Vad är husbock?

Vad är husbock?
Vad är husbock, vad gör de för skada och hur bekämpar man dem?

Ordet husbock låter kanske inte så skrämmande. Kanske låter det rentav lite hemtrevligt? Det kan vi dock snabbt försäkra dig om att det inte är. Husbocken är en insekt som angriper trä och som på kort tid kan vålla stora skador. Det här är med andra ord en mycket ovälkommen gäst i huset. Trots att den här insekten bara brukar bli mellan 7 och 21 mm stor kan den faktiskt förstöra hela husbyggnader. Om den lyckas ta sig in hos dig vill du med andra ord bli av med den fortare än kvickt. Tyvärr upptäcks problemet dock allt för sent.

Vad gör husbocken?

Husbocken kan utan tvekan klassificeras som ett skadedjur. Denna insekt lägger ägg där det finns sprickor och hål i trädvirket. När äggen kläcks kommer en larv fram som då kan bo inne i virket i en byggnad i flera år. Den börjar genast med arbetet att borra sig igenom träet, vilket den kan hålla på med länge. Så småningom förpuppas den och när skalbaggen kläcks gnager den sig ut. Problemet som gör det hela så svårt att upptäcka är att larverna lever inne i virket i åratal utan att gnaga sig hela vägen ut genom ytskiktet. Det gör att dessa små skadedjur sällan upptäcks förrän allt för stora skador skapats. I synnerhet när husbocken hunnit angripa bärande delar kan det blir stora problem. Faktum är att det har hänt att hela byggnader förstörts av detta lilla skadedjur.

Hur upptäcker man husbock?

Att upptäcka husbock är enklare sagt än gjort. Det finns dock några sätt som kan fungera. Faktum är att det ibland går att höra när larverna arbetar sig fram genom virket på insidan väggar och tak. Det kan också, så småningom, gå att se utgångshål i träet som är cirka 5 till 8 mm stora. Problemet är bara att då kan de största skadorna redan ha uppstått. I närheten av dessa hål kan det ibland också gå att se lämningar av trämjöl. Majoriteten av trämjölet ser dock husbocken till att lämna efter sig på insidan gångarna, vilket gör att inte heller detta är så lätt att upptäcka.

Hur bekämpas husbock?

Hur bekämpas husbock?

När du väl har upptäckt att husbocken angripit ditt hus, eller när du har en misstanke om det, är det viktigt att försöka råda bot på problemet så fort som möjligt. Du kan inte själv få bort husbocken på ett tillförlitligt och effektivt sätt. Det du istället bör göra är att ta kontakt med ett skadedjursbekämpningsbolag, alternativt kontakta ditt försäkringsbolag. Detta ska du göra omedelbart när du upptäcker problemet. Man gör då en ordentlig inspektion av problemet, och bestämmer sedan vilka åtgärder för sanering som ska vidtas. Ibland tar man bort allt angripet material, och ibland använder man sig av giftgas.

Minimera risken

Förhoppningsvis har du inte råkat ut för husbock ännu. Då finns det saker du kan göra för att minska risken att detta ska ske. Se till att måla och underhålla fasaden på huset. Det gör att det inte dyker upp lika många sprickor och hål där insekten kan ta sig in. Se också till att ha insektsnät framför husets samtliga ventiler.

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin