Hur uppstår en högkonjunktur?

Högkonjunktur och lågkonjunktur är ett cykliskt mönster i ekonomin som har funnits med oss i århundraden. De är resultatet av fluktuationer i investeringar, handel och offentliga utgifter.

Termen högkonjunktur används för att beskriva en ekonomisk period med snabb tillväxt. Dessa perioder varar vanligtvis några år innan de förvandlas till en lågkonjunktur när ekonomin börjar sakta ner.

Högkonjunktur inträffar vanligtvis när det finns en ökning av investeringar, handel eller statliga utgifter som leder till en ökning av konsumtion, produktion och sysselsättning i samhället.

Lågkonjunktur å andra sidan inträffar när det finns en minskning av investeringar, handel eller statliga utgifter vilket leder till minskad konsumtion och produktionsnivåer och ökad arbetslöshet.

Hur högkonjunktur uppstår

Ekonomisk tillväxt är en process där produktionen av varor och tjänster ökar. Detta kan ske genom en ökning av mängden insatsvaror som används eller genom en utökning av produktionskapacitet.

Den ekonomiska expansionen är inte utan sina hinder. En barriär som uppstår från ekonomisk expansion är autonom tillväxt på utbudssidan. Detta innebär att när ekonomin expanderar finns det fler möjligheter för producenter att erbjuda sina varor och tjänster till konsumenterna. Problemet med denna typ av tillväxt är att det inte alltid leder till en ökad efterfrågan på dessa varor och tjänster.

Detta leder till att för många jobb och fabriker byggs upp, och sedan när man inser att efterfrågan inte finns där så leder det till att många snabbt blir av med jobbet och produktionen i samhället avtar markant, vilket är vad man då kallar en lågkonjunktur eller att bubblan spricker.

Hur högkonjunktur uppstår

Hur samhället kan undvika ekonomiska kriser genom att lära från historien

Det har varit många ekonomiska kriser genom historien. Några av de senaste exemplen inkluderar den stora depressionen 1929, finanskrisen 2008 och den europeiska statsskuldskrisen. För att undvika en potentiell framtida ekonomisk kris är det viktigt att lära av historiens misstag och inte upprepa dem.

Den stora depressionen 1929 orsakades av en kombination av händelser som överproduktion inom jordbruk och industri, låga löner för arbetare, ojämlik fördelning av välstånd och höga importtullar. Finanskrisen 2008 berodde på en bostadsbubbla som orsakade en kreditåtstramning när den dök upp. Den europeiska statsskuldskrisen orsakades av för stora offentliga utgifter i länder med svaga ekonomier. Alla tre kriserna orsakades av olika händelser men alla hade liknande konsekvenser för de drabbade – arbetslöshet, lågkonjunktur eller depression.

Ekonomiska lågkonjunkturer kan vara fördelaktiga för entreprenörer

En lågkonjunktur är en period då ekonomin inte går bra. Detta kan påverka många saker, till exempel hur människor spenderar pengar, antalet tillgängliga jobb och till och med priserna på varor. När en ekonomi befinner sig i en lågkonjunktur varar den vanligtvis i minst sex månader och kan fortsätta i upp till två år.

När en ekonomi går igenom en nedgång eller lågkonjunktur kan det verka som enbart dåliga nyheter. Detta kan dock faktiskt vara bra för entreprenörer eftersom de då har fler möjligheter att ta tillvara på de möjligheter som uppstår i ett sådant ekonomiskt läge, och kan rida vågen uppåt när ekonomin svänger tillbaka.

Förbered dig för nästa ekonomiska kris

Olika sätt du kan förbereda dig för nästa ekonomiska kris

Ekonomer har varnat för en finanskris under de senaste två decennierna, och det är viktigt att vara förberedd på när dessa förutsägelser slår in. Det handlar inte bara om att ha tillräckligt med pengar på ditt sparkonto, utan också om att vara finansiellt kunnig och förstå vad du investerar i.

Det är viktigt att vi lär oss av andras misstag och vidtar försiktighetsåtgärder innan det är för sent. Här kommer några olika sätt du kan använda för att förbereda dig inför nästa finanskris så att du kan hålla dig över ytan när den slår till:

  • Kartlägg din privatekonomi
  • Se till att du har en akutfond med pengar
  • Utbilda dig kring att investera och förstå vad du lägger dina pengar på
  • Ha en handlingsplan om du blir av med jobbet eller om du förlorar inkomst
  • Bygg en diversifierad portfölj med aktier, obligationer och andra investeringar – se till att diversifiera din portfölj!
  • Se till att hänga med i marknadstrenderna