Skoterförsäkring

Har du en snöskoter som du ser fram emot att använda när snön och vintern kommer? Då är det hög tid att se över försäkringarna om du inte redan har gjort det. Precis som med en bil är du skyldig att ha en trafikförsäkring. Precis som när det gäller bilförsäkringar kan du dock behöva ett mer komplett skydd, under förutsättning att din skoter inte helt saknar värde.

Bäst Skoterförsäkring

Snabbmeny:
Toppval Skoterförsäkringar Vanliga frågor


Toppval Skoterförsäkringar 2024

Vi har valt dessa försäkringsbolag som våra Toppval för Snöskoterförsäkring.

ICA försäkring

Rekommenderat

ICA Skoterförsäkring

  • Säsongsanpassad försäkring för lägre pris.

  • Trafikolycksfall och Krishjälp ingår.

  • Stammispoäng på hela försäkringskostnaden.

4/5

Ett tillräckligt omfattande skydd

När du ska teckna en skoterförsäkring gäller det helt enkelt att du funderar över hur pass omfattande skydd du behöver. Det finns, även här precis som när det gäller bilar, flera olika försäkringstyper eller nivåer att välja mellan. Värdet på din skoter har förstås viss betydelse för vad du väljer. Även användningssätt och hur ofta du använder den kan påverka. Oavsett om du äger en ny eller en gammal skoter är det dock bra om du känner till vilka olika möjligheter som finns, och vad som skiljer de olika nivåerna åt.

Teckna en skoterförsäkring online

Trafikförsäkringen – ett måste för alla skoterägare

Din snöskoter räknas som ett fordon. Det innebär att den faller under lagkravet som finns på att ett fordon behöver ha en giltig trafikförsäkring. Denna är inte till för att skydda din egen skoter. Den är till för att skydda dina medtrafikanter. Om du skadar någon annan person eller annat fordon eller annan persons egendom kommer trafikförsäkringen till användningen. Den täcker nämligen ersättningsanspråken som annars skulle hamna på dig personligen. Den här försäkringen är alltså minimikravet enligt lag. Om du har en skoter som inte är avställd, som saknar trafikförsäkring, kan du komma att debiteras en summa för varje enskild dag som den förblir oförsäkrad. Det blir därför snabbt betydligt dyrare än att teckna en trafikförsäkring från början.

Halvförsäkring – en mer omfattande lösning

Om du är ute efter en mer omfattande lösning än trafikförsäkringen, men inte upplever behov av att ha en helförsäkring, hamnar du istället på alternativet mitt emellan, vilket är halvförsäkringen. I denna ingår naturligtvis en trafikförsäkring, men även en hel del annat som du inte får med enbart en trafikförsäkring.

Stöldskydd

Tyvärr händer det att skotrar blir stulna. Det är alltid lika tråkigt när det inträffar, och är förstås något man vill undvika. Om oturen ändå skulle vara framme och just din skoter blir stulen, gäller det att du har en försäkring som täcker såväl stöld som skador som kan uppstå vid stöldförsök. En vanlig halvförsäkring täcker detta. Något som är värt att tänka på är att detta skydd även omfattar tillbehör till skotern förutsatt att dessa är kopplade till fordonet. Även en skoterpulka kan omfattas av försäkringen om en sådan finns.

Brandskydd

Alla fordon kan börja brinna, eller råka ut för en explosion. Skotern är inget undantag. Med en halvförsäkring har du ett skydd mot detta. Naturligtvis inte mot själva händelsen, men mot de kostnader som uppstår till följd av alla reparationer som blir nödvändiga. Den här typen av händelser kan ske till följd av en kortslutning exempelvis, men det är även något som kan ske helt slumpartat till följd av ett blixtnedslag. Det är med andra ord något som du helt enkelt inte kan värja dig emot, även om du gör ditt bästa för att vidta diverse säkerhetsåtgärder. Därför är det klokt att ha en försäkring som täcker detta. Om skotern inte kan repareras är det skoterns nyvärde minus avdrag för ålder som gäller.

Krishantering och rättsskydd

Troligtvis är vare sig krishantering eller rättsskydd något som du tänker dig att du kan komma att behöva. Det här är delar i en försäkring som ofta förblir outnyttjade, men när de väl behövs är de verkligen bra att ha. Det kan till exempel handla om att du är inblandad i en olycka, där du blir vittne till otäcka scener eller liknande. Då kan krishantering bli nödvändigt och då är det naturligtvis en fördel om detta är något som ingår i din försäkring. På samma sätt kan rättsskydd vara bra att ha, även om det är långt ifrån alla som behöver utnyttja denna del. Skulle du hamna i en rättslig tvist där det blir fråga om advokatkostnader och rättegångskostnader kan den här delen av halvförsäkringen komma till din hjälp och täcka kostnaderna. Det förutsätter naturligtvis att det rör sig om en rättslig tvist som har med ditt skoterinnehav att göra.

Försäkring för glasskador

I en halvförsäkring ingår vanligtvis även glasskador på skotern. Detta gäller främst vindrutan, som ju är i stort sett det glas som finns på en snöskoter. Det finns visserligen även lyktglas på fordonet, men detta omfattas inte alltid av försäkringen.

Helförsäkring – för ett mer komplett skydd

Skillnaden mellan en helförsäkring och en halvförsäkring kan på pappret se liten ut, det finns egentligen bara en sak som skiljer. Den delen är dock nog så viktig. Allt som ingår i en halvförsäkring ingår även i en helförsäkring. I tillägg till detta så ingår även vagnskadeförsäkring i helförsäkringen. Det här är det skydd som omfattar din skoters yttre. Om du till exempel krockar med ett träd när du är ute och kör i terrängen, kommer det troligtvis att bli en hel del skador på snöskotern. Den sortens yttre skador omfattas inte av halvförsäkringen. I helförsäkringen däremot finns det ett skydd som även omfattar den typen av skador. Om du har en förhållandevis ny eller värdefull skoter kan det definitivt finnas idé att ha en helförsäkring. Det ger dig ett betydligt mer komplett skydd.

Bra tilläggsförsäkringar att titta närmare på

När du har valt om du vill ha enbart en trafikförsäkring eller om du är ute efter en halv- eller helförsäkring är det dags för nästa steg. Då behöver du fundera över om det är aktuellt att teckna några tilläggsförsäkringar. Det kan till exempel handla om tillägg som gör att du får bättre villkor eller högre ersättning om en viss typ av händelse inträffar. Du kan till exempel se till att utöka skyddet för stöld eller olycksfall.

En tilläggsförsäkring i form av ett garageskydd kan vara bra om din skoter är avställd på sommaren. Då kan du hoppa över trafikförsäkringen men istället lägga pengarna på en garageförsäkring. Den gör att du har ett skydd om ditt fordon skulle bli stulet medan den står avställd i garaget. Det går även att teckna något som kallas stilleståndsförsäkring. Detta är ett skydd som går in och ger ersättning för varje enskild dag som fordonet inte går att använda till följd av verkstadsvistelse. Det finns även fler tillägg som går att teckna. Det kan naturligtvis vara intressant att se över vilka tilläggsförsäkringar som ditt försäkringsbolag kan erbjuda. Detta kan nämligen variera från ett bolag till ett annat.

Bra tilläggsförsäkringar till din skoterförsäkring

Att tänka på när du ska försäkra din snöskoter

För dig som äger en snöskoter är det naturligtvis viktigt att den blir försäkrad snabbt, i synnerhet om det är en säsong då den ska användas. Dels är du skyldig att ha en försäkring, dels vill du naturligtvis inte att din skoter ska vara oskyddad när du tar ut den på en tur. Det kan bli riktigt kostsamt om oturen skulle vara framme. Många upplever dock att det är komplicerat att välja försäkring. Det finns så många finstilta villkor, och så många skillnader mellan olika försäkringar. Det är inte enkelt att välja vilken försäkring som behövs. Åtminstone är det den synen många har på försäkringar i allmänhet och fordonförsäkringar i synnerhet. Vi ska därför titta lite på några av de saker du bör tänka på när du ska teckna en skoterförsäkring.

  • Hur gammal är din skoter och vad är den värd? Det här är två frågor som du bör ställa till dig själv innan du väljer försäkring. Att välja enbart en trafikförsäkring är bara aktuellt om du har en gammal skoter i dåligt skick, som i princip inte är värt något. Med den här har du inget skydd alls för din egen egendom, bara för skador på andra och andras egendom. Välj därför bara denna nivå om du har en gammal och närmast värdelös skoter. Om du har en ny skoter som är värt mycket ska du definitivt ha en helförsäkring. Det kan även bli aktuellt med någon tilläggsförsäkring för att maximera skyddet i den mån det går.
  • Se över premier och självrisk. Här kan det finnas stora skillnader mellan olika bolag, även om försäkringen i övrigt är likvärdig. Jämför därför noga. Undvik att betala mer än du behöver för ett bra skydd. Kontrollera till exempel om det går att få ned kostnaden genom att ha spårsändare på skotern och genom att ha dubbla lås. Det kan även finnas andra åtgärder du kan vidta för att sänka såväl premie som självrisk.
  • Jämför olika försäkringsbolag noga, både när det kommer till priser och villkor. Se till att hitta ett försäkringspaket som passar dig och den skoter du äger. Tänk på att skillnaderna kan vara ganska stora.

Att tänka på när du ska försäkra din snöskoter

Frågor och svar kring Skoterförsäkringar

✅ Vad påverkar kostnaden på min skoterförsäkring?

Dels kan det finnas skillnader beroende på försäkringsbolag, men sedan finns det också andra faktorer som påverkar kostnaden. Åldern på föraren är något som har betydelse. Typ av snöskoter samt årsmodell är andra saker som spelar roll. Du kan också få ned premien på försäkringen om du väljer en högre självrisk.

✅ När är halvförsäkring det bästa alternativet?

En halvförsäkring kan till exempel vara ett bra alternativ om du äger en äldre skoter. När värdet inte är så högt, men den ändå inte saknar värde helt, kan halvförsäkringen mycket väl vara det bästa alternativet.

✅ Ger helförsäkringen ersättning om snöskotern får yttre skador vid transport?

Ja, detta är något som generellt omfattas av helförsäkringen.

Källor:

Snabbmeny:
Toppval Skoterförsäkringar Vanliga frågor

Vi vill gärna tipsa dig om fler av våra köpguider inom Försäkringar:

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin