Receptionsdisk

Bäst receptionsdisk
Snabbmeny:
Toppval Receptionsdiskar Vanliga frågor

Dela på Facebook Dela på Twitter

Har du blivit satt som ansvarig för en inköpsprocess som förväntas leda fram till ett köp av en ny receptionsdisk till företaget? Det låter enkelt, men det är viktigt att tänka på att det här är ett inköp som de allra flesta av oss är ovana vid att göra. Det kan försvåra processen en aning, så det gäller att förenkla så mycket som möjligt. Vi ska därför gå igenom vilka aspekter som är viktiga vid den här typen av köp, och vad som skiljer en bra receptionsdisk från en dålig. Vi ska helt enkelt försöka göra din väg fram till en färdig beställning så rak och problemfri som möjligt.

Köpa en färdig lösning

Det första du kommer att behöva ta ställning till när det är dags att köpa en receptionsdisk är om ni ska köpa någon av alla de färdiga diskar som finns, eller om ni föredrar en skräddarsydd lösning. Det finns nämligen flera leverantörer som förutom standardprodukter även erbjuder specialbeställda alternativ. En sådan lösning kostar naturligtvis mer, men å andra sidan ger det större inflytande över det slutgiltiga resultatet.

Ni kan påverka storlek, utformning och vinkel bland annat, vilket kan vara väldigt fördelaktigt när det gäller en så pass stor och viktig möbel. Det blir naturligtvis en avvägningsfråga. Hur mycket är anpassningsmöjligheterna värda i förhållande till priset? Och hur väl matchar de befintliga varianterna de behov er organisation har? Det är frågor ni behöver ta ställning till och det behöver ni göra redan i början av urvalsprocessen.

Det är viktigt med en receptionsdisk för att ta emot kunder och samarbetspartners vid.

Viktig av många anledningar

En receptionsdisk är en viktig del av inredningen på en arbetsplats av flera olika anledningar. De flesta som tänker på ordet reception tänker troligen på den del av ett hotell, en träningsanläggning, ett kontor eller annan arbetsplats som man som besökare först kommer till. Det innebär att det ofta är redan i receptionen som man som besökare får det första intrycket, och alla vet att det första intrycket är viktigt. Eftersom receptionen uppenbarligen har väldigt stor betydelse blir förstås också valet av receptionsdisk viktigt.

Den estetiska aspekten är naturligtvis viktig. Det här är en del av inredningen som alla medarbetare och alla besökare kommer att se och lägga märke till direkt de kliver in genom entrédörrarna. Den sätter också stilen i entrén. Det innebär att ni bör tänka igenom vilken stil det är ni vill ha på ert företag. Tänk på att disken ofta är ganska stor och därför verkligen sätter stilen i lokalen. Lägg därför stor vikt vid att hitta något som verkligen ger en höjning av helhetsintrycket. Kom dock ihåg att det inte bara är den estetiska aspekten som är viktig. Tänk på att det förmodligen finns ett antal receptionister på företaget som ska ägna större delen av sin arbetsdag åt att arbeta bakom receptionsdisken. Det är naturligtvis väldigt viktigt att de får en disk som det är behagligt att arbeta vid. Här finns det olika lösningar, vilket vi ska titta lite på nu.

 

En disk med inbyggda skrivbordsytor

För den som arbetar i en reception finns det ofta gott om skrivbordsarbete att hantera under en vanlig arbetsdag. Alla som tillbringar en stor del av sin arbetstid bakom ett skrivbord vet att ergonomin är oerhört viktig. Utan goda ergonomiska förhållanden är det lätt att drabbas av värk i rygg och axlar. Det gäller därför att fundera över vilken lösning som skulle vara bäst för just er personal. Det kan nämligen variera beroende på vilken typ av verksamhet ni bedriver och hur stor del av dagen receptionspersonalen behöver ägna åt att ta emot ankommande besökare i förhållande till administrativt arbete.

Ta emot besökarna med stil.

Det finns receptionsdiskar som är försedda med inbyggda skrivbordsytor, för att det inte ska behöva köpas in skrivbord separat att placera bakom disken. De kan vara utformade på olika sätt. Ofta kommer de med en hög del och en låg del, så att det finns utrymme för att stå och ta emot kunder, men även för att sitta och arbeta vid en dator eller med en bunt papper som behöver hanteras. Det finns även andra varianter, exempelvis sådana där en lägre skrivbordsdel gömmer sig bakom en högre vägg, där det finns ytor i två nivåer bakom varandra, för att den som arbetar vid disken snabbt ska kunna växla mellan stående och sittande utan att behöva förflytta sig, om arbetsuppgifterna kräver detta. Att välja en receptionsdisk med inbyggd skrivbordsyta kan vara en god idé oavsett om ni är ute efter en stor disk med plats för flera receptionister, eller om ni vill ha en liten receptionsdisk där en person åt gången kommer att arbeta.

En receptionsdisk bakom vilken det finns plats för vanliga skrivbord

Även om receptionisterna behöver ha ergonomiska skrivbord är det inte nödvändigt att köpa diskar med inbyggda skrivbordsytor. Det är en möjlighet, och en god sådan, men det finns andra sätt att ta hand om behovet också. Det finns till exempel stora receptionsdiskar som det lätt går att placera ett eller flera skrivbord bakom utan att de syns för den som kommer på andra sidan av disken. En anledning till att satsa på en sådan variant kan till exempel vara att man vill satsa på skrivbord som går att höja och sänka, för att möjliggöra individuell anpassning.

En disk med inbyggda skrivbordsytor

Det är lätt att utgå från att det blir en krångligare lösning som dessutom ger ett stökigare intryck, men så är inte alls fallet. På de företag som väljer stora diskar i receptionen finns det ofta gott om utrymme för vanliga skrivbord utan att det syns förrän man tar steget in bakom den välkomnande möbeln. Många uppskattar dessutom möjligheten att på det sättet kunna få fler valmöjligheter vad gäller valet av skrivbord. Vissa vill ha stora ytor, andra är måna om att ha ett arbetsbord med inbyggda lådor och skåp för praktisk förvaring. Genom att köpa en rejäl receptionsdisk och skrivbord vid sidan av, kan varje receptionist få ett arbetsbord som passar just deras behov. Väljer ni däremot en disk med inbyggda skrivbordsytor blir det en gemensam lösning för samtliga som arbetar i receptionen.


Tips på fler av våra köpguider:
Snabbmeny:
Toppval Receptionsdiskar Vanliga frågor