Båtförsäkring

Har du eller planerar du att skaffa en båt inom kort? Har du ägnat någon tanke åt försäkringsfrågan? Du har inte samma lagkrav på dig att teckna en försäkring när du äger en båt, som du har när du äger en bil. Du behöver med andra ord inte oroa dig för att du ska bli jagad av någon myndighet om du inte har en försäkring. Däremot är det naturligtvis en mycket stor fördel att faktiskt ha båten försäkrad. Det är ju inte bara för andras skull du försäkrar ett fordon, det är ju till stor del även för att ge dig själv en ökad trygghet om något skulle hända. Det gäller naturligtvis även en båt.

Bäst båtförsäkring

Snabbmeny:
Toppval Båtförsäkringar Vanliga frågor


Varför båtförsäkring?

Vilka anledningar finns egentligen till att teckna en försäkring? Det går att rada upp dem en efter en i en lång rad. Först och främst ska sägas att en försäkring ger dig en grundläggande trygghet som gör att du inte blir så hårt ekonomiskt drabbad om något skulle hända med din båt. Det är dock ett ganska övergripande svar och det går naturligtvis att bryta ned i mindre och mer detaljerade delar. Genom att göra det kan du troligen få större förståelse för varför du verkligen bör skaffa en båtförsäkring så snabbt som möjligt när du har köpt en båt.

Ansvarsförsäkring

Den första delen av en båtförsäkring är ansvarsförsäkringen. Denna del är onekligen väldigt bra att ha. Om du av någon anledning får skadeståndskrav på dig till följd av situationer där din båt varit involverad, kan ansvarsförsäkringen täcka dessa. Det kan handla om såväl skada på person som skada på egendom, i form av exempelvis en annan båt eller någon annans brygga. Den här typen av skydd kan vara mycket bra att ha oavsett hur gammal eller ny din egen båt är. Även om du kommer fram till att din egen båt saknar värde, är det väldigt bra att ha en ansvarsförsäkring. Teckna gärna en sådan separat, även om du bestämmer dig för att strunta i andra båtförsäkringar.

Rättsskydd

I en båtförsäkring ingår vanligtvis även rättsskydd. Det här kanske inte är något som utnyttjas så ofta, men om det väl skulle behövas är det mycket bra att ha. Det här skyddet är till för att hjälpa dig om du hamnar i en tvist kring båten. Det kan till exempel röra sig om situationer runt köp eller försäljning, och du kan då få ekonomisk hjälp med kostnader runt rättsprocessen.

Försäkra din båt med en båtförsäkring

Sjöskada

Att en försäkring som täcker sjöskador är bra att ha när man har en båt är egentligen ganska självklart. Det är ute på sjön de flesta skador på båtar uppstår. Det kan till exempel vara så att du råkar köra på en sten, går på grund eller kolliderar med något, exempelvis en annan båt eller en brygga. Då är det onekligen väldigt bra att ha en försäkring som omfattar sjöskada. Det här är alltså en försäkring som täcker den typen av skador till sjöss som inte går att förutse.

Stöld och skadegörelse

Tyvärr kan ju båtar, precis som bilar, bli stulna eller utsättas för skadegörelse. För dig som ägare är detta förstås väldigt tråkigt. Om du har en helförsäkring på båten brukar den omfatta stöld och skadegörelse. Även om det fortfarande är väldigt tråkigt när den här typen av händelser inträffar, blir det något mer hanterbart om du åtminstone slipper lida ekonomisk skada till följd av händelserna. Du betalar generellt då bara självrisken, medan försäkringen går in och täcker resten. Denna försäkringsdel täcker även stöld av tillbehör till båten.

Transportskador

Det är inte bara till sjöss det kan uppstå skador på båten. Även vid uppläggning på land eller under transport kan uppstå. Även den typen av skador kan täckas av försäkringen, förutsatt att du väljer en helförsäkring som även omfattar detta. Det här är något som alltid brukar ingå i helförsäkringen, så om du väljer just en helförsäkring bör det inte vara några problem.

Brandskador

Tyvärr kan även båtar brinna, och det kan ske explosioner i eller runt båten som vållar skada på den. Då är det naturligtvis fördelaktigt att ha en försäkring som går in och täcker kostnaderna för reparation. Även brandskydd brukar ingå i en traditionell helförsäkring för båt.

Alla de skydd som nämns ovan brukar ingå i de allra flesta helförsäkringar. Naturligtvis bör du som konsument dubbelkolla och verkligen undersöka att så är fallet innan du tecknar din försäkring. Naturligtvis kan det finnas undantag, där någon eller några delar behöver tecknas separat som tilläggsförsäkring. Det brukar inte vara så, men det betyder inte att det aldrig är så. Olika försäkringsbolag kan ha olika sätt att lägga upp sina försäkringspaket på.

Toppval Båtförsäkringar 2024

Vi har valt dessa försäkringsbolag som våra Toppval för Båtförsäkring.

ICA försäkring

Rekommenderat

ICA Båtförsäkring

  • Allrisk (drulle) om du till exempel tankar diesel i vattentanken.

  • Båtassistans.

  • Stammispoäng på hela försäkringsbeloppet för dig som är stammis på ICA.

4/5

Intressanta tilläggsförsäkringar

Även om du har tecknat en helförsäkring för att ge din båt ett bra skydd, kan det vara intressant att ta en titt på olika tilläggsförsäkringar. Du kanske behöver en, flera stycken eller samtliga som finns tillgängliga. Det hela beror förmodligen till stor del på vilken typ av båt du har, hur ny den är och hur den används. För att göra det lite tydligare vilken typ av tilläggsförsäkringar som brukar finnas ska vi ta en titt på några vanliga tillägg som kan tecknas utöver helförsäkringen. Kanske hittar du något skydd som du omedelbart inser att du är i behov av, eller så kanske du kommer fram till att inga tilläggsförsäkringar är relevanta för dig för närvarande. Oavsett vilket så är det bra att du är medveten om vilka möjligheter som finns när det kommer till att försäkra båten.

Trailerförsäkring

När du transporterar din båt forslar du den förmodligen på en trailer. Då kan det vara bra om även trailern omfattas av en försäkring. Du kan därför teckna en tilläggsförsäkring som omfattar trailern som du fraktar båten på. Det är ett skydd som träder in om det uppstår en brand, en stöld eller någon typ av vagnskada.

tilläggsförsäkringar till båtförsäkring

Skydd vid längre transporter

Om du transporterar din båt längre sträckor kan det vara bra med en kompletterande transportförsäkring. Detta är något du kan teckna som tillägg och det behövs om båten förflyttas utanför försäkringsområdet där den ordinarie försäkringen gäller. Det här rör sig med andra ord inte om transporter där du flyttar din båt från en sida av sjön till den andra. Det rör sig om betydligt längre förflyttningar än så. Värt att nämna är att det finns en annan typ av tilläggsförsäkring som gäller just ett utökat geografiskt område. En sådan kan också bli aktuell om du vill kunna använda båten över ett större geografiskt spann.

Allriskförsäkring

Den här typen av försäkring, som även kallas drulleförsäkring, förekommer inom de flesta försäkringstyper. Så även båtförsäkringar. Det här är ett tillägg som du kan teckna om du vill ha ett bredare skydd. Det här är en försäkring som ersätter skador på båten som du själv har orsakat av oaktsamhet. Det är med andra ord den typen av skador som annars inte ersätts. Du kanske spiller ut kaffe över klädseln på sitsarna, eller så kanske inredningen blir sönderklöst av din katt. Då kan allriskförsäkringen vara otroligt bra att ha.

Lös egendom

Du kan teckna en tilläggsförsäkring för att höja värdet på lös egendom i båten. Det kan vara en god idé om du har en nyare båt i vilken du har en hel del värdefulla föremål. Om du har en liten eka i vilken du inte har några lösa föremål alls är detta däremot helt onödigt. Du får helt enkelt fundera över vad som är relevant i just ditt fall. Det gäller för övrigt även alla andra tilläggsförsäkringar. Någon kanske kan vara av intresse, och dessa går att teckna var och en för sig. Du behöver med andra ord inte teckna ett helt paket när det gäller tilläggsförsäkringar utan kan välja enbart de som är av intresse för dig och din båt.

Att tänka på vid tecknande av båtförsäkring

Som alltid när du ska teckna en försäkring bör du tänka på att vara en medveten konsument som fattar väl övervägda beslut. Du bör med andra ord inte göra en sökning på båtförsäkringar och sedan välja det försäkringsbolag som kommer upp högst upp bland sökträffarna. Ta dig tid att jämföra olika alternativ och utvärdera såväl bolagen som dess försäkringslösningar. Se till att välja en försäkring som ger ett så omfattande och bra skydd som möjligt, till ett så rimligt pris som möjligt.

Fundera också över hur väl skyddad din båt behöver vara. Det beror förstås på hur den används, men även vad det är för typ av båt och hur gammal den är. Av uppenbara skäl behöver en ny båt med högre värde ett mer omfattande skydd än en liten sliten eka som snart har gjort sitt. Kom också ihåg att välja en försäkring som är avsedd för just den typ av båt som du äger. Det finns till exempel specifika båtförsäkringar för småbåtar och en annan för motorbåtar. Välj det alternativ bland de som finns tillgängliga, som bäst motsvarar beskrivningen på just din båt.

Frågor och svar kring Båtförsäkringar

✅ Hur hög är premien på en båtförsäkring?

Det beror helt på vilket försäkringsbolag du väljer men även vilken försäkring du satsar på och hur många tillägg du eventuellt lägger till. Vissa försäkringspremier ligger på strax under 200 kronor i månaden, medan andra kostar över 1 000 kronor i månaden. Det beror helt på typ av båt och omfattning på skyddet.

✅ Ingår maskinskada i en båtförsäkring?

Det kan förstås se olika ut hos olika bolag, men det vanligaste är att maskinskador inte ingår, utan att det behöver tecknas som ett extra tillägg.

✅ Går det att välja hur hög självrisk man vill ha?

Det varierar. Hos vissa försäkringsbolag går det att göra vissa val när det gäller den grundläggande självrisken. Genom att välja en högre sådan går det ibland att få en lägre försäkringspremie. Detta är något som tilltalar många.

Källor:

Snabbmeny:
Toppval Båtförsäkringar Vanliga frågor

Vi vill gärna tipsa dig om fler av våra köpguider inom Försäkringar:

Bild på vår redaktör
Redaktör

Tomaz är vår redaktör här på Letsbuyit.se och skriver artiklar & guider i flera av våra kategorier. Han har utbildning som ingenjör i grunden och en fil.kandidatexamen i systemvetenskap från Örebro Universitet.
Han är allmänbildad, har ett stort tekniskt intresse och håller sig uppdaterad inom det mesta.
Du når Tomaz på tomaz@letsbuyit.se - Linkedin