Vedtransportör TEST: 3 bästa Vedtransportörerna (bäst i test)

Hanterar du ofta stora volymer ved? Då är det viktigt att du har de rätta redskapen och hjälpmedlen så att du inte sliter på kroppen i onödan. Du vill förmodligen också göra vad du kan för att effektivisera arbetet, så att du får mer gjort på kortare tid. Detta gäller både dig som främst hanterar ved för eget bruk och dig som arbetar professionellt med vedhantering. Att spara kroppen från onödigt slitage är alltid fördelaktigt, oavsett situation.

Bästa Vedtransportören

Toppval Vedtransportörer Vanliga frågor


Så fungerar en vedtransportör

Det finns flera fördelar med en vedtransportör. Med en sådan slipper du stor del av det bärarbete som annars följer efter att du använt dig av vedklyven eller huggit ved. I vanliga fall hamnar veden per automatik precis bredvid den plats där du står och hugger eller klyver ved. Det gör i sin tur att du relativt snabbt kommer behöva avbryta ditt arbete för att flytta veden för hand. Beroende på hur stora mängder det rör sig om blir det ett både tungt och tidskrävande arbete.

Naturligtvis kan situationen också se olika ut beroende på hur långt veden ska transporteras. Vissa har ett uthus alldeles intill vedklyven eller huggstubben där de vill förvara veden, andra behöver gå långt för att få veden dit den ska. Oavsett vilket kan en vedtransportör vara till hjälp och nytta. Man kan beskriva denna som en lång ränna, på vilken veden transporteras till en plats längre bort. Här kan du naturligtvis vara med och styra över var föremålen ska hamna. Du kan till exempel konstruera en anordning som fästs på änden av vedtransportören. Det kan till exempel vara en vedsäck som hålls uppe, så att veden automatiskt hamnar i den när de nått transportörens slut. Då behöver du bara bry dig om att flytta på säcken och byta ut den mot en annan, när den fyllts.

Det går även att se till att ändan placeras så att högen per automatik hamnar inne i vedboden, där veden är tänkt att förvaras tills den ska användas eller säljas vidare. Det är helt och hållet upp till dig att avgöra hur du vill att det ska fungera, men du bör naturligtvis sträva efter att förenkla ditt arbete och dina rutiner så mycket som möjligt. Tänk också på att du kan placera flera transportörer efter varandra, om du vill kunna frakta veden längre än vad ett band kan hjälpa dig med.

Så fungerar en vedtransportör

Funktion

Rent konkret fungerar en vedtransportör på så sätt att du lastar på veden på bandet, som sedan fraktar veden till slutpunkten. Du behöver inte nödvändigtvis lasta på veden manuellt. Vissa föredrar att göra det, men det finns också många som väljer att ansluta transportören till vedklyven, så att de får ett mer automatiserat flöde. Detta fungerar förstås inte om du hugger veden för hand, men med en vedklyv kan du mycket väl åstadkomma ett sådant flöde. Allra mest effektivt blir det förstås om du monterar upp en rejäl vedsäck där bandet tar slut. Eftersom vedträna automatiskt förs fram på bandet, behöver du själv inte slita för att få dem att komma till säcken. Det går både fortare och enklare än om du själv hade behövt frakta varje vedträ för hand.

Att köpa en vedtransportör för vedhantering

När du har beslutat dig för att köpa en vedtransportör har du tagit första steget mot en mer effektiv vedhantering och kanske framför allt en enklare vardag. Exakt hur stor nytta du kommer ha av produkten beror förstås på hur stora volymer ved du hanterar på ett år. Det är ganska givet att nyttan är allra störst för den som hanterar stora volymer varje vecka, än för någon som bara hugger ved för eget bruk någon gång i månaden eller mer sällan. Alla mår dock bra av att hitta ett arbetssätt som är så skonsamt som möjligt för kroppen. Ditt val av produkt kan dock till viss del bero på hur du kommer att använda transportören. Eftersom det finns skillnader i såväl kapacitet som längd och pris vill du förmodligen hitta något som passar ditt behov, både kapacitetsmässigt och budgetmässigt. Du behöver med andra ord inleda ditt sökande med att se över vilka möjligheter som finns.

Toppval Vedtransportörer 2024

Vi har valt dessa Vedtransportörer som våra Toppval.
Stabil genomtänkt konstruktion med transporthjul för smidig flytt.

1. Vedtransportör 5,0 M

Om du är ute efter att effektivisera din vedhantering radikalt kommer du att uppskatta den här vedtransportören. Den är fem meter lång och den har ett stort ikast vilket gör att du kan arbeta så effektivt som möjligt. Transportbandet är räfflat och utrustat med 13 medbringare vilket bidrar till hög kapacitet. Det går att ändra bandspänning vid behov och motorn har placerats på ett sätt som gör att den skyddas mot både spån och yttre påverkan vilket gör att produkten håller längre.

Även om denna vedtransportör är stor och rejäl är det inte på något sätt omöjligt att förflytta den vid behov. Tvärtom har man valt att lägga fokus vid att göra den så enkel och smidig som möjligt att flytta. Den har hjul som är välplacerade och säkerställer att produktens vikt sprids på ett så bra sätt som möjligt. En annan fördel är att man vid konstruktionen har tänkt till när det kommer till säkerhetsaspekten. En nödstoppsfunktion har lagts till för att den här transportören ska vara så säker och trygg som möjligt att använda.

Kolla priset

2. Vedtransportör 7,5 M

När du håller på med vedhantering går det att effektivisera arbetsflödet en hel del. Med hjälp av den här vedtransportören blir ditt arbete mycket enklare jämfört med om du hanterar hela processen manuellt. Denna är 7,5 meter lång, vilket är betydligt längre än många andra liknande modeller. Hela transportbandet är räfflat och det kommer med 19 medbringare vilket ger en mycket hög kapacitet. Något som kommer snabba på hanteringen av veden är det faktum att ikastet är rejält tilltaget vilket gör att du kan jobba snabbt. Du har också möjlighet att justera bandspänningen på denna vedtransportör.

Om du behöver flytta på transportören kan du enkelt göra det tack vare hjulen som sprider vikten på ett bra sätt. Det krävs med andra ord inte att du står på samma plats varje gång du hanterar veden. Genom att använda den här vedtransportören uppnår du en hel del nytta. Det är skonsamt för din kropp eftersom arbetet inte alls är lika tungt som vid manuell hantering och du kommer dessutom bli klar mycket snabbare.

Kolla priset

3. Transportör Faxes, 5 m x 100 mm

Det här är en flexibel vedtransportör som naturligtvis kan användas till att transportera ved men som även går att använda till en rad andra saker, exempelvis potatis och andra rotfrukter. Transportören är fem meter lång, men kommer i två sektioner om 2,5 meter vardera som monteras ihop. Det är en stabil produkt med en vikt på 75 kg. En mycket positiv aspekt är att benen på transportören är höj- och sänkbara. Dessa ben byggs upp av två kraftiga och robusta rör. För att göra det hela ännu mer stabilt har man också valt att förbinda benen med tre rör som är galvade.

Att den här vedtransportören gör arbetet med vedhantering mer effektiv beror på att du kan transportera större mängder på kortare tid än om du hade skött det hela för hand. Den här produkten drivs av en snäckväxelmotor som sitter placerad i den övre delen av maskinen. Transportören kommer också med ett motorskydd.

Kolla priset

Sätt en prisgräns

Ett enkelt sätt att komma igång och börja dra nytta av butikernas filter är att bestämma dig för vilken prisgräns som gäller. Om du kommer fram till hur mycket du som mest kan tänka dig att betala kan du använda dig av denna vetskap för att filtrera bort alla dyrare alternativ. Naturligtvis är det viktigt att du innan du sätter gränsen har sett dig omkring, så att du har hyfsad koll på vilka prisnivåer som är rimliga i förhållande till den kapacitet du behöver. Det gynnar naturligtvis ingen om du har förväntningar som gör att du inte får några som helst sökträffar. Däremot är det naturligtvis lika viktigt att du inte överskrider den budget du faktiskt har att förhålla dig till. Du kanske till exempel har sett att många vedtransportörer säljs för mellan 6 500 och 9 000 kronor. Du kanske kan tänka dig att betala 7 500 kronor, men inte mer än så. Då sätter du helt enkelt butikens prisfilter till just 7 500 kronor innan du visar resultaten. På så sätt exkluderas alla de vedtransportörer som kostar mer än 7 500 kronor. På så sätt vet du att samtliga sökträffar faktiskt faller inom dina budgetramar.

Fundera över placering och längd

Fundera över placering och längd

Längden på vedtransportören har förstås betydelse. Det finns olika längder, vilket är viktigt att tänka på. Vilken längd produkten behöver ha behöver dock inte bara styras av hur ofta den används eller till vilka volymer. Det som egentligen är viktigast i sammanhanget är var vedtransportören kommer placeras, och var du vill att veden ska hamna. Kanske gör din placering av vedklyv i förhållande till vedboden att du inte behöver ett så långt band. Kanske räcker det med 5 meter. Eller så kanske du har mätt och kommit fram till att 7 meter vore optimalt för att skapa ett bra arbetsflöde med hänsyn till placeringen. Eller så kanske du har funderat en omgång till och kommit fram till att två stycken vedtransportörer efter varandra, med en längd på 5 meter var vore det optimala för att effektivera vedhanteringen.

Det finns olika tänkbara scenarion och du behöver fundera både över hur du vill och bör placera vedtransportören eller vedtransportörerna, men även var du själv kommer att vara placerad när du hugger eller klyver ved. Kanske kan du, genom att själv flytta dig en liten bit, se till att det blir möjligt att klara dig med ett kortare band för transport. Du kan tänka på flera olika sätt för att försöka komma fram till vilket alternativ som passar bäst. Det är viktigt att du låter dessa funderingar ta den tid som behövs, eftersom det här är en av de enskilt viktigaste faktorerna som avgör hur mycket du kan förenkla din situation och din vedhantering.

Många vedtransportörer har transporthjul

Funktioner

Du bör förstås titta närmare på hur transportörerna är konstruerade och vad som talar till fördel för de olika modellerna. Är det till exempel lätt att flytta bandet vid behov? Många vedtransportörer har transporthjul, vilket gör att det går lätt att flytta redskapet utan att slita för mycket på kroppen. Det är förstås en stor fördel, och detta är något du bör väga in när du väljer mellan olika produkter. Du bör även kontrollera möjligheten att justera höjden. Det bör gå lätt att ändra höjd, och även om så är fallet hos många transportörer är det inte möjligt överallt. Se därför till att undersöka detta noga innan du fattar beslut om vilken produkt du ska köpa. Undersök även om det finns någon nödstoppfunktion. Detta är en klar fördel eftersom det höjer säkerheten rejält. Ta även en titt på motorns placering och kapacitet. Placeringen kanske inte slår dig som en speciellt viktig faktor, men detta kan faktiskt ha stor betydelse. Om motorn sitter smart placerad skyddas den bättre mot smuts, spån och annat som annars kan förstöra den i förtid.

Lyssna på andra

Det sista rådet när du ska välja vedtransportör är att lyssna på andra. Det kanske strider mot råd du har fått förut, men faktum är att det är en god idé att lära av andras misstag. Ta dig tid att läsa recensioner och omdömen. Kanske har du även vänner som tidigare har köpt produkter av samma typ som kan ge dig några råd. Du kan med hjälp av andras omdömen och råd enklare välja bort redskap som inte håller den rätta kvaliteten och du kan också öka sannolikheten att du ska hitta en produkt som hjälper dig mycket framöver.

Frågor och svar kring Vedtransportörer

✅ Vilket material är vedtransportörer tillverkade av?

De flesta är tillverkade av stål.

✅ Hur mycket kostar en vedtransportör?

Det finns olika tillverkare och även olika modeller. Motorkapacitet, längd och producent är några av de faktorer som påverkar priset. Du kan hitta en vedtransportör för 6 500 kronor men det finns även varianter som kostar 11 000 kronor eller till och med mer. Generellt hittar du majoriteten av produkterna i prisnivån 6 500 – 12 000 kronor.

✅ Går det att byta ut transportbandet på vedtransportören vid behov, eller behöver man köpa en helt ny transportör om detta går sönder?

Det går utmärkt att byta ut bandet. Sådana finns att köpa till bra priser i de flesta butiker som säljer den här typen av redskap.

Källor:

Snabbmeny:
Toppval Vedtransportörer Vanliga frågor

Pelle ger tummen upp för en bra vedtransportör.

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin