Så lyckas du med högskoleprovet

Högskoleprovet är ett fullkomligt frivilligt prov som du kan skriva för att öka dina chanser att komma in på den högskoleutbildning du drömmer om. Provet kan skrivas två gånger om året.

Syftet med högskoleprovet

Syftet med högskoleprovet är att mäta hur pass lämpad en student är för att påbörja högre studier. Det kan även fungera som en extra chans för studenter som inte har tillräckligt höga betyg från gymnasiet för att komma in på drömutbildningen. Högskoleprovet är ett nationellt kunskapsprov som prövar provtagarens kunskaper och färdigheter från både grundskola och gymnasium, som i sin tur behövs för högre studier. Efter slutfört provs rangordnas provtagarna efter resultat. Resultaten efter provet utför en speciell sökandekategori till eftergymnasiala utbildningsinstitutioner. På så sätt kan provet ge provtagarna en extra möjlighet, utöver slutbetyg från gymnasiet, att komma in på sin drömutbildning.

Regler

Högskoleprovet hålls nationellt två gånger per år, varav en gång på våren och en gång på hösten. Du måste fylla minst 19 år det året du skriver provet eller ha påbörjar gymnasiet före 16 års ålder och hunnit slutföra gymnasiet för att få skriva provet. Provresultatet från högskoleprovet är giltigt till och med det kalenderår som faller in åtta år efter provskrivningen. Eftersom provet är frivilligt är kostnaden på 450 kronor för ett provtillfälle. Om du går en militär grundutbildning får du rätt att skriva provet kostnadsfritt vid två tillfällen under tiden för den militära grundutbildningen.

Högskoleprovets delar

Högskoleprovet består av ett antal olika delar för att mäta provtagarnas kunskap som de lärt sig under grundskolan och gymnasiet. Sedan 2011 innehåller högskoleprovet 8 olika delprov, som i sin tur delas in i en kvantitativ del och en verbal del. Provet består av två verbala och två kvantitativa pass varav provpassen är 55 minuter vardera.

Högskoleprovets alla delar

Kvantitativ del

Innehåller 4 olika delar och två provpass.

Del 1: 24 uppgifter (XYZ): Prövar provtagarens förmåga att lösa olika matematiska problem inom algebra, aritmetik, geometri, statistik och funktionslära.

Del 2: 20 uppgifter (KVA): Prövar provtagarens förmåga att genomföra kvantitativa jämförelser inom algebra, aritmetik, geometri, statistik och funktionslära.

Del 3: 12 uppgifter (NOG): Prövar provtagarens logiska tänkande utifrån matematiska problem.

Del 4: 24 uppgifter (DTK): Prövar provtagarens förmåga att tolka och förstå tabeller, diagram och kartor.

Verbal del

Innehåller 3 olika delar och två provpass.

Del 1: 20 uppgifter (ORD): Prövar provtagarens förmåga att förstå svenska ord och begrepp.

Del 2: 20 uppgifter (LÄS): Prövar provtagarens förmåga att förstå svenska texter.

Del 3: 20 uppgifter (MEK): Prövar provtagarens förmåga att använda sig av ord och begrepp i olika sammanhang.

Del 4: 20 uppgifter (ELF): Prövar provtagarens förmåga att förstå på engelsk text.

Studera inför högskoleprovet

Eftersom högskoleprovet kostar och är frivilligt vill självklart alla provtagare göra sitt bästa för att få bästa möjliga resultat. Av den anledningen är det viktigt att plugga inför provet för att få bästa möjliga resultat. Trots att nivån på frågorna är skapade för personer som har studerat i grundskolan och på gymnasiet är det många delar som kan vara svåra att förstå sig på. Det som är bra att ta hänsyn till är hur mycket kunskap man glömmer bort med åren. Därför är det bra att gå igenom allt igen och förnya sina kunskaper. På så sätt kan du garantera att du gör allt du kan för att få ett så bra resultat som möjligt på högskoleprovet. Det finns många sätt att studera inför högskoleprovet – men en bra guide att utgå ifrån är det som högskoleprovet består av. Frågorna på högskoleprovet är olika varje provtillfälle, men strukturen förblir densamma. Därmed är det en bra utgångspunkt att utgå från. Det finns många instruktioner, guider och testprov på internet som har blivit otroligt populära de senaste åren. Det har möjliggjort att titta på tidigare högskoleprov och få mer information gällande hur frågorna är uppbyggda.

studera inför högskoleprovet

Hpguiden.se

Högskoleprovguiden är en populär hemsida som många använder sig av för att studera inför högskoleprovet. De levererar allt du behöver för att klara av alla delar i högskoleprovet. De har en gratisvariant där du får tillgång till begränsade men fortfarande många resurser, med möjligheten att bli VIP-medlem för att få extra hjälp på vägen. Genom att använda dig av plattformen får du tillgång till mängder av övningsuppgifter samt uppgifter med förklaringar för att ge studenterna en djup kunskap kring ämnena. Videogenomgångar och detaljerade kunskapsanalyser finns att tillgå för att du ska få en djup och välutvecklad förståelse för ämnena. Som VIP-medlem kan du dessutom få tillgång till en personlig coach och ett skräddarsytt studieupplägg. Du får hjälp om du kör fast, tillgång till beprövade strategier för alla provdelar och en valbar oöverträffad förbättringsgaranti. Genom att använda dig av högskoleprovguiden kommer du garanterat att förbättra och fräscha upp dina kunskaper och öka chansen att lyckas på högskoleprovet.