MC-försäkring

Trivs du som allra bäst när du åker runt på din motorcykel? Är sommarhalvåret det bästa du vet, på grund av att du då får möjlighet att plocka fram din käraste ägodel från garaget? Har du börjat titta efter en ny MC att köpa? Om du börjar närma dig ett köp är det även dags att börja sondera terrängen när det kommer till försäkringar. Du behöver nämligen teckna en MC-försäkring så fort du tagit över ägarskapet.

Bäst MC-försäkring

Snabbmeny:
Toppval MC-försäkringar Så väljer du MC-försäkring Vanliga frågor

Hitta en nivå som passar

När du ska teckna en MC-försäkring finns det flera olika försäkringsnivåer. Det gäller att du hittar en nivå som passar dig bra. Vilken variant du ska satsa på beror på vilket skydd du vill ha. Vill du bara ha det nödvändigaste, som egentligen främst omfattar skador som du råkar vålla andra eller andras egendom? Eller vill du även ha ett bra skydd för ditt eget fordon? Många MC-ägare vill av naturliga skäl även skydda sitt eget fordon, så att det kan repareras eller i värsta fall ersättas om olyckan skulle vara framme.

Det kan dock finnas anledningar till att du väljer det enklaste skyddet. Det kan till exempel bero på att du äger en MC som är relativt gammal och i ganska dåligt skick. Eftersom värdet är så lågt kanske du inte anser att det är någon idé att teckna en försäkring som omfattar skador på ditt eget fordon. Vi ska titta på de olika alternativ som finns, så att du kan avgöra vad som skulle passa dig bäst.

Ett grundläggande skydd

Det mest grundläggande och minst omfattande skyddet är en trafikförsäkring. Precis som när det gäller bilar, finns det lag på att ha en trafikförsäkring på motorcyklar som används i trafik. Det räcker inte med att du som ägare intygar att den faktiskt bara står parkerad hemma i garaget. Så länge den inte är avställd behöver den ha en gällande trafikförsäkring. Om du tecknar en trafikförsäkring men inget mer, har du det nödvändiga skyddet som du enligt lag är skyldig att ha.

Du begår med andra ord inget lagbrott, och kommer heller inte bli bötfälld. Den försäkring du har täcker personskador som du är vållande till i trafiken. Den täcker även skador på andras fordon och egendom som du orsakar när du är ute och färdas med din motorcykel. Det är viktigt att tänka på att skador på ditt eget fordon inte omfattas av trafikförsäkringen. Du kan med andra ord inte betrakta detta som en grundläggande försäkring för ditt eget fordon, utan snarare som en grundläggande försäkring för din egen vistelse i trafiken.

Teckna en MC-försäkring online

En mer omfattande försäkring

Om du vill ha något mer omfattande än trafikförsäkringen, men utan att satsa på det allra dyraste, kan halvförsäkringen vara något för dig. Denna ger dig ett bättre ekonomiskt skydd eftersom den även omfattar skador på din egen motorcykel. Med en halvförsäkring är din MC skyddad vid brand. Om din motorcykel skulle skadas till följd av brand eller explosion ger försäkringen ersättning så att den kan repareras. Halvförsäkringen omfattar även stöld.

Det betyder att du får ersättning om din motorcykel blir stulen eller om fastsittande delar blir stulna. Även om du skulle få tillbaka ditt fordon och det har blivit skador till följd av stölden, får du ersättning från ditt försäkringsbolag. Andra skydd som ingår för fordonet är skydd för glasskador samt en motorförsäkring. När det gäller den sistnämnda finns det en begränsning för hur länge den är giltig. Olika försäkringsbolag kan ha olika giltighetstid för motordelen i försäkringen, men hos många bolag är det 5 år. Det kan även gå en gräns vid ett visst antal mil. Det kan till exempel vara 5 000 mil, men olika bolag kan även där ha olika gränser.

Skydd även för föraren

I halvförsäkringen ingår även en del skydd som främst omfattar dig som förare. Ett rättsskydd ingår i försäkringen, vilken kan vara till nytta om du hamnar i en juridisk tvist gällande fordonet. Krishjälp är också något som ingår, vilket kan vara väldigt bra om du har varit inblandad i en trafikolycka och behöver prata med en psykolog eller kurator. Dessutom ingår ofta bärgning, vilket innebär att du kan få hjälp att bli bärgad till närmaste verkstad om du råkar ut för en olycka eller en händelse som gör att motorcykeln inte går att köra för egen maskin. Vad som gäller om det tar slut på bensin varierar. I många halvförsäkringar omfattas inte den typen av bärgning, men det finns undantag.

Helförsäkringen

En MC-försäkring som omfattar allt som ingår i en halvförsäkring plus lite till är helförsäkringen. Förutom det som ingår i halvförsäkringen omfattas även skydd för skador från yttre faktorer. Det kan till exempel vara skadegörelse, men det kan även vara krockar med träd, träd eller trafikskyltar som faller över motorcykeln eller att motorcykeln faller i marken och skadas.

Ännu mer omfattande skydd

Om du vill ha ett så komplett skydd som möjligt finns det flera tilläggsförsäkringar att teckna som stärker helförsäkringen ännu mer. Det kan handla om tillägg som gör att du får lägre självrisk om försäkringen väl behöver träda in. Det kan också vara tilläggsförsäkringar som ger ett högre försäkringsbelopp. Det finns även tillägg som gör att fler situationer inkluderas i skyddet, så att du och din motorcykel är så skyddade ni kan bli när ni ger er ut på vägarna.

 

Toppval MC-försäkringar 2022

Vi har valt dessa försäkringsbolag som våra Toppval för motorcykelförsäkring.

Moderna
Moderna
 • Moderna Försäkringar
 • Påverka din premie, välja mellan tre olika självrisknivåer.

  Ingen självrisk vid kollision med vilt.

  Välj verkstad själv vid skada.
 • Få ett prisförslag:
ICA
ICA försäkring
 • ICA Försäkring
 • Säsongsanpassad försäkring ger lägre årspris.

  Utan självrisk vid stöld med spårsändare.

  ICA-bonus på hela försäkringskostnaden.
 • Få ett prisförslag:
 

Så väljer du MC-försäkring

Hur ska du då tänka när du ska välja försäkring? Vad finns det som är viktigt att tänka på och vad bör du lägga fokus på?

Helårsförsäkring eller bara under användningsperiod

Du kommer hos de flesta försäkringsbolag att ställas inför två val. Du kan välja att teckna en försäkring som gäller hela året, eller en som bara gäller under den säsong då motorcyklar vanligtvis används. Om du väljer att teckna en försäkring som gäller året runt behöver du aldrig tänka på att ställa av motorcykeln under den period då den inte används. Det behöver du däremot om du väljer en säsongsförsäkring. Å andra sidan finns det ju en ekonomisk skillnad. Det blir naturligtvis en lägre kostnad sett till hela året om du väljer en säsongsförsäkring. Däremot kan ofta månadskostnaden bli lägre med en året runt-variant.

Jämför villkor, priser och självrisk

Jämför villkor, priser och självrisk

För att det ska bli tydligt vilken försäkring du ska välja gäller det att du hittar vad som skiljer de olika alternativen åt. Bästa och enklaste sättet att göra det är att helt enkelt jämföra de alternativ som finns. Du behöver inte surfa in på varje separat försäkringsbolags hemsida och lusläsa villkoren om du inte vill. Det finns gott om försäkringsguider som ger dig en snabb men bra överblick över villkor och skillnader. Du vill förstås hitta en MC-försäkring som täcker så många situationer som möjligt. Det du bör leta efter är en försäkring med så brett skydd som möjligt, och så få undantag som möjligt. Vidare bör du se till att jämföra försäkringsbelopp, så att du vet upp till vilket belopp du kan försäkra din MC.

Kostnader för försäkringstagaren

Du bör också titta på försäkringspremien och även här göra jämförelser. Naturligtvis vill du inte betala något överpris, även om det är viktigare med ett bra skydd än ett lågt pris. Ta även en titt på självrisken. De flesta bolag har en fast självrisk men självriskbeloppet kan variera. Det kan till exempel vara 1 500 kronor, 3 000 kronor eller 5 000 kronor, men fler exempel förekommer. Det finns också försäkringar där du betalar en rörlig del som beräknas procentuellt på insatsen som krävs. Det kan vara en mer lurig variant, eftersom du aldrig i förväg vet hur mycket kostnaderna kan dra iväg.

En fast självrisk passar därför de flesta bättre. Läs också igenom villkoren kring självrisk hos de olika bolagen så att du ser om det finns något tillfälle då dubbla självrisker tas ut. Det kan hos vissa bolag vara förarens ålder som leder till dubbel självrisk, eftersom yngre förare betraktas som en större risk. Det kan även vara brist på ordentliga kläder vid en olycka som leder till höjd självrisk. Det hela grundar sig naturligtvis på att du som förare anses ha ett eget ansvar också. Det kan även finnas andra anledningar till förhöjd självrisk, och som kund bör du ta reda på vilka anledningarna kan vara innan du tecknar en försäkring.
 

Frågor och svar kring MC-försäkringar

✅ Gäller min MC-försäkring om jag använder min motorcykel på tävling?

Nej, generellt gäller inte en vanlig motorcykelförsäkring om du tävlingskör. Då behöver du en annan typ av försäkring alternativt ett tillägg till din vanliga försäkring. Se till att du undersöker detta i god tid, och tecknar ett giltigt skydd innan du ger dig ut på tävlingsbanorna.


✅ Finns det något jag kan göra för att få en lägre försäkringspremie?

Ja, det finns faktiskt ett flertal saker som kan sänka premien. Om din motorcykel står parkerad i ett garage kan det räcka för att sänka premien. Finns det dessutom larm i garaget betraktas det som en säkerhetsfaktor till, vilket kan sänka premien ytterligare. Korrekt användning av skyddskläder är också något som kan sänka priset, liksom spårningssystem och ABS-system.


✅ Spelar det någon roll om jag tecknar en märkesförsäkring eller en klassisk MC-försäkring?

Den frågan är svår att ge ett fast svar på. Det kan spela roll, eftersom en märkesförsäkring ofta är mer inriktad på det specifika märket och därför kan erbjuda bättre service på märkesverkstäder vid skada, samt har ett skydd som omfattar den typen av skador som är vanliga för just det märket. Däremot betyder det inte att inte vanliga försäkringar kan vara lika bra. Det viktiga är att du tar med båda typerna av försäkringar i dina jämförelser, så att du har all fakta framför dig när du jämför olika alternativ. På så sätt kan du komma fram till vad som passar bäst för just dig.


Källor:Snabbmeny:
Toppval MC-försäkringar Så väljer du MC-försäkring Vanliga frågorVi vill gärna tipsa dig om fler av våra köpguider inom Försäkringar: