Massage och friskvårdsbidrag

Friskvård innefattar många olika åtgärder som stimulerar personer att delta i hälsobefrämjande insatser. Arbetsgivare kan idag bekosta friskvård för sin personal skattefritt genom ett så kallat friskvårdsavdrag. Friskvårdsbidrag kan användas för enklare inslag av motion eller liknande friskvård till en kostnad av högst 5000 kronor. Det kan handla om gymkort, ridlektioner eller massagebehandlingar som arbetsgivaren betalar för. Det är med andra ord arbetsgivaren själv som beslutar om anställda ska erbjudas friskvårdsbidrag eller inte.

Reglerna i korthet

Arbetsgivaren får bestämma hur friskvårdsbidraget får användas utifrån lagstiftning och praxis men det är viktigt att all personal erbjuds samma villkor. Bidraget kan bland annat användas till motion och träning eller behandling såsom massage för att motverkar stelhet och ömhet. Friskvårdsbidraget får inte användas för att till exempel köpa eller hyra utrustning, medlemsavgifter, skönhetsvård, teorikurser, skönhetsvård och sjukvård. Det är viktigt att friskvårdsbidraget är av mindre värde för att vara skattefritt och får kosta maximalt fem tusen kronor per år. När det gäller bidrag för massage friskvård får varje behandling kosta högst ett tusen kronor.

Friskare kropp

Friskare kropp

Massage är ett bra sätt att använda ett friskvårdsbidrag på för att få en friskare och starkare kropp. För att en massage ska ha medicinsk effekt bör den utföras av en utbildad massör. Med massage behandlas muskelknutor, muskelförkortningar och muskelspänningar vilket kan utföras i förebyggande syfte eller akut. Muskler påverkas negativt av stillasittande arbete samt monotona rörelser men även av stress och oro. Under en behandling kommer syreupptagningsförmågan att öka i muskulaturen vilket gör musklerna mer smidiga och elastiska. Nervsystemet påverkas också positivt vilket bidrar till förbättrad blodcirkulation, vätskebalans och kroppstemperatur. En ytterligare fördel med massage är ökad koncentrationsförmåga, bättre immunförsvar samt bättre fungerande mage och tarm.

Massage som friskvård

Massage har bland annat till uppgift att vara en förebyggande friskvård. Många människor som fått behandlingar under en längre tid menar att de blivit vitalare och friskare av det. I och med att massage förbättrar immunförsvaret kommer kroppen att bättre kunna stå emot sjukdomar vilket gör att vi blir friskare. När du får en massagebehandling tillförs syre, hormoner och näring till dina vävnader. Din blodcirkulation kommer att förbättras vilket gör att blodet bättre kan transportera bort slaggprodukter och koldioxid från vävnaderna i din kropp. Förutom att dina muskler kommer att bli mer elastiska och smidiga kommer skadade muskler att rehabiliteras snabbare. Massage ger en lugnande effekt på ditt nervsystem viket bidrar till att puls och blodtryck sjunker. Eftersom beröring stimulerar din kropp att frisätta smärtstillande hormoner ger massage även smärtlindring.

Skillnad mellan massageterapi och massage

Skillnad mellan massageterapi och massage

Inom sjukvården används ordet terapi (betyder behandling av skada eller sjukdom) för både psykiska samt kroppsliga problem. Innebörden av massageterapi är densamma som i sjukvården men behandlingsformen är massage. Det är skillnad mellan en massageterapeut som arbetar med att behandla skada eller sjukdom och en massör som utför vanlig massage. För att kunna arbeta med massageterapi måste massören vara kunnig om olika akuta samt förvärvade skador och hur de ska behandlas på rätt sätt. Dessutom måste en massageterapeut kunna bedöma om massage är korrekt behandlingsform eller om klienten istället bör uppsöka en läkare, kiropraktor, sjukgymnast eller naprapat. En massageterapeut har därför en omfattande utbildning som en massör som arbetar med klassisk massage inte behöver.

Friskvårdsmassage

Man kan säga att friskvårdsmassage är en blandning av massageterapi och klassisk massage. Friskvårdsmassage utförs på människor som inte lider av någon sjukdom eller skada utan syftet med behandlingen är att förebygga skador. När du behandlas av en massör kommer han eller hon att mjuka upp och töja ut dina muskler så att din rörelseförmågan ökar i spända samt korta muskler. Genom pressur kommer massören att lösa upp muskelknutor. För att förebyggande massage ska kunna ge önskad effekt är det rekommenderat att genomgå behandling regelbundet. Hur ofta är upp till dig men försök att fortsätta din massagebehandling för att få en friskare och starkare kropp. Använd gärna friskvårdsbidraget för dina massagebehandlingar.