för att användas utomhus. Balkarna finns i många olika dimensioner, och du väljer dimension efter hur stor belastning balken kommer att utsättas för. Beroende på vad du ska använda balken till kan du välja mellan raka och böjda limträbalkar. Limträ och limträbalkar tillverkas i olika hållfasthetsklasser. Limträprodukterna ska uppfylla högt ställda krav enligt en gemensam europeisk standard. Hållfasthetsklass GL30 är tillverkningsstandard för limträ. G och L står för Glulam, och siffran 30 anger värdet för hållfastheten. Limträbalkar med ett breddmått som är smalare än 90 mm har hållfasthetsklass GL28cs. Cs står för combined split (klyvlimträbalk). Större limträbalkar har bokstäverna c eller h efter hållfasthetssiffran. C beskriver kombinerat limträ och h homogent limträ. Limträ tillverkas i Sverige av gran, som är ett ljust gulvitt träslag. Det finns i olika utseendeklasser. Oftast tillverkas de med renhyvlade ytor enligt svensk standard.

När du ska beställa limträbalk är det viktigt att du tar reda på vilka dimensioner och vilken typ av balk du ska ha, så att det inte uppstår några missförstånd. Det finns, som sagt ett stort antal dimensioner och längder, så det är viktigt att planera och mäta, så du vet exakt vad du ska ha. Längder går förstås att såga av, men det är svårare att ändra tjockleken på en balk om du har beställt fel storlek. Hållbarheten är förstås också beroende av dimensionen, därför är det viktigt att köpa en limträbalk som är avsedd för just det du ska bygga, så att du vet att den håller för de påfrestningar den kan komma att utsättas för.

Toppval Limträbalkar 2024

Vi har valt dessa Limträbalkar som våra Toppval.>> LÄS MER HÄR


Vem har användning för limträbalk

De vanligaste användningsområdena för impregnerade limträbalkar är olika utomhusprojekt. Du kan använda dem till pelare till en altan, eller som grövre bärlinor i en altan, för att bara nämna några exempel. Men, vanliga limträbalkar är inte impregnerade eller behandlade för att användas utomhus.

Vem har användning för limträbalk

Limträbalkar används när du vill ha en stabil och formfast konstruktion, som har mycket stor hållbarhet. En limträbalk är starkare än en stålbalk, i förhållande till dess vikt. Limträ används främst som bärande element i byggnader, men det är faktiskt också ett mycket uppskattat gör-det-själv-material. Du kan använda limträbalkar i massor av projekt, som hobbysnickerier, trappor, bord, sittbänkar och liknande. Det är i slutändan bara din egen fantasi som sätter gränsen för hur du kan använda en limträbalk. Eftersom dessa kommer i så många olika dimensioner fungerar de alldeles utmärkt till en lång rad ändamål där du vill ha en stark och formstabil konstruktion.

Limträbalkar används med fördel i byggnadskonstruktioner där hög bärförmåga och effektivt materialutnyttjande är ett krav. De används lika gärna i stora byggnader som små hus.

I småhus använder man limträbalkar främst som takbalk, nockbalk, golvbjälkar, som bärlina under bjälklag och som balk över öppning. Dessutom används limträ, både balkar och andra dimensioner, i uterum, garage och carportar.

Fördelar med limträbalk

Att limträbalkar har använts i mer än hundra år, och fortfarande är lika populära har förstås sina orsaker. Limträ har en hög styrka, och är dessutom betydligt mer brandtåligt än de flesta andra konstruktionsmaterial. Trots att limträ är ett brännbart material är inträngningshastigheten vid en brand mycket långsam. Detta beror på att de heta eldslågorna bildar ett skyddande skikt av kol. Limträ har en hög måttnoggrannhet och formstabilitet, samtidigt som benägenheten för sprickbildning är liten. Limträbalkar har relativt låg vikt, och det tillsammans med den höga styrkan gör det till ett unikt konstruktionsmaterial. Den låga vikten underlättar förstås både transporter och hantering vid bygget, vilket oftast också innebär att kostnaderna blir lägre. I många fall behövs ingen ytbehandling, men då du bygger med limträbalkar som är synliga är det lätt att ytbehandla efter smak och behov.

Fördelar med limträbalk

Sammanfattningsvis kan man konstatera att en limträbalk är ett mångsidigt och högkvalitativt byggmaterial. Balkarna har också både miljö- och utseendemässiga fördelar, något många ser som avgörande i valet av produkter till bygget oavsett om det är stort eller litet.


Tips på fler av våra köpguider:


Snabbmeny:
Toppval Limträbalkar

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin