Svivel – en revolutionerande uppfinning

En svivel är en slags koppling på exempelvis en slag eller ett rör. Dess funktion gör det möjligt för de sammankopplade delarna att röra sig, till stor del, oberoende av varandra. Det gör att man till exempel kan vinkla den väg som en vätska tar igenom ett rör även efter att själva röret installerats.

När det handlar om svivlar som sitter på slangar så fyller också de en mycket viktig funktion. En slang kan liknas vid ett rör, med den skillnaden att slangen har en viss flexibilitet. Det är denna flexibilitet som gör att slangen blir enkel att monteras samt att den kan samlas eller rullas ihop för att ta mindre plats.

Men flödet genom slangen blir bättre ju rakare slangen är. Dessutom är det inte bra för slangen att böjas under tryck. Beroende på tillverkningsmaterial och tryck så kan slangens livslängd minska med upp till 90 % redan vid en ganska liten böjning. En svivel är därför mycket praktisk både för att kunna vinkla slangen på ett bra sätt och för att förlänga slangens livslängd.

En annan sak att tänka på är att slangens diameter dramatiskt förändras när den böjs. Det får till följd att trycket förändras, vilket kan vara mycket besvärligt framförallt inom industrin.

Uppfinning, användning och historia

Uppfinning, användning och historia

När sviveln uppfanns på 1930-talet så kom den att innebära en mindre revolution. Uppfinningen användes inledningsvis i den mekanik som var inblandad vid malning med vattenkvarnar. Där kunde man överge de ineffektiva lösningar man tidigare använt.

Det dröjde inte lång tid innan annan aktörer inom annan industri upptäckte hur svivlar kunde underlätta processer även inom deras respektive område. I stort sett all typ av tillverkningsindustri där man transporterade gas eller vätska i någon del av processen kom att använda svivlar.

Vad tillverkas svivlar av?

De tidigaste svivlarna var tillverkade av rostfritt stål, vilket fortfarande är ett vanligt material. Idag används dock en rad andra material beroende på vilket medium som sviveln ska fungera tillsammans med.

Svivlar av hög kvalitet klarar ofta av att transportera flera olika medium. Det är idag vanligt att de klarar av vatten, luft, olja och olika gaser. Därför är kemnickel i kombination med rostfritt stål vanliga metaller.

Förutom att svivlar idag är gjorda av lite andra material än de första varianterna var, så ser konstruktionen i stora drag likadan ut. Detta är typiskt för goda uppfinningar som löser problem på ett revolutionerande sätt – de håller över tid.

Svivlar idag

Svivlar idag

Idag är svivlar mycket vanliga i all typ av industri, från läkemedelstillverkning till bilfabriker. Två moderna industrier där man funnit särskilt stor nytta med svivlar är naturgasproduktion och framställningen av etanol.

När det gäller naturgas så tas fyndigheterna ofta upp från en plats långt under markytan. Vägen upp innebär en del utmaningar i sig där en svivel kan komma mycket väl till pass under flera steg på vägen. Sedan ska gasen transporteras, antingen till centrala gasklockor för lagring eller genom pipeline dit gasen ska användas. Också under den här delen av processen så är sviveln ytterst värdefull.

Sammanfattning

De fördelar det finns med att använda en svivel är flera:

  • Flexibel rotation även under förändrat tryck
  • Bättre hållbarhet tack vare att slangar ej behöver böjas i onödan
  • Inget förlust av tryck – exakt samma tryck före som efter sviveln
  • Effektiv användning av slang och rör – inga onödiga sträckor behöver dras

De flesta av de många fördelar som finns med att använda en svivel kan enkelt räknas om till ekonomiska besparingar. En svivel är enkelt uttryckt en energi- och materialbesparande del i de flesta industriella sammanhang.