Köpa Planteringsjord → Bästa plantjorden & matjorden (Bäst i test)

De flesta av oss planterar blommor och andra växter åtminstone en gång om året, när sommarens blommor ska sättas i lådor och urnor. Många har förstås också krukväxter inomhus som behöver skötas och planteras om med jämna mellanrum. Och när det är dags att plantera kommer den eviga frågan upp om viken planteringsjord man ska använda.

Bäst Planteringsjord


Jord för plantering

Odlar du speciella sorter finns det specialjord att köpa som sägs vara lämplig för, exempelvis, pelargoner, citrusväxter eller barrväxter. För den vanliga planteringen i balkonglådor och rabatter där vi ofta blandar olika typer av växter, är vanlig planteringsjord ett bra alternativ. Begreppet vanlig planteringsjord eller platjord kan vara lite vilseledande, för utbudet av just planteringsjord är mycket stort och det kan vara svårt att veta vilken säck man ska välja. Det finns rader av säckar som alla innehåller det som kallas planteringsjord. Och när en del säjs 5 för 100 och andra kostar mer än hundra kronor säcken är det förstås inte så lätt att veta vad man ska tro. Är det så att man får vad man betalar för, som det ju så ofta heter. Eller går det att köpa billig jord och lägga pengarna på fina blommor istället?

⭐ Den bästa Planteringsjorden 2024

Vi har valt denna Plantjord som våra toppval.
Utmärkt matjord för använda vid plantering utomhus samt för krukväxter. Bra även för omskolning och vidareodling av småplantor. Jorden sälj säckvis.

⭐ Bäst i test: P-Jord Hasselfors

Du vet säkert redan att valet av planteringsjord är viktigt för resultatet. Det finns inte en viss jord som är bäst för alla tänkbara ändamål. I stället gäller det att välja rätt för just det syfte som gäller för stunden. Om du ska plantera växter som har ett stort behov av näring kan den här plantjorden från Hasselfors vara det lämpligaste alternativet. Den är särskilt lämplig för växter som har lång kulturtid men kan också användas till växter med kortare kultur där det behöver tillföras extra näring.

P-Jord Hasselfors, 15 l

Du kan förstås använda den här jorden för plantering av många olika typer av växter, men några exempel där den anses passa väldigt bra är vid odling av pelargoner och begonior, två typer av växter som är mycket populära och som både kan leva inomhus och planteras ut. Den här jorden är sammansatt av ljus och mörk torv samt mineralgödsel, kalk, sand och rotkraft.

Sammansättning Hasselfors P-Jord:
Ljus och mörk torv, sand/stenmjöl, kalk, mineralgödsel, koncentrerad, naturlig humus.

Tillsatt näring per m³:
NPK 14-7-15 mikro 1,5 kg
Mikronäring 0,05 kg

Tillsatt mängd i g/m³:
Kväve lättlösligt (N) 210
Bor (B) 0,7
Fosfor (P) 105
Koppar (Cu) 2,8
Kalium (K) 230
Järn (Fe) 5,9
Magnesium (Mg) 270
Mangan (Mn) 3,6
Kalcium (Ca) 2000
Molybden (Mo) 1,1
Svavel (S) 120
Zink (Zn) 1,6

Knapp för att se priset på vårt toppval P-Jord Hasselfors.


2. Planteringsjord Granngården

När du ska plantera växter är det viktigt att du väljer en högkvalitativ planteringsjord med de egenskaper som växterna behöver. Den här planteringsjorden från Granngården kan användas till en rad olika typer av växter och den håller hög kvalitet. Oavsett om du vill odla i krukor eller om du har hela drivbänkar att fylla med jord kan det här alternativet vara lämpligt.

Planteringsjord Granngården, 40 l

Vad är det då för växttyper du kan plantera i den här jorden? Det finns gott om alternativ. Du kan till exempel odla tomater, sallad och andra grönsaker i den här planteringsjorden. Den är även utmärkt lämpad när du ska plantera buskar och behöver tillsätta näringsrik jord som även tillför mineraler. Vidare kan det vara bra att använda Granngårdens planteringsjord när du ska plantera ut kryddväxter i ditt trädgårdsland. Varje förpackning innehåller 40 liter, så du kommer naturligtvis att behöva köpa ett flertal påsar, men med den här jorden ger du kryddväxterna goda förutsättningar redan från början.

Knapp för att se priset på produkten hos Granngården.


3. Örtjord & Grönsaksjord Hasselfors

Vilken plantjord som är bäst avgörs av vad det är du planerar att odla. Om du har för avsikt att plantera krukväxter finns det egenskaper som är viktigare än andra, medan exempelvis kryddväxter och örter ställer andra krav på jorden. Den här grönsaksjorden från Hasselfors är ett av de bästa alternativen när du ska plantera örter eller grönsaker. Anledningen till detta är att den bara innehåller naturliga ingredienser vilket gör den godkänd även för ekologisk odling, samtidigt som den är rik på både spårämnen och växtstimulerade ämnen avsedda för just kryddväxter, örter och grönsaker.

Örtjord & Grönsaksjord Hasselfors

Det spelar ingen roll om du planterar i ett trädgårdsland eller om du planterar i krukor. Den här jorden fyller sitt syfte oavsett vilken miljö du väljer. Den fungerar även utmärkt när du vill föda upp kryddväxterna eller grönsakerna i odlingsbänkar. Det du bör ha i åtanke när du väljer matjord är att den behöver vara tillräckligt näringsrik, vilket denna är.

Priset hos Granngården.


Hur vi betygsätter produkter


Vad du ska odla
Det finns naturligtvis en hel del skillnader mellan jorden i de olika säckarna. Och generellt sett kan man nog säga att det är bättre kvalitet på den jord som kostar lite mer. Men, hur bra kvalitet du egentligen behöver beror förstås också lite på vad du ska odla, och hur. Tänker du, till exempel, fylla på med planteringsjord i rabatten där växterna redan trivs och frodas behöver du kanske inte tänka på att få jorden med den högsta kvaliteten. Om växterna redan har en bra växtmån och du bara vill tillföra extra matjord kan det fungera bra med vilken planteringsjord som helst. När du planterar utomhus på detta sätt ska du alltid blanda den köpta plantjorden med den befintliga jorden.

Mamma och dotter planterar grönsaker i trädgårdslandets matjord.

Gräv alltså inte ett smalt dike att sätta växterna i, utan en rejäl grop där du kan blanda jorden innan plantering. Smala djupa gropar som fylls med köpt jord blir lätt vattensjuka vid regn och kan bli en dödsfälla för växterna. Även om du ska blanda jordarna ska planteringsjord, eller torv, aldrig myllas ner djupare än cirka 15 centimeter, alltså i matjordslagret. Eftersom syret inte når längre ner än så kan inte det organiska materialet brytas ner längre ner i jordlagren. Men du kan givetvis gräva och luckra i den underliggande jorden för att underlätta för rötterna att etablera sig.

En jord med bra struktur
I en liten låda eller kruka är det viktigare att tänka på att växterna får en jord med bra struktur, eftersom det annars kan finnas risk att jorden blir för hård och packad, eller att den snabbt blir näringsfattig.

En bra planteringsjord är den jord som har en bra struktur. Strukturen avgör bland annat förmågan att hålla fukten, vilket förstås är avgörande för att växterna ska må bra. I ett litet planteringskärl är det extra viktigt eftersom det torkar ut snabbt, men också är ödesdigert om jorden förblir blöt under en längre tid. Om jorden innehåller en stor andel höghumifierad torv torkar den snabbt ut.

Denna torv har brutits ner till fina smulor och faller lätt ihop till en platt yta. En sån jord, som får torka ihop, är svår att vattna upp igen. Ofta torkar den och bildar en hård yta , som gör att vattnet bara rinner av och inte kommer rötterna till godo.

Har du haft sådan jord i en kruka vet du hur svårt det är att vattna. Istället för att tas upp i jorden rinner vattnet mellan den torkade jordklumpen och krukkanten. Den rinner rakt igenom och växterna får inte den livsnödvändiga fukten. Har du köpt sådan jord är det extra viktigt att se till att planteringarna aldrig torkar ut, och det krävs alltså flitig passning med vattenkannan om dina växter ska klara hela säsongen.

Jämnare fuktighet och bättre syretillförsel till växternas rötter
Växter behöver fibrer och grovt material i jorden för att de ska må riktigt bra. Grövre struktur håller inte bara en jämnare fuktighet utan ger också en bättre syretillförsel till växternas rötter. Något som också är nödvändigt för växten. Om du ska försöka se på en planteringsjord om den är bra eller inte är grundregeln att en bra planteringsjord har en bas som består av ljus, grov torv som håller sig spänstig länge. Om jorden är mörk, med en fin struktur ungefär som kaffesump, kommer den snabbt att packa ihop sig och orsaka syrebrist hos växtrötterna.

Lägg fokus på jordens struktur
En bra planteringsjord ska ha en bra struktur som håller fukt och syre för rötterna. Strukturen är alltså det som är absolut viktigast. Och experter är överens om att alla dessa specialjordar som säljs egentligen inte är nödvändiga. Växter är nämligen så fiffigt konstruerade att de plockar upp de ämnen de behöver i sin egen takt. Det spelar ingen roll vad det står på påsen att jorden innehåller. Växten kan inte läsa, utan känner efter vilka ämnen den behöver och tar dem ur den jord den står planterad i.

Detta förutsatt att den har fått en jord med en struktur som gör att den får den fukt och det syre den behöver för att överleva och växa. Så om man ska ge ett generellt råd om hur du ska välja din planteringsjord så blir det att lägga all fokus på strukturen. Du behöver inte köpa dyra specialjordar för att dina växter ska trivas, men det lönar sig nästan alltid att inte köpa de allra billigaste jordsäckarna, som ofta innehåller mycket finfördelad torv som lätt torkar ut.

Planering av en vacker trädgårdväxt i jorden hemma i trädgården.

En del jordar är kraftigt gödslade, och det kan vara lockande att välja en sån för att ge växterna bra förutsättningar att växa och blomma. Men, tänk på att det är bättre med en stabil och långsiktig näringstillgång än en kraftigt gödslad jord som ger överskott av näring som läcker ut i naturen. Det finns ett mycket stort utbud av planteringsjord, på gott och ont. Det är bra med valmöjligheter, men det medför också svårigheter att välja.

Frågor och svar kring Planteringsjord

✅ Har valet av planteringsjord någon betydelse för odlingsresultatet?

Ja, valet av planteringsjord har stor betydelse för resultatet av din odling. Det finns många saker att ta hänsyn till vid valet. Näringsinnehållet spelar till exempel stor roll. Vilket näringsinnehåll som behövs beror till stor del på vad du har tänkt plantera. Om du ska så är till exempel mager jord att föredra men om det rör sig om en större och grövre växt krävs däremot en planteringsjord med mer näringsinnehåll. På vår och sommar behövs också mer näring än under resterande del av året.

P4-värde är också viktigt att titta på. Detta kan variera rejält mellan olika jordsorter, och det går också att påverka själv genom att tillsätta exempelvis kalk. Vidare spelar strukturen stor roll. När en jordsort är kompakt betyder det till exempel att den inte innehåller speciellt mycket luft. Problemet med detta kan vara att det blir svårt för rötterna på växterna att växa. Å andra sidan är allt för luftig jord inte heller alltid det optimala valet. Denna torkar nämligen ut snabbare. Ett mellanting är därför det allra bästa. Med facit i hand är det med andra ord inte så enkelt att man bara kan gå till närmaste butik som säljer jord och köpa vilken typ av planteringsjord som helst. Det finns stora skillnader mellan olika alternativ.

✅ Är det bra att tillsätta kogödsel i planteringsjord?

Ja, det kan ge stor nytta. Det ger jorden högre kvalitet och det kan göras både i rabatter där du planterar blommor och runt exempelvis träd som du planterar. Fördelen är att det ger mer näring samtidigt som det inte skadar växtens rötter vilket är positivt.

✅ Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med sandjord som planteringsjord?

Sandjorden är lätt att jobba med eftersom den är så lätt och luftig. Problemet är att den snabbt torkar ur, vilket kan skapa problem, i synnerhet på sommaren. Det bästa sättet att hantera eventuella problem är att berika sandjorden med mullämnen. Detta får jorden att behålla både näring och vätska på ett betydligt bättre sätt.

✅ Vad är fördelarna med att använda lerjord som planteringsjord och finns det några nackdelar?

Det finns flera fördelar med lerjord. En fördel är att den är rik på näring. Den är dessutom kalkrik. En annan fördel är att den här typen av jord håller värmen på ett bra sätt, inte bara under vår och sommar utan även en bra bit in på hösten. Det gör att du kan skydda dina växter bättre. Det finns även några nackdelar som bör nämnas. Den här typen av planteringsjord blir till exempel väldigt tung och kompakt. Det kan i sin tur leda till att rötterna drabbas av syrebrist och det blir också ganska tungt att gräva i denna jordtyp. Jorden tar också längre tid att värma upp i början på året än exempelvis sandjord. Det gäller därför att väga fördelar mot nackdelar och fundera över vilken planteringsjord som passar dig bäst.

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin