Ranka bättre på Google med SEO

Idag är det viktigt att vara synlig på internet och en viktig del i det är att ranka högt på Googles sökresultat. Du kan självklart betala för annonsering och synas på Google, men det är kostsamt samt att det gäller att du är riktigt vass på den typen av annonser för att det ska löna sig. Ett mycket mer kostnadseffektivt sätt att ranka högt bland sökresultaten på Google är genom SEO.

Gör ordentlig keyword research

För att lyckas ranka högt på Google gäller det att du ha koll på vilka keywords din målgrupp faktiskt söker på. Det tar du reda på genom att göra en keyword research, och slarva inte med den här delen. Om din hemsida/text inte innehåller de väsentliga orden och fraserna som din målgrupp faktiskt söker på kommer de inte att hitta dig via Google.

Det finns flertalet verktyg som kan hjälpa dig med att hitta rätt keyword. Du kan betala för den här tjänsten, men det finns också kostnadsfria verktyg som du kan använda dig av. Det finns också verktyg/tjänster som kan hjälpa dig att undersöka hur densiteten av dina keyword faktiskt ser ut i dagsläget på din hemsida eller på den texten du vill ska ranka bra.

Ge läsaren värde

Keyword är mycket viktigt, men tiderna då det gick att komma undan med så kallad keyword stuffing är sedan länge förbi. Tidigare var det alltså tillräckligt att använda rätt keyword så mycket som möjligt på hemsidan, så är det inte längre.

Google använder sig idag av AI som är mycket smartare än så och algoritmerna tittar på mycket mer än endast keywords. Du måste ge läsaren värdefull information i dina texter. Se till att dina texter inte bara är kopior på andra texter som finns på Google, utan att de är unika och kan ge mervärde till övriga texter. Texterna behöver svara på frågor som din målgrupp faktiskt har.

Strukturera texten så att Google kan läsa den

När du strukturerar upp din text var noga med att du gör det på ett sådant sätt så att Google faktiskt kan läsa den. Det vill säga att du använder korrekta rubriker, listor och liknande. Det är viktigt att texterna under rubrikerna faktiskt innehåller det rubriken säger att de ska innehålla och att det finns ett system i strukturen.

Vill du exempelvis svara på en fråga som du vet många söker på med en lista, då är det viktigt att du faktiskt gör listan till en punktlista eller numrerad lista. Annars kommer inte Google kunna känna av att det är en lista.

Skriv texten så att en människa kan läsa den

Självklart ska du inte enbart skriva texten så att Google kan läsa den, utan du måste också skriva den så att människor faktiskt kan läsa den och förstå den. En anledning är för att om den ger ett dåligt intryck och läsare snabbt klickar bort sig ifrån sidan, kommer det att vara dåligt för din framtida rakning på Google.

Se till att du använder tillräckligt med styckesindelningar, att texterna är rättstavade och att de fångar läsaren redan under de första raderna.

Länkar

Det är också bra för din rankning att ha länkar i texterna. Både interna länkar, alltså länkar som går till andra texter på din egen sida men också externa länkar. De externa länkarna ska vara relevanta och trovärdiga, gärna sidor som redan har många besökare. Men det som är ännu bättre är om de stora och trovärdiga sidorna inom samma bransch som du kan länka till din sida. Det gör din sida mycket mer trovärdig hos Google och ger dig goda förutsättningar för att ranka högt.

Länkar hjälper dig att ranka högt i Google.