Villaförsäkring

Äger du en villa och håller som bäst på att se över dina försäkringar? Se då till att även undersöka vilken villaförsäkring som är den bästa. Om du kommer fram till att det skydd du har idag inte är det bästa, så ta tillfället i akt och byt. När du köpte ditt hus var det förmodligen ditt största inköp någonsin, och då är det självklart att du ska kosta på det en riktigt bra försäkring.

Bäst villaförsäkring

Snabbmeny:
Toppval Villaförsäkringar Vad ingår i försäkringen? Vanliga frågor


Toppval Villaförsäkringar 2024

Vi har valt dessa försäkringsbolag som våra Toppval för Villaförsäkring.

ICA försäkring

Rekommenderat

ICA Villaförsäkring

 • I ICA´s husförsäkring ingår det utan extra kostnad en Allrisk för både ditt lösöre och byggnaden, samt ett saneringsskydd om ditt hus skulle angripas av bostadsohyra eller skadedjur.

 • Få upp till 5000 kr i presentkort på ICA om kylen eller frysen går sönder.

 • Ett bra reseskydd på 60 dagar ingår.

 • Ersättning för utebliven elproduktion.

4/5

Vad ingår i en villaförsäkring?

Vad ingår då i en villaförsäkring och vad är det som gör att det inte räcker med en klassisk hemförsäkring? En hemförsäkring duger ju bra om du hyr en lägenhet, men om du äger ett hus behöver du ett mer omfattande skydd. En villaförsäkring är mycket mer omfattande än en hemförsäkring. Den täcker skador på både huset och tomten. Dessutom ingår det vanligtvis rättsskydd och ansvarsskydd. I vissa villaförsäkringar ingår även en hemförsäkring. Om så inte är fallet kan du teckna en sådan separat.

Omfattar sådant som annars kan bli dyrt

Det som är väldigt bra med den här typen av försäkring är att den omfattar sådant som annars kan bli väldigt dyrt. Den täcker bland annat inredning i kök och badrum. Den täcker också skador på värmepannor samt rörledningar. Vissa typer av vattenskador brukar också ingå i en bra villaförsäkring. Dock får du räkna med att vattenskador som kommer genom taket inte ingår. Undantag kan finnas, men detta brukar inte täckas av försäkringen.

Det går också att teckna tilläggsförsäkringar för att få ett mer omfattande skydd som täcker fler typer av skador och händelser. En vanlig villaförsäkring täcker vanligen skador som uppstår om ett träd skulle falla ned över huset och leda till stora skador på byggnaden. Den täcker vanligtvis även skador som uppstår till följd av en brand eller andra oförutsedda händelser. Det här är otroligt värdefullt, eftersom det annars skulle kunna bli så dyrt att du inte skulle ha möjlighet att bekosta reparationer efter den typen av skador.

Teckna en villaförsäkring online

Varför ansvarsskydd och rättsskydd?

Det kan förstås tyckas konstigt att man ska behöva ha ett ansvarsskydd och rättsskydd som villaägare. När behövs egentligen sådant? Svaret är att det kan komma väl till pass. Ett ansvarsskydd är till exempel bra att ha om du skulle bli skyldig att betala skadestånd till någon, exempelvis någon som är hemma och utför hantverksarbete i ditt hem, eller en granne, i egenskap av villaägare. Då kan ansvarsskyddet träda in och vara till hjälp. På samma sätt kan rättsskyddet träda in och hjälpa om du i din egenskap av villaägare hamnar i en rättslig dispyt med någon och behöver rättshjälp.

Viktigt att även tomten skyddas

Som villaägare är det inte bara huset du behöver bry dig om. Även tomten med eventuella små byggnader behöver skyddas. Med en bra villaförsäkring får du ett skydd som även omfattar skador på garage, staket, bryggor och annat som kan finnas på tomten. Detta är väldigt bra, eftersom det är minst lika vanligt att det uppstår skador i trädgården som i huset. Ett träd kan ramla ned över garaget, och någon kan köra sönder staketet. Det finns helt enkelt mycket som kan hända på tomten.

Hemförsäkring – ingår den eller inte?

När du sitter och ser över dina försäkringar och ska teckna en ny villaförsäkring är det viktigt att du undersöker om en klassisk hemförsäkring ingår i den villaförsäkring du tecknar. Hos vissa försäkringsbolag ingår den, hos andra inte. Om den inte ingår är det viktigt att du tecknar en separat hemförsäkring. Det är i denna försäkring du får ett skydd för dina saker. Att du har en sådan är otroligt viktigt. Den här försäkringen ger skydd om dina saker drabbas av skada, exempelvis till följd av brand, men även om de skulle bli stulna. I klassiska hemförsäkringar ingår även bland annat en reseförsäkring, något som kan vara till stor nytta.

Vad händer vid en brand?

För någon som äger en villa är det naturligtvis både intressant och viktigt att känna till vad som gäller vid brand. Vilket skydd har du egentligen om detta skulle inträffa? En brand är naturligtvis en förskräcklig händelse att råka ut för, och allra viktigast är det förstås att det inte blir några personskador. Det är dock även viktigt att ha ett bra skydd för såväl hus och tomt, som ägodelar. Villkoren i en villahemförsäkring kan variera.

Generellt gäller dock att din försäkring ger saneringsstöd om det går att sanera bostaden från rökskador och sotskador. Ofta kan det finnas undantag som försäkringen inte täcker, exempelvis sotskador från levande ljus. Du bör sätta dig in i villkoren och ta reda på vilka eventuella undantag som finns redan innan du tecknar din försäkring. Som försäkringstagare vill du naturligtvis ha en försäkring med så få undantag som möjligt. Om ditt hus brinner ned helt och hållet, brukar försäkringen stå för uppbyggnad av ett likvärdigt hus på den grund där det gamla huset stått. Det kan finnas närmare villkor som reglerar åldersavdrag, värdegräns och sådana saker. På samma sätt får du räkna med åldersavdrag vid renoveringsersättning, om huset kan renoveras, men är rejält skadat.

Rätt till boende under renovering

Något som du bör titta på när du jämför försäkringar, är vilka försäkringar som ger dig rätt till ett tillfälligt boende medan ditt hus renoveras. Detta är något som ingår i vissa villaförsäkringar, men inte i alla. Även om bränder sällan sker, så kan detta vara ett otroligt viktigt tillägg när oturen väl är framme. Att bli stående på bar backe, utan någonstans att bo i flera månader är inte hållbart. Därför är det här definitivt något du bör söka efter när du ska teckna en ny villaförsäkring. Om du jämför försäkringar är det här en sådan sak som bör få dig att bli mer intresserad av ett visst försäkringsbolag.

Jämför villaförsäkringar

Vad gäller vid vattenskada?

Det som de allra flesta husägare oroar sig allra mest för är vattenskador. Alla vet och har hört talas om hur dyrt det kan bli om oturen är framme och huset drabbas av vattenskador. Det är därför högst intressant att veta vad som faktiskt gäller om detta skulle inträffa. Vad som täcks och omfattas av försäkringen kan variera från ett bolag till ett annat. Generellt kan du få ersättning från försäkringsbolaget om vattenskadan uppstått till följd av läckage från vatten- och avloppsrör.

Om läckage skett från våtutrymmen i huset kan du också få ersättning. Om vattnet har kommit upp från golvbrunnen kan du också få hjälp från försäkringsbolaget. Vattenskador som kommit genom tak eller dränering brukar däremot inte omfattas av försäkringen, vilket det är viktigt att känna till. Kom också ihåg att du behöver ha en hemförsäkring, så att försäkringen även täcker skador på föremål i hemmet. Annars är det bara skador på själva byggnaden som ersätts.

Att välja rätt försäkring

Det finns många försäkringsbolag som tillhandahåller såväl rena villaförsäkringar som kombinerade villahemförsäkringar. Det gör att det finns stora behov av att jämföra försäkringsprodukterna. Hur ska du då tänka för att lyckas välja en riktigt bra försäkring?

 • Se över vad som ingår och skaffa så mycket värde som möjligt

  Eftersom det finns många försäkringsbolag att välja mellan kan du kosta på dig att vara kräsen. Gå igenom vad som ingår i de olika lösningarna, och se till att välja en villaförsäkring som är så omfattande som möjligt. Se till att den försäkring du väljer inkluderar rättsskydd, ansvarsskydd, egendomsskydd, reseskydd och överfallsskydd. Välj också en försäkring som täcker hussvampangrepp och sanering av ohyra i bostaden. Undersök även om hemförsäkring ingår. Det kan vara praktiskt att ha dessa hopbakade i en, men framför allt är det viktigt att du har koll på vad som gäller.

 • Överväg möjligheten att samla försäkringar för lägre pris

  Om du redan idag har de flesta försäkringar hos ett visst försäkringsbolag, kan det vara intressant att titta på vad de har att erbjuda när det kommer till villaförsäkringar. Ofta går det att få rabatterat pris på försäkringspremien om du har flera försäkringar hos samma bolag. Detta är dock bara ett bra alternativ om bolaget har en fördelaktig försäkring med bra villkor. Du ska inte bara låta dig lockas av ett lågt pris.

 • Försäkring med självrisknivå som passar dig

  Något som du behöver fundera över är vad som är viktigast för dig; en låg självrisk eller en låg försäkringspremie. Om du kan tänka dig att betala en högre självrisk kan du nämligen ofta få en lägre premie. Om du däremot vill ha en så låg självrisk som möjligt får du vara beredd att betala en högre premie.

Frågor och svar kring Villaförsäkringar

✅ Är man skyldig att ta en villaförsäkring när man köper hus?

Om du ska ta ett bolån för att ha råd att köpa huset, kan banken ibland kräva att du tecknar en villaförsäkring. Anledningen är förstås att huset fungerar som säkerhet för lånet, och då vill naturligtvis banken försäkra sig om att huset är ordentligt skyddat. Något lagkrav i övrigt på att teckna en villaförsäkring finns dock inte, men det är onekligen en stor fördel och trygghet för dig som villaägare att ha en sådan.

✅ Gäller villaförsäkringen även fönsterrutor som går sönder?

Ja, en villaförsäkring täcker även den typen av skador.

✅ Är det viktigt att ha en hemförsäkring om jag har en villaförsäkring?

I många villaförsäkringar ingår en hemförsäkring, och försäkringen heter då villahemförsäkring. Om det inte ingår bör du se till att teckna en separat hemförsäkring, då hemförsäkringen täcker andra delar än villaförsäkringen.

Källor:

Snabbmeny:
Toppval Villaförsäkringar Vad ingår i försäkringen? Vanliga frågor

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin