Trossbottenskiva: Bästa blindbottenskivan (Bäst i test)

Bäst Trossbottenskivor

⭐ Bästa Trossbottenskivan 2024


Oavsett om du ska renovera ett gammalt hus, eller bygga nytt, är det viktigt att förhindra att golvbjälklaget och trossbotten angrips av fukt och mögel, och att försöka skapa en husgrund som inte läcker värme. Förr var det vanligt att använda material som sand eller lera, blandat med halm eller träspån, som trossbotten. Leran och sanden ansågs vara ljudisolerande samtidigt som spån och halm skulle isolera in värmen i huset. Trossbotten är ju det utrymme som finns ovanför krypgrunden och mellan golvbjälkarna i ett vanligt hus. Eftersom själva grunden till huset inte ger särskilt bra isolering mot den kyla som kommer underifrån, behövs en isolering mellan grunden och golvet. Man isolerar inte bara för att få bort kylan, utan också för att få bort eventuella ljud som kan komma underifrån.

Bäst i test Bästa Trossbottenskivan 2024

Vi har valt denna Trossbottenskiva som vårt Toppval.

bra trossbottenskiva
>> LÄS MER HÄR

Skivan har goda värmeisolerande egenskaper och synnerligen lågt diffusionsmotstånd, vilket underlättar uttorkning.


Isolerande och praktiska trossbottenskivor

En bra trossbotten ger en bättre boendemiljö. Man får ett varmt hus, med lägre uppvärmningskostnader, och på köpet kan man också slippa många ljud som annars skulle kunna upplevas som irriterande och störande.

Idag använder vi betydligt modernare material i trossbotten. Material som både är isolerande och praktiska. Vanligtvis används en trossbottenskiva, som finns i flera olika material. Det finns trossbottenskivor av både organiska och oorganiska material. Tidigare var det vanligt med organiska trossbottenskivor av exempelvis masonit och spånplattor. Dessa material kan ge upphov till fuktskador i trossbotten. Därför bör man se till att skivan är behandlad för att stå emot fukt och väta om man väljer en blindbottenskiva i organiskt material.

Vad är en Trossbottenskiva?

En trossbottenskiva fungerar som ett skydd för golvbjälklaget och isoleringen mot krypgrundens kryputrymme. Trossbottenskivan ska hindra fukt att nå husets konstruktion. För att lättare förstå vilken typ av skiva man ska köpa kan det vara bra att börja i andra änden och lära sig vilka de vanligaste orsakerna till fuktskador i trossbotten är.

Vad är en Trossbottenskiva? Här kan du lära dig mer.

Det är ofta en kombination av olika problem som ger fuktskador i trossbotten, och de vanligaste orsakerna är:

  • Oisolerad krypgrund
  • Organiskt material i trossbotten (som exempelvis spånskiva eller liknande)
  • Otillräcklig dränering
  • Dåligt ventilerad krypgrund

Eftersom trossbotten ska skydda husets konstruktion och golvbjälklag mot fukt och mögel, är det självklart viktigt att inte välja en skiva av ett material som kan mögla. Det är bra om materialet i skivan är kapillärbrytande. Ett sådant material är cellplast, men det finns också andra material som fungerar på liknande sätt.

Vilken skiva i trossbotten?

När du ska välja trossbottenskiva, får du utgå från de förutsättningar som gäller för just ditt hus. Om du har en torr krypgrund kan du välja ett annat material än om du vet att det finns mycket fukt i grunden, som husets behöver skyddas mot. Även om den huvudsakliga uppgiften för trossbottenskivan är att isolera mot fukt, kyla och ljud, så är det också bra om den hindrar möss och råttor från att ta sig in i huskonstruktionen. De små rackarna kan ju faktiskt ställa till en hel del problem om man får in dem i huset, eller i väggar och golv. Om du väljer en blindbottenskiva av ett hårt material kan man säga att du får ett inbyggt skydd mot smågnagare. Det går förstås också att lägga in någon typ av stålnät i konstruktionen, om du väljer en annan typ av skiva.


Trossbottenskiva i organiskt eller oorganiskt material?

Det finns som sagt trossbottenskivor i många olika material, en del är organiska och andra oorganiska. Oorganiska, eller syntetiska, skivor står oftast emot fukt och mögel på ett helt annat sätt än organiska skivor. Skivor som tillverkas av trä och andra organiska material behöver för det mesta behandlas för att klara av att hålla fukt och mögel borta. Vill du använda organiska material, kan du skaffa en trossbottenskiva av träfiber, som är oljehärdad för att få den motståndskraft som behövs. Det finns också andra behandlingar, som exempelvis vax, som också ger träfiberplattan större motståndskraft mot fukt eller mögel.

Trossbottenskiva i organiskt eller oorganiskt material?

Fibercement är ett exempel på oorganiskt material i trossbottenskivor. En sådan skiva kräver ingen behandling, utan står emot fukt och mögel i sig. Både oljehärdad träfiberskiva och fibercementskivan står emot fukt och ger ett bra skydd mot gnagare. Men, den cementbaserade skivan har högre motståndskraft och den är dessutom obrännbar.

Oljehärdad masonit, asfaboard och cementbunden träullsskiva är andra exempel på material som används till trossbottenskivor. Ibland i kombination med cellplast eller ånggenomsläpplig vindduk.
Tester har visat att trossbottenskivor av fibercement och cementbunden träull radikalt minskar förekomsten av mögelsvamphyfer i krypgrunden, om man jämför med skivor av träfiber eller hyvlat trä. Det finns alltså mycket att välja på. Välj material efter ditt hus, och husets grund och underlag. Det är förstås extra viktigt att välja en skiva med mycket hög motståndskraft mot fukt och mögel om krypgrunden är fuktig, än om huset står på en torr plats där det sällan bildas fukt i grunden.


Att tänka på för att undvika fuktskador i trossbotten

Fuktskador i trossbotten är det sista du vill ha. Och, förutom att välja bra blindbottenskiva finns det en del annat att tänka på för att i möjligaste mån undvika fuktskador. Det gäller att hålla krypgrunden så fri från fukt som möjligt. Det är viktigt att dräneringen är god och att ventilationen i grunden fungerar bra. Kontrollera och laga eventuella ventilationsgaller i krypgrunden. Även om grunden ska vara väl ventilerad, kan dålig isolering också bidra till fuktskador. Isolerat, men ventilerat är bästa kombinationen för att undvika fuktskador i grunden och trossbotten. Se också till att rensa bort allt organiskt material i krypgrunden, som har kontakt med marken, för att undvika att där samlas fukt eller mögel.
>
Att tänka på för att undvika fuktskador i trossbotten

Vi strävar ofta efter största isolering, för att hindra värmeutsläpp och för att sänka uppvärmningskostnaderna. Men, tänk på att det är viktigt att trossbotten inte blir helt tät, utan att den är ånggenomsläpplig. Detta eftersom fukt alltid vandrar från varmt till kallt, och om ångan inte släpps igenom finns risk att det bildas kondens på den kalla sidan av bjälklaget. Om det är helt tätt är risken stor att det bildas både mögel och röta på den kalla sidan.

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin