Olycksfallsförsäkring

Har du en olycksfallsförsäkring? Om inte så är det något du definitivt bör skaffa. Det här är ett skydd som alla bör ha, såväl barn som vuxna. Det finns gott om aktörer på försäkringsmarknaden som erbjuder den här typen av försäkring. Det gör att du har goda möjligheter att jämföra olika alternativ och välja en fördelaktig lösning.

Bäst olycksfallsförsäkring

Snabbmeny:
Toppval Olycksfallsförsäkringar Vad är en olycksfallsförsäkring? Vanliga frågor


Vad är en olycksfallsförsäkring?

Namnet olycksfallsförsäkring förklarar på ett bra sätt vad det här egentligen handlar om. Den här typen av försäkring ger dig helt enkelt ersättning om det uppstår kostnader i samband med en olycka. Främst handlar det om att försäkringen ger ersättning om du råkar ut för en olycka som gör att din arbetsförmåga blir nedsatt på permanent basis eller om den leder till en varaktig funktionsnedsättning. De flesta försäkringar ger även ersättning som täcker akutvård som behövs till följd av olyckan, tandskador som uppstått vid olyckstillfället, krisstöd samt resekostnader som har ett samband med olycksfallet eller vårdbesök därefter. Även kostnader för läkemedel som behövs för behandling efter olyckan brukar omfattas av försäkringen. Det kan finnas undantag som gör att det ingår fler eller färre saker, men detta beskriver vad en olycksfallsförsäkring är på grundläggande nivå.

Toppval Olycksfallsförsäkringar 2024

Vi har valt dessa försäkringsbolag som våra Toppval för Olycksfallsförsäkring.

Inget förslag ännu.

Ofta kombinerad med en sjukförsäkring

När du börjar titta på olycksfallsförsäkringar kommer du upptäcka att många av försäkringsbolagen erbjuder en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det innebär fortfarande att du kan få ersättning för ovan nämnda saker och situationer, men du får då även ersättning vid sjukdomsfall som leder till invaliditet av olika grad, eller sjukvård till följd av sjukdom. Den här typen av försäkring kan även ge ersättning, vanligtvis i form av ett engångsbelopp, om du får en diagnos. Det gäller enbart vissa specifika diagnoser ska tilläggas. När du tecknar en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring behöver du vanligtvis fylla i en utförlig hälsodeklaration.

Detta är förstås för att försäkringsbolaget ska få så mycket information som möjligt om ditt hälsotillstånd innan en försäkring beviljas. Om du redan innan tecknandet av försäkringen har en känd sjukdom kan försäkringen antingen nekas, alternativt att den inte omfattar ersättning relaterat till den sjukdomen och eventuella följdtillstånd. När det gäller sjukdomsdelen av försäkringen är det vanligt att det finns en karenstid. Tidsramen för karenstiden varierar, men sex månader är en vanligt förekommande tid. Detta gäller i regel bara sjukdom. Olycksfallsförsäkringen börjar ofta gälla direkt, eftersom olyckor inte är något som går att känna till eller förutse.

Teckna en olycksfallsförsäkring

Skillnader mellan olika försäkringar

Att välja försäkring och jämföra alternativ som olika försäkringsbolag har att erbjuda hör inte till favoritsysselsättningarna för så värst många. Det finns väldigt många som betraktar detta som en komplicerad uppgift, därför väljer de den första försäkring de får syn på. Det är ingen bra idé. Det kan resultera i att man får en försäkring som inte omfattar allt den skulle kunna omfatta. Det kan också innebära att man inte får den försäkring som är mest lämplig för den situation man befinner sig i. Om du också har tänkt i de här banorna, och övervägt att teckna första bästa försäkring, rekommenderar vi att du tänker om. Det finns stora skillnader mellan olika bolag och deras olika försäkringar. Se därför till att ta reda på vad de olika aktörerna har att erbjuda. Fundera också över vad du vill ska ingå i din försäkring. Vi ska nu titta lite på några av de skillnader som kan finnas, så att du vet vad du ska titta extra noga efter när du jämför de alternativ som finns.

Ålder på försäkringstagaren

Något som du bör titta på när du jämför försäkringar och läser villkoren, är om det finns någon åldersgräns för när försäkringen får tecknas. Vissa försäkringsbolag har satt en övre åldersgräns. Vissa går att teckna upp till 75 år, andra upp till 65 år. Det kan även finnas andra åldersgränser. Det finns försäkringar där du kan teckna en begränsad del, men inte en komplett försäkring efter en viss ålder. Den åldern är ibland så låg som 55 år. Det här är en viktig punkt att titta på. Om du är i yngre medelåldern har det kanske inte lika stor betydelse, men kom ihåg att vissa försäkringar slutar gälla vid en viss ålder, även om du tecknat dem tidigt. Det kan också vara så att de fortsätter gälla, men att ersättningsnivåerna sjunker. Här behöver du, förutom att se till att du är berättigad att teckna en försäkring med hänsyn till åldersgränserna, även fundera på hur länge du vill att din försäkring ska gälla. Ta hänsyn till detta när du ska välja.

Tillgängliga försäkringsbelopp

Något annat som du bör se över är vilka tillgängliga försäkringsbelopp som finns. Här kan det finnas en hel del skillnader mellan olika bolag. Det kan även vara så att det går att välja olika belopp hos ett och samma bolag. Fundera över vad du tycker är rimligt. Kom ihåg att ett högre försäkringsbelopp brukar innebära en högre försäkringspremie. Det går hand i hand och går inte att komma ifrån. Annars skulle förstås alla välja högsta tänkbara belopp. Nu gäller det däremot att fundera över vilken premie som känns rimlig att betala. Leta helt enkelt efter den försäkring där du får så bra valuta för pengarna som möjligt. Om det finns ett försäkringsbelopp som du anser är det bästa, bör du titta efter vilket försäkringsbolag som kan ge dig den bästa lösningen på detta, med så låg premie som möjligt. Se bara till att undersöka vad som omfattas innan du tecknar försäkringen. Titta inte bara på försäkringsbeloppet och premien. Det kan finnas andra detaljer som är väldigt viktiga att väga in. Ett sådant exempel är vilka undantag som finns, då försäkringen inte ger någon ersättning.

Omfattning på försäkringen

Det här är ett väldigt brett område, och det som tar klart mest tid att undersöka och jämföra. Det är dock otroligt viktigt att inte strunta i detta steg. Det är nämligen här det avgörs vad som ingår och vad som inte ingår i försäkringen. Att du får ersättning för medicinsk invaliditet orsakad av olyckan eller sjukdomen om du har en kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du i stort sett utgå från. Det är själva grundtanken. Men det finns en rad undantag som du behöver undersöka. Vilka situationer är det som resulterar i att ingen ersättning betalas ut? Självklart bör du försöka hitta ett alternativ med så få undantag som möjligt eftersom du vill ha en så omfattande försäkring som det bara går.

Kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring

Vanliga undantag

Det finns några vanligt förekommande undantag, och dessa kan vara bra att titta efter. Om du vet med dig att du kommer befinna dig i situationer som gör att du hamnar i en sådan kategori, kan det vara bra att även teckna passande tilläggsförsäkringar.

  • Riskfyllda aktiviteter begränsar möjligheten till ersättning. Många, men inte nödvändigtvis alla, olycksfallsförsäkringar har en begränsning som gör att du inte får någon ersättning om olyckan skett när du utövat en aktivitet som betraktas som extra riskfylld. Det kan handla om bergsklättring, offpiståkning eller boxning exempelvis.
  • Skador som uppstår till följd av idrott på elitnivå omfattas i de allra flesta fall inte heller av olycksfallsförsäkring. Om du är en elitidrottare bör du därför teckna en separat försäkring, eller en tilläggsförsäkring, som ger dig skydd i sådana situationer.
  • Ofta betalas ingen ersättning ut om olyckan skett vid en långvarig utlandsvistelse. Du kan heller inte räkna med att försäkringen ska täcka sjukvård i utlandet. En ordentlig reseförsäkring kan vara det som behövs, men tänk på att det även där finns olika lösningar beroende på vilka aktiviteter du ägnar dig åt på utlandsresan. Vad som betraktas som en långvarig utlandsvistelse kan för övrigt också variera från ett försäkringsbolag till ett annat och är värt att titta närmare på.
  • Smitta som kommer från bakterier, virus eller mat brukar inte omfattas av försäkringen.
  • Matförgiftningar brukar generellt inte ingå i försäkringen.

Kom ihåg att det alltid är värt att titta på flera olika alternativ. Det kan finnas vissa försäkringar som även omfattar vissa av de fall som nämns ovan, medan andra inte inkluderar några av dessa.

Vad ingår mer?

Det brukar vanligtvis ingå betydligt mer i en olycksfallsförsäkring än enbart ersättning vid medicinsk invaliditet. Du behöver undersöka exakt vad detta är i de olika paketen. Det kan vara allt från begravningskostnader till tandvårdskostnader, ersättning vid sjukhusvistelse, rehabilitering, resekostnader och ett flertal andra saker. Här behöver du se över vad som ingår och försöka fundera över vilka delar du tycker är absolut nödvändiga, och vilka du kanske eventuellt kan tänka dig att avstå från om det behövs.

Du behöver sedan hitta en försäkring som ger dig alla de bitar du ser som nödvändiga, och gärna några av de delar du betraktar som fördelaktiga men inte helt nödvändiga. Tänk på att få ett så omfattande skydd som möjligt i förhållande till försäkringspremien.

Frågor och svar kring Olycksfallsförsäkringar

✅ Får jag ut högsta försäkringsbeloppet vid olycka, oavsett hur allvarlig skadan blir?

Nej. En eller flera läkare bedömer i vilken utsträckning du har blivit medicinskt invalidiserad. Man bedömer detta på en procentskala. Du får därefter ersättning med hänsyn till procentsatsen. Det är med andra ord bara om läkaren bedömer dig som 100% medicinskt invalidiserad som du får ut maxbeloppet från försäkringen.

✅ Kan jag ha flera olycksfallsförsäkringar och få ersättning från dem alla om olyckan skulle vara framme?

Här behöver du läsa försäkringsvillkoren. Vissa försäkringsbolag nämner i sina villkor att ersättning inte betalas ut om någon annan försäkring täcker, men i många fall går det att få ersättning från flera bolag för exempelvis medicinsk invaliditet, vanprydande ärr och dödsfall.

✅ Vem får ersättningen som betalas ut vid dödsfall?

Detta brukar du kunna välja i förhand. Du kan ofta skriva in i försäkringshandlingarna vem som är förmånstagare om du skulle omkomma. Om du inte väljer något blir det ofta din make/maka eller sambo om du har en sådan. Du kan göra ett aktivt val att dina barn istället ska få ersättningen om du så önskar. Det kan också vara en förälder eller syskon som ska stå som förmånstagare om ingen partner eller barn finns.

✅ Betalar man försäkringen för ett helt år åt gången, eller hur går det till?

Du kan ofta välja mellan att betala per helår, halvår eller månad. Många väljer att betala månadsvis via autogiro eftersom det blir ett mindre kännbart belopp vid varje tillfälle. Andra väljer helår på grund av att de tycker att det är praktiskt och bekvämt att ha det klart för hela året när premien väl är betald. Det är helt enkelt en smaksak vad som passar bäst.

Källor:

Snabbmeny:
Toppval Olycksfallsförsäkringar Vad är en olycksfallsförsäkring? Vanliga frågor

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin