Vad täcker villaförsäkringen?

Som ägare av en fastighet kommer du att behöva en villaförsäkring. Men vilka skador täcker en villaförsäkring och vilka skador kommer inte att täckas av en villaförsäkring? Det är viktigt att skaffa rätt försäkring för din fastighet och ditt hem. Villaförsäkringen består av många olika delar och förutom att du får skydd för hela ditt hus ingår alltid rättsskydd samt ansvarsskydd. Numera kan du även skaffa en villaförsäkring som inkluderar en hemförsäkring. Denna kombination är fördelaktig eftersom du inte kommer att drabbas av två självrisker om ditt hem samt fastighet utsätts för skada.

Villaförsäkring och hemförsäkring?

En villaförsäkring är inte samma som en hemförsäkring och kommer inte att täcka föremål eller personer i bostaden. Därför kan det vara mer praktiskt att skaffa en heltäckande villahemförsäkring istället för endast en villaförsäkring. En villaförsäkring kommer att täcka delar av din tomt samt hela ditt hus och hemförsäkringen kommer att täcka dina ägodelar i huset samt personerna som bor där. Vid uthyrning av en villa räcker det med en villaförsäkring eftersom det är upp till de som hyr att ordna med en egen hemförsäkring.

Vad täcker villaförsäkringen?

Vad täcker villaförsäkringen?

Som villaägare måste du ha en villaförsäkring, men vad täcker en sådan försäkring? Normalt täcker en villaförsäkring hela din fastighet samt vissa delar av tomten. När du har till exempel ett garage, förråd eller friggebod på tomten behöver du se till att dessa byggnader finns med i försäkringsbrevet så att de inkluderas i försäkringen. Själva villaförsäkringen inkluderar husets tak, golv, väggar, badrums- och köksinredning, värmepanna samt varierande rörledningar eller andra installationer. Om ditt hus brinner ner eller om det bara utsatts för mindre sotskador kommer din försäkring att ge ersättning. Även vattenskador från badrum eller rör inkluderas i villaförsäkringen.

Fullvärde och allriskskydd

Vanligast är att villaägare väljer en villaförsäkring med fullvärde, vilket bland annat innebär att om ditt hus brinner ner kommer du att få huset återuppbyggt. En villaförsäkring inkluderar alltid rättsskydd samt ansvarsskydd men skyddet kan utökas med exempelvis allriskskydd. Trots att villaförsäkringar är ganska lika mellan olika bolag förekommer skillnader. Att äga en villa är en stor investering och därför är det rekommenderat att först läsa igenom en guide till villaförsäkring innan du väljer din försäkring. Syftet är att ge dig all information du behöver för att kunna välja den försäkring som ger bäst skydd och som passar dig och din egendom bäst.

Vilka skador ersätts inte av en villaförsäkring?

Det finns en hel del som en normal villaförsäkring inte täcker. Om en husnyckel lånats ut till någon och bostaden utsätts för stöld men saknar bevis för inbrott (såsom brytmärken) kommer ersättning inte betalas ut. Om du förvarar högre belopp än femtusen i kontanter hemma kommer försäkringen inte ersätta mer än femtusen kronor. Därför är det bättre att förvara kontanter på banken. Ytskikt samt tätskikt i våtrum som skadats och som genom läckage orsakat ytterligare skador kommer vanligtvis inte att ersättas. Normalt krävs en utökad försäkring för denna typ av skador. Om ditt husdjur har orsakat skador på ditt hem är det ditt eget ansvar. En storm på mindre än 21 m/s som förstör ditt staket eller mur brukar inte heller ersättas av försäkringen.

Vattenskador?

Vattenskador?

En villaägare vars hus drabbats av vattenskada kan erhålla ersättning för att reparera eventuella skador i fastigheten. Det är inte ovanligt att läckageskador uppstår i badrum, källare eller kök men även hela villan kan drabbas av vattenskador. För att kunna få ersättning från din försäkring för denna typ av skador behöver du ha följt gällande branschregler för våtrum. Vattenskador som uppstår utifrån fasad, yttertak eller dränering ersätts vanligtvis inte. Anledningen till detta är att denna typ av skador vanligtvis uppstår på grund av bristande underhåll. Tak, grund och fasad ska kunna hantera alla typer av väder och det är med andra ord fastighetsägarens ansvar att se till att gamla och slitna material byts ut. Om detta inte sker riskerar husägaren nedsättning av ersättningen eller att nekas ersättning helt.