Vad gör en copywriter och art director?

Är du intresserad av reklam, kommunikation, text och har nära till att komma med kreativa och innovativa lösningar och idéer finns det flera yrkestitlar som kan vara intressanta för dig. Två av dem är art director och copywriter. Vidare i artikeln kan du läsa mer om vad en art director och en copywriter gör.

Art director

En art director, eller AD som det kan förkortas till jobbar oftast på en reklambyrå eller liknande med att leda den kreativa processen genom att exempelvis ta fram en reklamkampanj. En art director står för allt det visuella och jobbar bland annat med att ta fram visuella idéer inför en kampanj, lägger fram förslag för utformningen av en produkt som ska presenteras och ta fram, väljer typografi, tar fram skisser, regisserar fotograferingar och rörlig bild, har en överblick över produktionen av kampanjen och beställer illustrationer. En art director är den kreativa ledaren över ett projekt och delegerar olika arbetsuppgifter till de andra på företaget.

Förutom att en art director sysslar med det visuella och kreativa står personen också för den kreativa processen och kommer med idéer och lösningar för att kampanjen ska sticka ut i mängden och bli lyckad. En art director sysslar alltså både med det kreativa och med produkt och affärsutveckling.

För en art director är datorn ett mycket viktigt arbetsredskap då stora delar av arbetsuppgifterna utförs på datorn i olika program. Några exempel på program som en art director jobbar i är Photoshop, InDesign och Illustrator.


En art directors arbetsuppgifter är varierande, kreativa och strategiska.

Copywriter

En copywriter, eller en reklamskribent som det kan kallas för på svenska är den som tar fram alla texter för en reklamkampanj och skriver texter i ett kommersiellt syfte. Texten de skriver ska vara säljande oavsett om det gäller en tjänst eller en produkt.

Förutom att en copywriter skriver själva texten så består deras arbetsuppgifter även av research för att ta in fakta och bakgrundsmaterial. En copywriter står för hur det önskade budskapet kommuniceras via text. Sedan är det olika till vilken plattform det gäller, det kan vara allt från tryckt reklam till annonser på sociala medier, radioreklam och digitala kanaler. Copywritern är den som sätter ord på kampanjen.

Det är olika hur lång texterna är. Det kan vara allt från slogans till rubriker och enstaka meningar. Men texterna kan också vara långa och avancerade. Med andra ord är en copywriter expert på det här med text.

Copywriters kan jobba på en reklambyrå, webbyrå eller liknande. Då jobbar personen oftast tillsammans med en art director. Men det är också vanligt att de är frilansare.

Skillnaden mellan copywriter och art director

Den största skillnaden mellan en copywriter och en AD är att en copywriter endast fokuserar på text. Medan en art directors arbetsuppgifter är något bredare och mer visuellt.

Utbildning

De som jobbar som copywriter eller art director har en utbildning i bagaget. I den här delen kan du läsa mer om den utbildning som krävs för att få jobb som någon av yrkestitlarna.

Det båda yrkestitlarna har gemensamt är att det är krav på högskoleutbildning eller eftergymnasial utbildning. Men om du vet att du vill jobba som copywriter eller art director kan du få grundläggande utbildning på gymnasiet om du går det estetiska programmet med inriktning bild och formgivning eller estetik och media. Därefter kan du söka dig vidare till en högskola.

Du kan välja att utbilda dig på en högskola men det finns även yrkesutbildningar som ger likvärdig utbildning. Bergs school of communication är ett exempel på en högskola där du kan få bra utbildning inom kommunikation. Där kan du välja att gå enstaka kurser eller läsa en master. Du kan också utbilda dig genom en yrkeshögskola, till exempel YRGO.