Tösalt

Ett av de största problemen på vintern är halkan på vägar och gångvägar. När det är isigt ute sker många halkolyckor och sjukhusens akutavdelningar fylls av människor med frakturer och andra skador. För att bekämpa halkan använder man sand eller salt. Sanden lägger sig ovanpå isen och gör att den glatta ytan får mer friktion, så att den inte blir så hal att gå, eller köra, på.

Bäst Tösalt

Snabbmeny:
Toppval Tösalt Vanliga frågor


Tösaltet smälter isen och eliminerar halkan

Tösalt har en annan funktion än sanden. Saltet smälter isen och eliminerar på så sätt halkan. Även om det är kallt ute fungerar saltet eftersom det kan smälta is vid ner till femton graders kyla.

Tösalt är perfekt att använda på trottoarer, uppfarter eller vägar för att minimera halkan. Du vet kanske att du, om du äger en fastighet, är ansvarig för den mark som hör till fastigheten. Om någon halkar och skadar sig på din uppfart, eller på trottoaren utanför din fastighet, så är det du som bär ansvaret. Om du inte har vidtagit åtgärder för att bekämpa halka, till exempel, kan du bli skadeståndsskyldig. Att sprida ut tösalt är ett både enkelt och billigt sätt att ta ansvar, och att minska risken för att någon skadas på grund av halka.

10 till 20 gram salt per kvadratmeter

Att gå ut och sprida salt när det frusit till och bildats ett istäcke känns kanske självklart. Du får en ännu bättre effekt om du också sprider lite salt innan snöfallet eller isbildningen. Skotta undan så mycket som möjligt av snön innan du sprider saltet. Det kan vara svårt att veta hur mycket salt man behöver ha ut, men en generell rekommendation är att använda 10 till 20 gram salt per kvadratmeter. Om det råder extrema förhållanden med extra tjockt istäcke eller mycket låga temperaturer kan man dock öka doseringen för att få önskad effekt. Efter spridningen kan det vara bra att kontrollera vilken effekt saltningen ger, och eventuellt sprida ut mer om det behövs.

Tösaltet smälter isen och eliminerar halkan.

Använd inte stora mängder salt i närheten av gräsmattan eller träd, eftersom salt kan skada växternas rötter. Var också försiktig med tösalt på betongunderlag eller plattor, eftersom saltet kan orsaka sprickor i betongen. Det finns speciella sorters tösalt som inte ska vara lika skadliga för betong så om du måste salta på sådant underlag ör du vara noga när du väljer salt.

Det har tagits fram tösalt som ska vara trädgårdsvänligt och som också fått det nordiska miljömärket Svanen. Detta salt kan användas både på natursten och betong utan att göra skada och det är biologiskt nedbrytbart. Saltet orsakar heller inte rost på bilar som salt vanligtvis kan göra. Går du i läderskor riskerar du inte vita ränder av detta tösalt. Denna typ av tösalt består av natriumformiat och är ett bra alternativ för känsliga platser. Där du behöver ta hänsyn till växter och djur, eller där korrision eller annan materialpåverkan måste undvikas är detta miljövänliga tösalt det enda alternativet. Det ger betydligt mindre påverkan på djur och växter än det vanliga tösaltet som är baserat på klorid.

Effektivt som förebyggande halkbekämpning

Tösalt är effektivt för att smälta snö och is. Men det är också effektivt som förebyggande halkbekämpning. Om du sprider ut det när det förutspås underkylt regn eller mindre snöfall kan du förebygga halkan. Det blir då också lättare att skotta bort den snö som kommer. Om du ska bekämpa isen i efterhand ska du alltid skotta bort så mycket som möjligt av snön innan du sprider ut saltet.

Toppval Tösalt 2024

Vi har valt dessa Tösaltsprodukter som våra Toppval.
Högkvalitativt och långtidsverkande salt för is- och snösmältning på trottoarer, uppfarter eller vägar för att minimera halka.

===

===

Att hålla trottoar eller gångbana ren från is & snö.

Reglerna för hur ansvaret för snöröjningen ser ut för privata villaägare kan variera något från kommun till kommun. I regel är det villaägarens ansvar att hålla gångvägen utanför huset röjd, och sandad när så behövs. Normalt sett är det också husägarens ansvar att ta bort snövallar som plogats upp framför villans infart. Man kan enkelt säga att som villaägare är det du som har ansvaret om inte någon annan uttalat har det. men eftersom det, som sagt, kan se lite olika ut, kan du gå in på din hemkommuns hemsida om du är osäker. Ibland kan ditt ansvar också gälla trottoar eller gångbana som inte ligger alldeles intill tomtgränsen. Kommunen kan ålägga en husägare ansvar för en gångväg som ligger utanför fastigheten, till exempel på andra sidan av en gräsremsa utanför tomten.

Ta bort isen från gatan med hjälp av tösalt.

Ditt ansvar som husägare är generellt och gäller även andra saker än att hålla gångvägar och uppfarter halkfria. Du har, till exempel, också ansvar för det som ramlar från ditt tak, som snö och istappar. Men ansvaret betyder inte att du automatiskt blir skadeståndsskyldig om någon halkar på din tomt och skadar sig. för att fastställa om du ska vara skyldig att betala skadestånd gör man en bedömning för att se om du har varit oaktsam. Man tar reda på om det var okej att personen befann sig på din tomt, vilket betyder att du inte behöver bli skadeståndsskyldig om en inbrottstjuv halkar och bryter ett ben när han försöker ta sig in i ditt hem. Det är en vanlig missuppfattning att så skulle vara fallet, men eftersom tjuven inte har något på din mark att göra kommer du troligen inte att behöva betala något skadestånd. Han får helt enkelt skylla sig själv. Om sophämtaren eller brevbäraren halkar och skadar sig är det däremot högst sannolikt att du blir skyldig att betala skadestånd eftersom de har en legal anledning att vistas på din tomt.

Att hålla gångvägar och uppfarter halkfria.

Man tittar också på vilka åtgärder du vidtagit och om du skulle ha kunnat göra något annorlunda för att undvika skada. Det handlar alltså om bedömningar och rimlighet, och inte om ett automatiskt skadeståndskrav.

Det är givetvis viktigt att sköta halkbekämpningen på ett bra sätt. inte bara för att slippa betala skadestånd utan naturligtvis också för att du själv och din familj ska kunna gå ut utan att riskera att halka. Att skotta och sanda är ett sätt, men att använda tösalt är betydligt effektivare och det ger också effekt på lite längre sikt. Om du skottar undan snön och sprider ut salt, är effekten borta direkt om det kommer ett nytt lager snö, hur tunt det än är. Faller snö på den saltade ytan kommer den att snabbt smälta bort och ytan är halkfri.

Frågor och svar kring Tösalt

✅ Vad används tösalt till?

Tösalt används till att skydda mot halka på vintern. Den löser upp snö och is, så att den försvinner. Här hittar du våra Toppval av Tösalt.

✅ Var kan man använda tösalt?

Tösalt kan användas på allt från parkeringen till gångvägen. Det kan också användas på exempelvis grusgångar samt vid behov i trädgårdar. Det gäller dock att man väljer ett miljövänligt tösalt som inte är skadligt för växtligheten. Sådana finns det, men samtliga på marknaden är inte miljövänliga. Det gäller alltså att läsa igenom produktbeskrivningarna före köp.

✅ Hur mycket tösalt innehåller en förpackning vid köp?

Det kan variera. Alla förpackningar är inte lika stora och innehåller inte lika stora mängder. Det gör att det går att hitta lämpliga förpackningar för såväl den lilla garageuppfarten som för den stora trädgården med stora ytor att salta. Vissa säckar innehåller 10 kg, men det finns även förpackningar med såväl mer som mindre.

✅ Vad kostar en förpackning tösalt?

Priset kan variera i och med att storleken på förpackningarna skiljer sig åt. En hink eller säck innehållande 10 kg tösalt går vanligtvis att köpa för mellan 100 och 200 kronor, beroende på exakt innehåll i produkten. Hos vissa återförsäljare kan dock vissa varumärken till och med säljas billigare än så. Att se till att det blir halkfritt hemma på uppfarten behöver med andra ord inte bli någon särskilt dyr affär.

Källor:

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin