Vad är gigekonomi?

Vad gigekonomi innebär är att istället för att ta en heltidsanställning tar man ett kortare uppdrag, ett så kallat “gig”. Med tanke på samhällets utveckling är det idag lättare att matcha människor och deras kompetenser med de gig som kan tänkas behöva utföras. En tillfällig arbetskraft som ett gig innebär kan också underlätta för mindre företag som inte har behov av att anställa någon på heltid. Det kan dock också gynna personen som utför giget eftersom denna kanske inte letar efter en längre anställning. Att utföra kortare uppdrag kan också ses som ett extrajobb och kan också kombineras med andra gig och/eller en annan anställning, samt studier.

Ett kortare uppdrag där arbetstagaren sköter giget på egen hand

Arbetstagaren som utför giget får nyttja sina egna verktyg och styra över sin arbetstid på egen hand. Det betyder att arbetsgivaren har en begränsad kontroll på arbetstagarens tid eller hur arbetet utförs. Arbetstagaren har alltså ett mycket friare arbete än om den skulle jobba under en heltidsanställning. Detta innebär också att arbetstagaren själv ansvarar för sin egen arbetsmiljö och kan heller inte kräva detta från arbetsgivaren. Ett uppdrag kan dock variera tidsmässigt, från några enstaka timmar upp till några månader.

Matcha rätt person för rätt gig

Matcha rätt person för rätt gig

Idag finns det väldigt många appar och hemsidor där man kan söka olika gig och på så sätt matcha rätt person för rätt gig. Runtom i världen jobbar många som frilansare och detta innebär att man jobbar på olika uppdrag tillfälligt. Att det inte innefattar en tillsvidareanställning för arbetsgivaren kan underlätta eftersom de inte alltid är i behov att anställa folk på heltid. Detta gör det också lättare att få gigen utförda eftersom de vänder sig till målgrupper som endast söker kortare uppdrag. Dock innebär detta inte att det endast är personer som är ute efter kortare uppdrag utan det kan också bero på att det är en bekvämlighet då man inte binder sig på samma sätt. Det kan också bero på att man som arbetssökande inte kan hitta ett heltidsjobb som passar och därför utför de istället flera olika tillfälliga gig.

Vad är för- och nackdelarna med gigekonomi?

De främsta fördelarna med gigekonomi är att det är ett fritt och flexibelt jobb. Man får styra sin arbetstid själv och om man har lust att ta ledigt mitt i veckan kan man göra det utan att behöva fråga arbetsgivaren om lov. Man kan också tacka nej till gig eller avsluta ett gig om man känner att det inte är något som passar en. Man kan också tacka nej till vissa arbetsuppgifter som man inte anser hör till arbetet. Detta är dock svårare om man har ett heltidsjobb. Att ansvara själv för sin arbetstid kräver dock disciplin och om man saknar det kan det bli svårt att utföra arbetet på ett korrekt sätt. Det finns inte bara fördelar med gigekonomi utan det finns även en del nackdelar. Det som är den största nackdelen med gigekonomi är att det inte alltid är en säkrad inkomst. Gigen kan helt plötsligt ta slut eller så kanske man inte har rätt kompetens för de gig som efterfrågas, vilket innebär att man troligen inte kommer få giget i fråga. Andra nackdelar är att man till exempel inte får betald semester, samt att man inte har en garanterad inkomst varje månad.

Leverera mat från restauranger - ett vanligt gigjobb.

Gigekonomin i Sverige

I Sverige kan man inte göra några direkta mätningar eftersom man inte riktigt vet hur stor sektorn är och hur man ska definiera den. Man kan däremot mäta upp hur många som är bemanningsanställda och det mäts idag upp till 2 procent. I en tidigare studie från år 2016 har man mätt att cirka 10 procent av Sveriges befolkning jobbar inom gigekonomin, men i övrigt är det som nämnts svårt att veta i hur stor utsträckning folk faktiskt jobbar med gigekonomi.