Överbleck

Bäst Överbleck

Snabbmeny:
Toppval Överbleck

Dela på Facebook Dela på Twitter


Ett överbleck är för fönstrets överdel det som fönsterblecket är för den nedre. Det används för att undvika att fukt tränger in mellan fönsterkarm och foder. Fönsterblecket placeras under fönstret, och överblecket, eller droppblecket som det också kallas, sätter man ovanför fönstret. Detta är ett sätt att gardera sig så att fukten inte kan tränga in någonstans. Överblecket monteras över fönstrets foder innan du spikar panelen, och det görs alltså för att hindra vatten och fukt från att tränga in i konstruktionen.

Överbleck – för att undvika att fukt tränger in mellan fönsterkarm och foder

Överblecket tillverkas vanligtvis av galvaniserad eller ytbehandlad stålplåt, aluminium eller koppar. Oavsett vilket material du väljer rekommenderas det att du skruvar fast det var tionde cm för att det ska sitta tätt och ge ett fullgott skydd.

Fönsterbleck och överbleck kan synas vara en oansenlig byggnadsdetalj, men det är faktiskt en mycket viktig detalj. Om du inte har fönsterbleck riskerar du att vatten och fukt tränger in i husets väggkonstruktion, och kan där orsaka svåra skador. Därför är det viktigt att förse huset med både fönsterbleck och överbleck. Det är också viktigt att underhålla blecken, och att byta ut om de gamla har rostat sönder.

Man skiljer alltså på fönsterbleck, som monteras i fönstrets underkant, och droppbleck / överbleck som sitter i överkant av fönstret. Båda har samma funktion och de har faktiskt två uppgifter. De ska inte bara hindra fukt från att tränga in mellan karm och foder, utan de ska också leda bort vatten som annars skulle rinna ner över glas och fasad. Utan dessa bleck är risken stor att huset skulle få svåra skador. I ett trähus ger inträngande fukt och vatten upphov till mögel och rötskador, och i en murad konstruktion finns stora risken för frostsprängning när det kommer in fukt i konstruktionen. Fukt i konstruktionen skadar också isoleringen som både kan sjunka ihop och magasinera väta så att fuktfläckar dyker upp på insidan av väggen. Det finns alltså goda skäl att se till att det finns fönsterbleck, och att de underhålls för att kunna fylla sin uppgift på ett så bra sätt som möjligt.

Toppval Överbleck 2024

Vi har valt dessa Överbleck som våra Toppval.>> LÄS MER HÄR


Att tänka på när du ska köpa överbleck

Det är vanligt att man vill att fönsterbleck ska vara diskreta, på gott och ont. Risken är att man inte tittar till dem så ofta, och att de hinner bli för dåliga innan man gör något åt dem. Så var noga med att ha koll på dina fönster, och då både fönsterbleck och överbleck, varje gång du inspekterar huset. Glöm inte fönsterdörrar, som altan- och balkongdörrar, där det också bör finnas överbleck.

Att tänka på när du ska köpa överbleck

Överbleck tillverkas i flera olika material, och vilket du väljer är både en fråga om tycke och smak, och om pris. Koppar och aluminium är material som är i stort sett underhållsfria. Men, de kan också vara dyra, i synnerhet koppar. Om du är noga med att fönsterblecken har samma kulör som fönstersnickerierna i övrigt rekommenderar vi att du väljer galvaniserad plåt eftersom denna kan målas i önskad kulör. Det är dock viktigt att tänka på att målad plåt behöver underhållas då och då.

Du kan också köpa fönsterbleck och överbleck som är mer eller mindre monteringsfärdiga. Dessa är oftast gjorda i stålplåt och har ett dubbelsidigt PVC-skikt som ytbehandling. Vanligtvis finns dessa bleck i kulörerna brunt och svart. Mellan stålplåten och ytskiktet finns tre skikt; zink-, passiverings- och primerskikt. Dessa färdiga fönsterbleck / överbleck är i stort sett underhållsfria. Du behöver faktiskt inte göra mer än att tvätta av dem ibland, kanske i samband med fönstertvätt. Vill du ha underhållsfria bleck, och göra det så enkelt som möjligt för dig, bör du välja dessa monteringsfärdiga fönsterbleck.


Tips på fler av våra köpguider:


Ett överbleck består av

Om du har speciella krav, på utseende eller funktion, väljer du det material som bäst motsvarar dina krav. Ett överbleck har ju en del vinklar och detaljer, och när du ska mäta, och beställa, kan det vara bra att ha koll på de olika delarna. Ett överbleck består av:

  • Inslagskant
  • Spikkant
  • Bleck
  • Språng
  • Droppkant
  • Omslag

Ett överbleck består av

Inslagskanten är den del av blecket som ska monteras in i fasaden. Denna kant finns enbart på fönsterbleck som ska monteras under fönster. Överbleck, eller droppbleck, monteras alltid utan spår. I spikkanten spikar du fast blecket, med cirka 10 cm mellan spikarna. Bleck är förstås själva blecket och droppkant och omslag är den vikta kanten längst ut, som får vattnet att ledas bort från fönster och fasad.

Planera innan du gör din beställning. Kontrollera alla fönster och överbleck på huset, även de som sitter över balkong- eller altandörrar. Gör en bedömning över om du ska byta alla, även om det kanske finns bleck som är mer eller mindre intakta. Räkna ut hur många bleck du behöver, med olika profil (fönsterbleck och överbleck). Mät längderna och tänk på att bredden kan variera mellan olika fönster, i synnerhet när det gäller äldre hus. Välj om möjligt blecklängder så att du slipper kapa. Planerar du att montera fönsterblecken själv behöver du också skaffa de verktyg och tillbehör som krävs för jobbet.

Enkel lösning finns

Du kan köpa monteringsfärdiga överbleck, vilket förstås är den enklaste lösningen. Då behöver du bara beställa bleck i de längder du behöver, och sedan montera dem direkt på plats. Du kan också välja att tillverka blecken själv. Man skulle nog kunna säga att tillverkning av överbleck är ett av de enklare jobben inom plåtslagarbranschen, men det är ändå bra med lite erfarenhet av byggjobb för att få till ett bra resultat. Om du vill göra dina egna fönsterbleck kan du välja bland material som galvaniserad stålplåt, aluminium och koppar.

Tänk på att kontrollera vilka regler och rekommendationer som finns innan du börjar. Regler, materialbestämmelser och rekommendationer uppdateras ständigt, därför är det bra att ta kontakt med gällande branschorganisation eller fackman för att vara säker på att du gör rätt, och får ett godkänt skydd för ditt hus.

Slitaget på fönster- och överbleck kan vara väldigt olika på ett och samma hus, beroende på hur utsatta för väder och vind de är. Om du har både intakta och skadade fönsterbleck kan det vara en god idé att ändå byta ut alla för att få ett enhetligt intryck.

Snabbmeny:
Toppval Överbleck

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin