Visitkortens förr och nu

Visst är det roligt med visitkort, att på exempelvis en tillställning där flera olika företag samlas, kunna mingla och dela visitkort med varandra. Hur långt tillbaka i tiden har då visitkort funnits? Jo, de började redan att användas i det forntida Kina, medan de tros ha börjat användas i Europa någon gång under 1500-talet. I Frankrike blev visitkorten vanliga på 1600-talet, i syfte att göra de krångliga artighetsvisiter som var vanliga inom överklassen lättare. Visitkort användes först och främst inom medelklassen, när det gjordes hembesök på 1900-talets Europas kulturvärld. På den här tiden var det inte bara att mingla runt och dela ut sina visitkort som det är i dag, då var reglerna betydligt mer komplicerade. Det vanligaste var att mannen som besökte en familj delade ut två visitkort, det ena skulle mannen ha och det andra hans fru.

Personlig uppvaktning

Om det gällde en personlig uppvaktning gjordes en invikning i det högra hörnet på kortet. Genom att vika kortet på så sätt, visade det att besökaren varit på plats, men att den han vill träffa inte var anträffbar. Beroende på vad saken med besöket gällde, veks visitkortets hörn på skilda sätt. Om besöket gällde ett avsked veks kortet i vänster sidas övre kant, gällde det en lyckönskning var det högra hörnets överdel som var invikt, om besöket gällde en helt vanlig hövlighetsvisit var det kortets vänstra nederdel som skulle vara invikt, och om besöket gällde en affär, var det kortets nedre hörn som skulle vara invikt. Ganska invecklat eller hur?

1700–1800-talets visitkort

En annan viktig regel var att en kvinna som var gift absolut inte fick lämna ett visitkort till en man. Under 1700-talet var det vanligt att dekorera sina visitkort med någon form av konstnärlig prydnad, för att under 1800-talet bara låta visitkorten ha en ram omkring kortet. Under 1800-talet blev det också vanligt med visitkort som bara innehöll text, och då var det ägarens namn, titel och ibland även personens adress som gällde.

Visitkorten i dag

Visitkorten i dag

I dag har inte visitkorten samma betydelse som förr i tiden. De är vanligast bland företagare och vissa yrkeskategorier, som till exempel inom en konsultverksamhet. Nu är det företagets logotype som ska finnas på koret, företagets namn, adress till deras hemsida och mejladress som måste finnas. Om du är anställd inom företaget, ska ditt namn och titel stå på visitkort och ibland förekommer också ett foto på kortets ägare. Det är också vanligt att kontaktuppgifter till ägaren finns med, som mejladress, telefonnummer med mera. I Norden finns ett standardmått på visitkort på 90×55 mm och pappret ska vara cirka 2 millimeter tjockt. I Sverige däremot finns inga direkta standardmått.

Att välja visitkort

I dag finns det färdiga visitkort att köpa, och du kan själv välja mellan olika former, färger, typsnitt etcetera. Det enklaste sättet är att leta på nätet efter företag som trycker visitkort. Där kan du prova att forma olika visitkort med typsnitt, färger, placera företagets logotype på olika ställen med mera, tills du känner dig nöjd med den layout du kommit fram till. Du går därefter till kassan och skriver in hur många visitkort du vill ha och sedan kommer de snygga korten hem till dig några dagar senare. Är du duktig i InDesign kan du göra dina egna visitkort.