Bästa Släntklipparen → 3 Släntklippare (bäst i test)

Bäst släntklippare


⭐ De 3 bästa Släntklipparna 2024

Vi har valt dessa 3 släntklippare. Effektiva maskiner för att klippa kraftigt gräs och sly.

⭐ Bäst i test: Släntklippare W 1,4 M

Äger du mark som behöver underhållas så behöver du sannolikt en bra släntklippare. En sådan kan användas till att klippa diken och lutningar intill skogsvägar men är också perfekt att använda när beteshagarna ska klippas. Det här är en effektiv och praktisk släntklippare som kan kopplas på bakom traktorn. Den kan även användas sidmonterad bredvid traktorn om det underlättar.

Släntklippare W 1,4 M

Något som gör den här släntklipparen till ett utmärkt val är det faktum att det går att komma åt på vanligtvis svåråtkomliga ställen med den. Oavsett om du behöver komma åt remsan mitt i vägen på skogsvägen, eller om du behöver komma åt i djupa diken, kan den här klipparen vara till hjälp. Den har en baklucka som går att öppna, en stödrulle som går att justera för att säkerställa att klipphöjden går rätt och dessutom är den utrustad med ett tiltbart klipphuvud. Arbetsbredden är 1,4 meter och det här är ett robust och hållbart redskap som kan vara till hjälp i många år framöver.

Knapp för att se priset på produkten.


2. Släntklippare W 1,45 M

Om du har en relativt liten traktor och vill kunna koppla en släntklippare till den är det viktigt att du tänker på att klipparen bör ha en ganska låg vikt. Den här modellen är ett bra exempel på en släntklippare som fungerar även med små traktorer. Redskapets vikt ligger på 270 kg, vilket är betydligt mindre än de flesta andra modeller. Arbetsbredden är 1,45 meter och du kan putsa dikeskanter tack vare ett klipphuvud som går att vinkla. Naturligtvis går det även utmärkt att klippa plana ytor. Du kan utan problem klippa hela beteshagarna, såväl där ytan är plan som där det sluttar, något som gör den här släntklipparen till en god investering.

Släntklippare W 1,45 M

Detta redskap kommer utrustat med 24 hammarslagor och en stödrulle som ställer in så att klipphöjden blir den rätta. Slagorna ser till att slå sönder gräset ordentligt och i chassit sitter fintandat motstål som är svetsat, allt för mer effektiv slagning.

Knapp för att se priset på produkten.


3. Slaghack med arm – 180 cm

En effektiv och lätthanterlig släntklippare är ett redskap som du verkligen behöver om du äger mark som behöver underhållas. En bra klippare kan användas till att hålla efter såväl hagar och betesmark som skogsvägar med sly i dikena. Just den här varianten kommer med en hydraulisk arm och 16 hammarslagor som slår gräs och annat material på ett effektivt sätt. Det är också viktigt att komma ihåg att släntklippare ibland används på plant underlag medan den andra gånger används i mer besvärlig terräng. Naturligtvis ställs större krav på klipparen när terrängen är svår, och här har man sett till att bakluckan går att öppna, en möjlighet som främst används när terrängen är svår. Klipparen klarar att hantera högre hastigheter och flöden när luckan är öppen.

Slaghack med arm - 180 cm

Klipphuvudet på maskinen kan vinklas och armen möjliggör lodrätt klippning. Detta får förstås väldigt positiva effekter eftersom det innebär att du även kan komma åt väldigt trånga utrymmen där det annars är svårt att klippa.

Knapp för att se priset på produkten.


Hur vi väljer ut och betygsätter produkter

Vi jämför och sammanställer de produkter som vi anser är de bästa på marknaden utifrån ett antal kriterier.  Vi samarbetar med många butiker och e-handlare och även om det kan ha en inverkan på vilka produkter vi väljer att recensera är det ändå vårt team som gör en professionell bedömning av vilka som faktiskt är bäst. Våra rekommendationer stöds av denna bedömning. Följande parametrar är något vi tar med i varje bedömning:

  • Tester som gjorts på produkten tidigare av experter online eller publicerade i facktidskrifter.

  • Produktrecensioner och produktomdömen från kunder.

  • Jämförelse av produktspecifikationer, funktioner och kapacitet för respektive produkt.

En släntklippare har ett brett användningsområde. Den fungerar utmärkt som en betesputs. Den klipper dock även i svårare vinklar, som till exempel i en slänt eller i ett dike, där traktorn inte har möjlighet att ta sig fram. Det går även mycket bra att använda en släntklippare för att röja undan gräs och sly i kanterna längs en skogsväg. Släntklipparen klipper effektivt både bakom traktorn och vid dess sida.

Att det går att vinkla klipphuvudet gör den här maskinen mycket effektiv. Det gör att det även går att klippa och hålla efter gräset i mycket branta sluttningar. För jordbrukare, skogsägare och för de som äger stora marker kan det vara mycket praktiskt att ha tillgång till den här typen av redskap. Det jobb som tidigare har fått skötas manuellt kan nu snabbt klaras av med hjälp av en traktor med påkopplad släntklippare.

Bra att veta om släntklippare
Innan du köper en släntklippare kan det vara bra att känna till så mycket som möjligt om vad du ska titta efter, hur de bör användas och andra nyttiga fakta.

Först och främst är det naturligtvis viktigt att känna till att släntklipparen köps separat men behöver fästas på en traktor. Den kan med andra ord inte användas på egen hand. Detta är dock uppenbart när man ser hur de olika varianterna ser ut. Det blir då tydligt att det här inte rör sig om en maskin som kan köras manuellt på egen hand. Det finns dock några få undantag, där släntklipparen till utseendet delvis liknar en åkgräsklippare, dock utan sittplats, men med en del för klippning monterad vid sidan. Dessa är enkla att framföra och många tycker att de är väldigt praktiska att använda. De är dock svåra att använda i alltför branta sluttningar och diken. Användningsområdet är därför inte lika brett för dessa modeller. För den som har lättare slänter att klippa kan dock de här maskinerna fungera bra.

Viktiga faktorer när du väljer släntklippare

  • Maskinens räckvidd
  • Antalet motknivar som används
  • Hur många grader klipparen kan vinklas
  • Antalet slagor
  • Säkerheten
  • Att den har en vikt som är anpassad til din traktor
  • Om det följer med någon annan utrustning i köpet

Tekniska specifikationer
Nästa punkt som är bra att känna till är att det är väl värt att undersöka den tekniska specifikationen av maskinen ordentligt. Det kan finnas skillnader och dessa kan vara viktiga att notera. Exempelvis kan du i produktspecifikationen se maskinens räckvidd, vilket naturligtvis är en viktig aspekt. Du kan även se hur många motknivar som används. Att ha mer än en kan vara en fördel eftersom det ger en bättre fördelning av det gräs som slås. Tillverkare kan naturligtvis ha betydelse. Om du sedan tidigare har vana av en viss tillverkare och är nöjd med deras produkter kanske du vill hålla dig till samma tillverkare även när det är dags att köpa nya produkter. Hur många grader maskinen kan vinklas är också viktigt att undersöka.

Antalet slagor är naturligtvis en viktig faktor. En maskin med många slagor passar den som kommer att använda maskinen ofta och under långa stunder. Det ger en kraftfull klippare med hög prestanda. Vilken typ av slagor som används är också intressant att titta på. Anledningen till att det har betydelse är bland annat att vissa slagor är mer tåliga för kontakt med hårda material som sten än andra. Huruvida detta är en vital faktor eller inte beror förstås mycket på var maskinen kommer att användas. Ska det till exempel röjas vid kanten av en skogsväg kan detta ha mycket stor betydelse.

Säkerheten
Att titta på säkerheten är viktigt. Det bör finnas påkörningsskydd på klipparen. Det gör att maskinen vinklas uppåt om du råkar köra på något hårt med den. Det ökar säkerheten betydligt och minskar risken för skador.

Självklart kan det också vara klokt att undersöka hur tung traktorn som klipparen ska monteras på måste vara. En större och tyngre släntklippare kräver i regel också en tyngre traktor. Här är det mycket viktigt att följa de direktiv som ges. Det är inte en god idé att försöka använda klipparen på en mindre traktormodell eller grävare än det som anges. Det är också bra att notera att det inte enbart är huvudfordonets vikt som spelar roll. Även effekten har betydelse.

Intressant kan också vara att läsa igenom vad som ingår vid köp. Här kan det visa sig finnas ett mervärde i att välja ett visst alternativ. Vid köp av vissa släntklippare medföljer nämligen en hel del utrustning. Även om ett inköpspris kan se lite högt ut vid första anblicken, kan det med andra ord visa sig vara ett bra pris när du tittar närmare på vad som ingår.

Prisbilden
Är en släntklippare en dyr investering? Det beror naturligtvis på vad du jämför med och vilka priser du har utgått ifrån när du har kommit fram till din förväntning. Priserna kan också variera en del. Det finns modeller att finna för runt 25 000 kronor. Det finns dock ett stort prisspann och vissa modeller är rejält mycket dyrare. Det är inte ovanligt att hitta släntklippare som kostar över 60 000 kronor. I spannet där emellan finns naturligtvis ett stort antal maskiner. Det går dock inte att låta priset vara allena avgörande.

Det gäller att se till vilket behov som faktiskt finns. Den som slår gräs och sly åt andra i professionellt syfte behöver troligtvis en släntklippare med större kapacitet och prestande och då blir priset dyrare. Det innebär dock troligen inget problem, då lönsamheten snart brukar komma. För en privatperson som har några egna släntar och diken att slå kanske priset har större betydelse. Troligtvis behövs inte en fullt lika avancerad modell, och det går därmed att komma billigare undan.

Sondera terrängen
Personalen hos återförsäljarna av släntklippare brukar kunna vara behjälpliga och komma med råd kring vilka modeller som är att rekommendera. Det finns också gott om information att hämta online. Som alltid när det gäller ett större inköp är det dock klokt att sondera terrängen i förväg.

Lista alla krav som du har på maskinen som ska införskaffas. Titta på ett flertal olika modeller. Stirra dig inte blind på pris, utan var ärlig mot dig själv och ta reda på vilka maskiner som faktiskt uppfyller dina krav. Sortera sedan bland dessa baserat på flera faktorer. Pris kan naturligtvis vara en av faktorerna, men även vad som ingår, vilken breddkapacitet maskinen har, antal slagor och vikt är faktorer som bör spela in.

Hyr en släntklippare
Precis som så många andra maskiner är det fullt möjligt att hyra en släntklippare. Vad det kostar att hyra den här typen av maskin över dagen kan variera. Dels beror det på hur avancerad modell du behöver, dels beror det på var i landet du befinner dig. Generellt är priset lite högre i storstadsregionerna än ute på landsbygden. Dock kan valmöjligheterna vara fler nära städerna, vilket gör att du ändå kan ha turen att lyckas hitta ett prisvärt alternativ om du letar ordentligt.

Det går även att hyra en traktor för den som inte har en sådan. För den som är intresserad av långtidshyrning är detta också möjligt, såväl när det gäller traktorn som klipparen. Vid långtidshyrning ingår ofta service, vilket många uppfattar som fördelaktigt. Det finns markägare som anser att det är en bättre idé att hyra maskinerna som behövs än att äga dem själv.

Hyra, köpa eller anlita någon annan?
Alla har dock inte behov av att ha tillgång till vare sig traktor eller släntklippare på heltid. Det kanske räcker gott att hyra maskinerna ett par gånger om året. Om behovet är så pass litet finns det naturligtvis ingen större mening med att köpa egna maskiner. Då lönar det sig att hyra, även om det kan kosta en del vid de tillfällen det sker. Även om det då kostar cirka 1300 kronor för en dag, kan det då vara en utgift som är lätt att rättfärdiga.

Det går naturligtvis att anlita ett företag som sköter hela arbetet. Det innebär att du inte behöver stå för maskinen, och därmed inte behöver köpa en släntklippare. Du behöver heller inte utföra arbetet själv. Många markägare trivs bra med att utföra den här sortens arbeten på egen hand. Om du inte hör till dem, eller om du helt enkelt inte har tid, kan det vara intressant att låta någon annan göra jobbet. Det finns dock om företag med god erfarenhet och högkvalitativ utrustning som kan röja diken, släntar och vägkanter åt dig. Naturligtvis kostar det mer om även arbetet ingår än om du bara hyr maskinen. I vissa lägen kanske du dock tycker att det är värt kostnaden.

Se en test av släntklippare i aktion
Filmen från Kellfri visar en släntklippare i aktion och olika användningsområden.

Frågor och svar kring Släntklippare

✅ Hur monteras en släntklippare på det bärande fordonet?

Det kan variera från en klippare till en annan. Det är därför viktigt att läsa produktspecifikationen noga. Det finns såväl frontmonterade släntklippare som bak- och reversmonterade varianter. Vissa modeller kan också monteras på alla tre sätt, vilket naturligtvis ger stor flexibilitet.

✅ Hur drivs en släntklippare?

Den kan drivas antingen med PTO-drift eller med hjälp av bärande fordonets hydraulik. Detta står vanligtvis tydligt specificerat när du läser de tekniska detaljerna om maskinen.

✅ Tål släntklipparen att man röjer sly med den?

Ja, släntklippare är i regel väldigt bra att använda till den här typen av arbeten. Slagorna splittrar slyn, vilket gör detta till en väldigt effektiv och bra maskin att använda när det är dags att röja. Exakt hur tjock sly som kan röjas med hjälp av klipparen kan naturligtvis variera eftersom olika släntklippare är olika kraftfulla. Många släntklippare klarar dock att röja lika tjock sly som den har förmåga att böja ned. Det finns därför många ägare av skogsvägar som väljer att använda släntklipparen för att röja längs vägkanterna. Det går nämligen att ta bort såväl högt gräs som sly på ett snabbt och effektivt sätt. Detta är inte minst viktigt inför vintern för att underlätta snöröjningen, men även på sommaren för att öka sikten för den som färdas på vägen.

✅ Vad är skillnaden på en släntklippare och en betesputs?

Skillnaderna talar till fördel för släntklipparen. Det går nämligen att utföra samma arbete som med en betesputs, men tack vare möjligheten att vinkla släntklipparen kan den användas på fler ställen. Det går att röja även i branta lutningar och diken, vilket är omöjligt med betesputsen. Detta gör att valet faller på en släntklippare för många, även om man naturligtvis kan äga en av varje.

✅ Varför bör man välja en släntklippare med lucka?

Fördelen med en sådan modell är att gräset släpps ut baktill. Det gör att det inte blir för tjockt under maskinens kåpa. Det gör att du kan hålla en högre hastighet. Det minskar också slitaget, vilket är ekonomiskt fördelaktigt i längden.
Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin